Sijoittaminen


Sijoitusratkaisujen mahdollisuudet ja hyödyt
 • Lyhyen koron rahastoilla voit tehostaa yrityksesi kassavirtaa
 • Pitkäjänteistä sijoittamista osakemarkkinoilla
 • Käytössäsi laajat verkkopalvelut arvopaperi- ja valuuttakauppaan sekä kattava markkinainformaatio

Yritysten toimialat ja liiketoimintastrategiat vaihtelevat. Samalla tavoin ovat myös yritysten sijoittamiseen liittyvät tavoitteet ja strategiat erilaisia. Jotkut yritykset hakevat varojensa sijoittamisessa turvallisuutta ja vakautta, kun toiset ovat valmiita hyväksymään korkeaakin sijoittamiseen liittyvää riskiä parempaa tuottoa tavoiteltaessa. 

Kun tarvitset neuvoja, meillä on juuri oikea osaaminen auttaa yritystänne varojen sijoittamisessa. Voit myös tehdä sijoituspäätökset itse – tarjoamme yrityksellenne ammattilaistason työvälineet.

Sijoitusratkaisumme

 • Rahastot

  Rahastot

  Rahastosijoittaminen on helppo ja suosittu tapa saada yrityksesi ylimääräiset varat tuottamaan.

  • Rahastovalikoimastamme löydät niin yksilölliset tuotevaihtoehtomme kuin valmiit rahastoratkaisummekin.
  • Pääset hyötymään kansainvälisten sijoitusmarkkinoiden kehityksestä.
  • Saat korkeatasoisen asiantuntemuksemme sekä parhaiden yhteistyökumppaneidemme sijoitusosaamisen käyttöösi.


  Laajan rahastovalikoiman kautta pääsy kaikille sijoitusmarkkinoille
  Valikoimamme kattaa eri sijoitusmarkkinat korko- ja joukkolainamarkkinoista osakemarkkinoihin sekä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten raaka-aine- ja absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoihin.

  Rahastojen kautta tehokas hajautus
  Yrityksesi saa käyttönsä maailman huipputason salkunhoitotiimin kaikissa omaisuusluokissa ja kaikilla markkinoilla. Rahastoja yhdistelemällä voi yrityksesi rakentaa juuri omaan sijoittajaprofiiliin sopivan rahastosalkun.

  Ratkaisurahastojen kautta aktiivinen varainhoito verotehokkaasti
  Salkunhoitajamme hoitavat ratkaisurahastojen sijoitustoimintaa aktiivisesti. Sijoitusmarkkinoiden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja ratkaisurahaston sisällä tehdyistä sijoituspäätöksistä ei realisoidu veroseuraamuksia yritykselle. 

  Laaja rahastovalikoima yrityksen käyttöön
  Valittavanasi on laadukas 60 rahaston laajuinen rahastovalikoima, josta aktiivisempikin sijoittaja löytää yritykselleen sopivat yksilölliset ratkaisut.

  Danske Bankin rahastoja hoitaa Danske Capital
  Käytettävissäsi on Pohjoismaiden johtavan varainhoitotalon resurssit ja osaaminen. Danske Capitalin omien salkunhoitoresurssien lisäksi sijoitustoiminnan tukena on Danske Bank -konsernin laajat salkunhoito- ja analyysiresurssit. 

  Olemme vakavarainen omaisuudenhoitaja, jonka menestyksekäs toiminta on palkittu useilla erilaisilla rahoitusalan tunnustuksilla (mm. SFR, Global Investor). Danske Bankin rahastoja hallinnoi Danske Invest.

  Huolellinen salkunhoitajien valinta on osa Danske Capitalin sijoitustoimintaa. Tällä varmistetaan tehokas riskienhallinta, monipuolinen salkunhoito sekä paras paikallinen osaaminen.

 • Osakkeet

  Osakkeet

  Osakkeet ovat kiinnostavia sijoituskohteita sijoittajille joilla on aikaa ja kiinnostusta seurata aktiivisesti markkinoita.

  Tarjoamme sinulle

  • erittäin kilpailukykyistä osakevälitystä
  • erinomaisia työkaluja
  • laajan tuotevalikoiman
  • 18 markkinapaikkaa ympäri maailman.


  Ostaessasi osakkeita ostat osan yhtiötä. Osakkeiden tuotto muodostuu arvonnoususta ja osingoista. Osakesijoittamiseen liittyvät riskit ovat yhteydessä mm. yhtiön toimintaan, yleiseen markkinakehitykseen ja valuuttakurssiriskiin jos ostat ulkomaisia osakkeita.

