Ytterligare information

I guiden behandlar vi frågor som är gemensamma för alla lån, t.ex. ansökan och lyftande av lån samt återbetalning och ränta.

Lånespecifika särdrag finner du på presentationssidorna för respektive lån.

Allt om lån

Ansökan om lån

Du kan ansöka om lån i webbanken, per telefon eller på Sampos kontor. Avtal om brukslån och kortkredit kan du även ofta underteckna i webbanken. Avtal om andra lån undertecknas alltid på Sampos kontor.

Lånetid
Lånetid

Även om ett lån alltid måste återbetalas, får inte betalningen på ett orimligt sätt belasta din familjs ekonomi.

Låneränta
Låneränta

Du kan välja antingen rörlig eller fast ränta på ditt lån.

Säkerhet
Säkerhet för lån

Det behövs vanligen en säkerhet för lånet. Brukslån och kortkredit kan du även få utan säkerhet

Lyftande av lån

Du kan lyfta lån när alla lånedokument är klara och undertecknade på banken och de övriga villkoren man kommit överens om uppfyllts.

Återbetalning av lån

Du kan återbetala lånet i rater eller allt på en gång.

Ändring av lån

Du kan ändra lånets egenskaper, när din livssituation förändras.

 

Från tanke till handling

Ansök om lån
Ansök om lån i webbanken
Logga in i webbanken och välj Lån > Nytt lån > det lån du vill ansöka

Logga in i webbanken

Ansök på kontoret

Boka tid till kontoret