Låneborgen

 

Tilläggssäkerhet för ditt bostadslån

Låneborgen kan användas som tilläggssäkerhet när enbart bostaden inte räcker som säkerhet för den finansiering som du har sökt.

Begränsningarna för statens bostadslånegaranti gäller inte Låneborgen.

 

Låneborgen tillsammans med bostaden räcker som säkerhet för högst 95 procent av bostadens köpesumma i Sampo Banks bostadslån.

Bostadens köpesumma och läge inverkar på det maximala borgensbeloppet.
Sampo Bank erbjuder Låneborgen tillsammans med det inhemska försäkringsbolaget Garantia.
Garantia uppbär en avgift för Låneborgen. Avgiften beror på borgensbeloppet och på hur stor del av krediten som borgen gäller.

Från tanke till handling

Kontakta oss