Ulkomaankauppa – suunnittelu ja toteutus

 • 1.  Suunnittelu

  Kun yrityksesi on valmis aloittamaan ulkomaankaupan, on ensin arvioitava yrityksesi potentiaali. Sekä myyntipotentiaalia että organisaation valmiutta on tarkasteltava kriittisesti. Viekö resurssien käyttö vientiin tai tuontiin liian paljon huomiota ydintoiminnalta?

  Jos päätät jatkaa laajentumista ulkomaille, laatia tarkka suunnitelma ja strategia, jossa esitetään, mitä tehdään ja miksi. Tähän liittyviä asioita käsitellään seuraavassa vaiheessa.


 • 2.  Markkinoiden tutkiminen

  Tutustu paremmin kohdemaahan ja paikalliseen markkinaan ja valitsemaasi liikekumppaniin.

  Varmista uusien markkinoiden tuntemus etenkin, jos aiot harjoittaa vientiä. Sinulle on paljon hyötyä markkina-analyysista ja keskusteluista markkinoilla toimivien yhteyshenkilöiden tai muiden kyseisillä vientimarkkinoilla toimivien yritysten kanssa.


 • 3.  Tunne asiakkaasi ja toimittajasi

  Liikekumppanin tunteminen on tärkeää sekä tuonti- että vientitoiminnassa. Jos yrityksesi harjoittaa tuontia, tavaroiden alkuperä on syytä tuntea ja toimittajan jatkuvuus. Jos aiot harjoittaa vientiä, sinulla täytyy luonnollisesti olla käsitys asiakkaittesi maksukyvystä. Ota huomioon myös kielen ja kulttuurierojen mahdollinen vaikutus liikesuhteeseen. Tutustu paremmin sekä markkinoihin että mahdolliseen liikekumppaniin. 

  Pystymme auttamaan sinua vastapuolta koskevan due diligence -selvityksen laatimisessa, jolloin saadaan käsitys kauppakumppanisi taloudellisesta vakaudesta ja varoista. Autamme myös ulkomaankauppaan liittyvän riskin kattamisessa. Lue lisää Trade Finance -tuotteistamme.

  Varmista uusien markkinoiden tuntemus etenkin, jos aiot harjoittaa vientiä. Yritykselle voi olla hyötyä markkina-analyysista ja keskusteluista markkinoilla toimivien yhteyshenkilöiden tai muiden sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat jo kokeilleet vientiä kyseisille markkinoille.

  Mitä kannattaa tehdä ja mitä kannattaa välttää

  Kannattaa
  • hankkia neuvoja ymmärtääksesi paikalliset prosessit ja määräykset
  • tunnistaa laajenemisen tavoitteet ja varmistaa yrityksessäsi sisäinen ymmärrys
  • miettiä paikallisen markkinan erityishaasteita ja keinoja niiden vaikutusten vähentämiseksi
  • arvioida erilaisia markkinoilletulostratgioita
  • lisätä yrityksen johtoon kohdemarkkinan tuntevia asiantuntijoita
  • varmistaa riittävät sisäiset resurssit
  • muistaa, että prosessi voi olla pitkä ja aikaa vievä

  Älä tee näin

  • Älä mene markkinalle ilman riittävää valmistautumista
  • Älä aliarvioi kulttuurieroja ja maakohtaisia riskejä
  • Älä oleta, että tuotteesi menestyy automaattisesti uudella markkinalla
  • Älä toteuta ilman varasuunnitelmaa
  • Älä ole liian riippuvainen vain yhdestä toimittajasta tai asiakkaasta
 • 4.  Tunne omat riskisi

  Liikekumppani on kuitenkin vain yksi niistä riskeistä, jotka viennissä tai tuonnissa täytyy ottaa huomioon. Seuraavassa on lueteltu muita huomioon otettavia riskejä:

