Finansiering av studier

Studielån med statsborgen är en del av studiestödet.
Man kan inte få studiestöd för alla studier. Även då är det möjligt att få lån för att finansiera studierna.

Produkter

Studielån

Ansök om studielån efter att du har fått beslutet om studiestöd.
Du kan ansöka om studiestöd direkt från FPA eller genom din läroanstalt.

Läs mer om studielånet

Övrig finansiering av studier

Om du inte kan få statens studiestöd för dina studier, kan vi finansiera din studietid och dina studiekostnader med en vanlig konsumtionskredit.

Läs mer om Engångslånet

Studiestödssystemet

Läs mer från Fpas sidor

Ytterligare uppgifter om studiestödssystemet på Folkpensionsanstaltens webbsidor: www.kela.fi