  Voit sijoittaa sekä suomalaisiin että ulkomaisiin osakkeisiin kauttamme joko Markets Online -verkkopalvelulla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Mahdollisuus korkeampaan tuottoon – Osakkeisiin sijoittamalla voit tavoitella korkosijoituksia korkeampaa tuottoa. Korkeampi tuotto-odotus tarkoittaa korkeampaa riskiä, eli sijoitusten arvonvaihtelua. 
  Pitkäjänteiselle sijoittajalle – Osakkeet sopivat parhaiten pitkäaikaisiksi sijoituskohteiksi niiden ajottain hyvinkin voimakkaan lyhyen aikavälin arvonvaihtelun takia.
  Maailman sijoitusmarkkinat ulottuvillasi – Voit käydä kauttamme arvoapperikauppaa 18 eri markkinalla, joten lähes koko maailman sijoitusmarkkinat ovat yrityksellesi avoinna eri tuotteiden avulla.

  Markets Online – Yhteytesi finanssimarkkinoille

  Markets Onlinen avulla voit tehdä verkossa arvopaperikauppaa ja seurata aktiivisesti markkinoita.
  Lue lisää Markets Online -palvelusta

 • Joukko- ja indeksilainat

  Joukko- ja indeksilainat

  Joukko- ja indeksilainoilla sijoitat mielenkiintoisille markkinoille pääomaa turvaavasti. Ajankohtaisesta valikoimastamme löydät yrityksellesi niin perinteiset Danske Bankin, valtion, kuntien ja yritysten joukkolainat kuin modernitkin osittain tai kokonaan pääomaturvatut indeksilainat.

  Joukkovelkakirjalainat
  Joukkolainasijoitus tarjoaa riskejä kaihtavalle yritykselle vakaan, perinteisen ja tutun tavan säästämiselle, joka on kilpailukykyinen tilisäästämiseen verrattaessa.

  Joukkolaina sopii sijoittajalle, joka arvostaa vuotuista tuottoa. Joukkolainojen vähimmäissijoitus vaihtelee yleensä 1 000 ja 50 000 euron välillä. Sijoitus ei vaadi hoitotoimenpiteitä ja on tarvittaessa muutettavissa rahaksi sopivassa markkinatilanteessa.

  Indeksilainat
  Indeksilainalla tavoittelet tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaa modernin tavan sijoittaa rajatulla riskillä erilaisille mielenkiintoisille markkinoille osittain tai kokonaan pääomaturvatusti.

  Indeksilaina on joukkolainamuotoinen sijoitus, joka koostuu perinteisestä korkosijoituksesta (turvaava osa) ja erityyppisistä tuottokomponenteista (tuotto-osa). Sijoitettu nimellispääoma on turvattu ja tuoton suuruus riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuksia ovat esim. osakkeet, rahastot, korot, hyödykkeet, valuutat ja näiden yhdistelmät.

  Haluaako yrityksenne kätevän ja valmiin ratkaisun? 
  Joukkolainoihin kannattaa yleisimmin sijoittaa sillä periaatteella, että pitää sijoituksen laina-ajan loppuun saakka. Silloin yrityksesi saa säännöllisesti maksettavan koron sekä laina-ajan päättyessä sijoitetun pääoman takaisin.

  Indeksilainoihin kannattaa yleisimmin sijoittaa sillä periaatteella, että pitää sijoituksen laina-ajan loppuun saakka. Yrityksenne voi myös myydä indeksilainasijoituksen pois ennen eräpäivää, mutta tällöin pääomaturva ei ole voimassa.

  Vai onko yrityksesi aktiivinen omatoiminen sijoittaja? 
  Mikäli yrityksesi on aktiivinen ja omatoiminen sijoittaja, voi joukko- tai indeksilainan hankkia lyhyemmäksikin aikaa. Yrityksenne voi ostaa ja myydä lähes kaikkia joukko- ja indeksilainojamme kesken laina-ajan.

  Korkotason muutokset tulisi tällöin ottaa huomioon osto- ja myyntipäätöksissä. Korkotason voimakkaan laskun myötä yritykselläsi on mahdollisuus tehdä voittoa myymällä joukkolainasijoitukset ennenaikaisesti pois. Toisaalta, jos yritys myy sijoituksen ennenaikaisesti korkotason voimakkaasti noustessa, voi yritys mahdollisesti tehdä tappiota.

  Osto- ja myyntipäätöstä tekiessäsi ota huomioon korkotason vaihtelun lisäksi viiteindeksin sisältämien sijoituskohteiden arvonkehitysksen vaihtelu. Indeksilainan pääomaturva ei ole voimassa, mikäli indeksilainasijoitus myydään ennen eräpäivää.

  Joukkolainat.fi-sivustolta löydät

 • Varainhoitopalvelut

  Varainhoitopalvelut

  Varainhoitopalvelumme lähtökohtana on tarjota yrityksenne tavoitteisiin räätälöityä, vastuullista ja korkealuokkaista varainhoitoa. Varainhoidon laadun takeena ovat pitkäaikainen kokemuksemme sijoitusmarkkinoista, yhteistyö yli salkunhoitotalojen sekä riskienhallinnan keskeinen rooli sijoitustoiminnassa.

  Lue lisää varainhoitopalvelustamme

Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.