Tilaa palveluyhteenveto - Tilintarkastajaportaali

Vastaanottajat

Alla olevat henkilötiedot ilmoittamalla suostun / vahvistan, että alla mainittu henkilö on antanut suostumuksensa, että Danske Bank A/S voi palveluyhteenvetojen laatimiseksi käsitellä ja siirtää henkilötietojani Danske Bank -konserniin kuuluvissa yksiköissä ja yksikköjen välillä sekä henkilöllisyyteni varmistamiseksi siirtää henkilötietojani muille ETA-alueella sijaitseville kolmansille osapuolille.

Kun lähetät Audit Letter tilauksen, jossa on useampi kuin yksi asiakas/yritys, laitathan tiedon kommentti kenttään.

*Lähetä valtakirja

Alla voit lähettää valtakirjan.
Valitse "Lataa tiedosto" hakeaksesi tiedostoja. Voit valita yhden tiedoston kerrallaan ja tiedoston lataus saattaa kestää muutaman sekunnin.
Valitse "Lähetä" kun olet ladannut kaikki tiedostot.
Valtakirjasta tulee löytyä seuraavat tiedot
- Valtuuttajan tiedot: yrityksen nimi ja y-tunnus
- Valtuutetun tiedot: yritys ja henkilö
- Palveluyhteenvedon päivämäärä
- Allekirjoitus ja nimenselvennys valtuuttajan nimenkirjoitussääntöjen mukaisesti​

File Size Exceeds the Limit
Slet File Size Exceeds the Limit
Tämä valinta lähettää yllä olevat tiedot Danske Bankille.