Regelbundet sparande

Genom månatligt sparande ackumulerar du utan besvär och obemärkt ett ansenligt belopp för din framtid. Med bara en euro om dagen, dvs. 30 euro i månaden, kommer du fint i gång med sparandet.
 
  • Ett enkelt sätt att börja spara
  • Storplacerarens fördelar för en liten summa
  • Möjlighet att utan besvär få tillgång till pengarna
  • Du kan spara månatligen i nästan alla våra fonder

  • Med hjälp av det månatliga sparandet har du möjlighet att utnyttja aktiekursernas fluktueringar och bygga upp en ansenlig summa för dina framtida anskaffningar. Regelbundet sparande är ett lätt och bekymmersfritt sätt att ackumulera resurser för dig själv eller dina närmaste. Du väljer själv det belopp som månatligen överförs till den fond du valt.

 

Med ett månatligt belopp på 30 euro kommer du fint i gång och det är möjligt att höja beloppet om penningsituationen tillåter. För en liten summa får du storplacerarens fördelar såsom ett brett utbud av placeringsobjekt kostnadseffektivt. Med regelbundet sparande är det möjligt att utan besvär få tillgång till pengarna och sparbeloppet fungerar som en reservfond för oväntade utgifter.

Läs mer här

Mer om fondsparande
Mer information om våra fonder, våra Portfolio Managers nyaste publikationer, Basfakta för investerare -documents samt prislistan finner du på vår fond service. Bekanta dig med de många alternativen och välj det som passar dig bäst.

www.danskeinvest.fi
Bekanta dig med andra produkter