Låneskydd

Låneskyddet inkluderar försäkringsskydd i händelse av dödsfall och bestående men till följd av olycksfall.

Fördelar

Med Låneskyddet motsvarar försäkringsskyddets belopp alltid den del av återstående lånebeloppet som avtalats. Du behöver inte själv justera försäkringsbeloppet då lånebeloppet minskar, och betalar således för något onödigt.

Du kan ta Låneskyddet för ett nytt eller redan befintligt lån på minst 10 000 euro.

Med hjälp av Låneskyddet ökar du din familjs ekonomiska trygghet i händelse av oväntade situationer.

Du kan teckna Låneskyddet ensam eller tillsammans med en annan gäldenär i form av ett parskydd.

Låneskyddet behövs i synnerhet då gäldenären är ensamförsörjare eller då endast den ena av gäldenärerna förvärvsarbetar.

 

Ersättningarna från Låneskyddet är avsedda för betalning av ett lån som tagits i Sampo Bank samt för räntor och eventuella övriga kostnader i anslutning till lånet. Om ersättningen är större än försäkringsbolagets och bankens fordringar, tillfaller skillnaden försäkringstagaren eller förmånstagaren.

Skyddsalternativ

Låneskyddet ingår försäkringsskydd i händelse av dödsfall och bestående men till följd av olycksfall.

Livförsäkringsskyddet och skyddet i händelse av bestående men till följd av olycksfall, kan däremot vara 110 %, 100 % eller 50 % av lånekapitalet. Ju större skyddsomfattning, desto bättre räcker ersättningen till för återbetalningen av lånet, om något oväntat skulle inträffa.

Från tanke till handling

Kontakta banken

Bolag som beviljar försäkringen

Låneskyddet beviljas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget.

Broschyr (för utskrift, pdf)
Villkor (för utskrift, pdf)