Låneräknare

Låneräknaren är avsedd för att planera lån och för att jämföra olika lånebelopp, amorteringsrater och lånetider. Det verkliga lånet avviker vanligtvis från det som låneräknaren visar utifrån samma källinformation. Räknaren kan bl.a. inte ta månadernas längd i beaktande.

Låneskydd förser din familj med extra finansiell säkerhet i oväntade situationer.
Ersättningen från låneskyddet är avsedd för att man ska kunna betala lånekapitalet, räntor och andra eventuella kostnader i anslutning till ett lån som tas i Sampo Bank.

Låneräknare
 1. Vill du beräkna:
 1.  
 1.  
 1. Välj amorteringstyp:
 1.  
 2. Antalet försäkrade personer:
 3.  
  1.  
 Räknarens resultat  Värden Med 2% högre ränta
Lånebelopp
 
 
Lånetid
 
 
Ränta %
 
 
Effektiv årsränta
 
 
Månatlig betalning
 
 
Första betalning
 
 
Första ränta
 
 
Sista räntan
 
 
Första försäkringspremie
 
 
 1. Låneuppgifterna har beräknats utifrån den uppgivna källinformationen. Detta är inte ett anbud av banken. Vi avtalar om lånevillkoren med dig personligen.

  Beviljandet av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För kreditbeslutet kontrollerar Danske Bank kundens personkreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy. Lånets ränta och övriga villkor specificeras i låneofferten. Be om en egen offert från Danske Bank.

  Exempel: Kunden tar ett lån på 75 000 euro, lånetiden är 15 år och som referensränta används 12 månaders euribor, varvid lånets totalränta är 1,782 % (effektiv årsränta beräknad enligt konsumentskyddslagen 1,926 %). Krediten jämte övriga kreditkostnader utgör sammanlagt 86 434,66 euro, inkl. expeditionsavgift 300 euro och avgift för automatisk kontodebitering för ett kalenderår 30 euro, antalet betalningsrater 180 st. (uppgifterna enligt situationen 15.12.2014).

 2.