  • Maksuvalmiusriski – onko yritykselläsi ostajana riittävä maksuvalmius tai voiko yritys myyjänä luottaa asiakkaisiin?
  • Laiminlyönnit – mitä tapahtuu, jos maksu viivästyy tai jää kokonaan hoitamatta? Entä jos tavarat saapuvat myöhässä tai niiden laatu ei ole riittävä?
  • Luottoriski – mitä tapahtuu, jos liikekumppani tai tavaroiden valmistaja tekee konkurssin?
  • Poliittinen riski – onko liikekumppanin maa poliittisesti vakaa ja miten poliittiset muutokset voivat vaikuttaa kauppaan?
  • Valuuttariski – miten valuuttakurssien, inflaation ja korkojen muutokset vaikuttavat yrityksen talouteen?
  • Operatiivinen riski – miten varmistat, että tavarat saapuvat perille kunnossa ja että kansainväliset maksuprosessit sujuvat mutkattomasti?

  Autamme sinua tunnistamaan kaikkia näitä riskejä ja suojautumaan niiltä, jolloin ulkomaankaupassa ei tarvitse ottaa ylimääräisiä riskejä.


 • 5.  Asiakirjat ja oikeudelliset asiat

  Tarvittavien asiakirjojen ja oikeudellisten seikkojen hallitseminen on ratkaisevan tärkeää. Niiden merkitykseen vaikuttavat yrityksen toimiala ja ulkomainen liikekumppani. Mitä asiakirjoja ja lupia tarvitaan ja liittyykö asiaan tullausseikkoja, jotka täytyy selvittää?

  Voimme auttaa sinua laatimaan yleisen tason suunnitelman, mutta erityistä lainopillista neuvontaa voidaan tarvita varmistamaan, että asiat sujuvat niin kuin pitää.

  Menestyksellisesti alkuun

  • Asiantuntijamme auttavat prosessin joka vaiheessa
  • Edulliset ratkaisut
  • Reaaliaikainen ja kattava kuva yrityksesi taloudesta digitaalisilla ratkaisuillamme

  Ota yhteyttä asiakaspalveluumme 0100 2580 ma 8-17, ti-pe 8-16 (pvm/mpm)

 • 6.  Paikallinen verkosto

  Yrityksesi saattaa tarvita vienti- tai tuontimaassa toimivia kumppaneita esimerkiksi oikeudellisten asioiden hoitamiseen tai jakelun tai kuljetusten järjestämiseksi. Voimme yleensä auttaa oikeudellisten asioiden hoitajan löytämisessä niissä maissa, joissa meillä on toimipaikkoja.


 • 7.  Rahoitus ja taloudellinen tilanne

  Jos yritys ostaa tuotteita, maksuun tarvittavien rahojen täytyy tietenkin olla valmiina sovittuna maksuaikana. Lisäksi on varmistettava, että käytössäsi on oikeat maksutavat.

  Sekä tuonnin että viennin yhteydessä on varmistettava, että yrityksen hallinnolliset resurssit riittävät kirjanpitoon, joka on yleensä vaativampaa kuin kotimaankaupassa. Nykyiset työntekijät voivat tarvita täydennyskoulutusta tai yritykseen voidaan tarvita tilapäistä ulkopuolista apua.


 • 8.  Liiketoimintasuunnitelman jatkuva arviointi

  Kun yritys on aloittanut ulkomaankaupan, ennen sitä laadittu liiketoimintasuunnitelma ja muut suunnitelmat kannattaa käydä läpi uudelleen. Pitävätkö edellytykset ja suunnitelmat edelleen paikkansa? Sopiiko ulkomaankauppa yrityksen strategiaan? Miten prosessia voisi jatkossa optimoida?

  Näihin kysymyksiin vastaaminen antaa yritykselle hyvät edellytykset tehdä hyviä päätöksiä ulkomaankaupan mahdollisesta jatkamisesta.


Muut neuvomme kansainväliseen kauppaan:

Tuontiin ja vientiin valmistautuminen

Lue myös


Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.