Tuontiin ja vientiin valmistautuminen

 • 1.  Ulkomaankaupan monet syyt

  Monet tekijät vaikuttavat yrityksen päätökseen aloittaa ulkomaankauppa, tuotteiden ostaminen ulkomailta tai myyminen ulkomaille. Syyt vaihtelevat toiveista saada aikaan kasvua tarjoamalla tuotteita tai palveluita uusilla markkinoilla aina kansainvälisen teknologian tai tietämyksen hyödyntämistoiveisiin tuomalla tuotteita tai palveluita kotimaahan.

  Vaikka teknologian kehitys on tehnyt ulkomaankaupasta helpompaa kuin koskaan aiemmin, liittyy asiaan yhä toisenlaista epävarmuutta ja riskejä kuin kotimarkkinoilla käytävään kauppaan. Tiedämme hyvin, ettei arvoa voida määrittää muodollisesti, ja että tuonti- tai vientiretki voi käynnistyä sattuman vuoksi, mutta yrityksen kannattaa siitä huolimatta valmistautua huolellisesti. Tästä tietopaketista löydät tarvittavia vinkkejä.

  Aluksi kannattaa selvittää, mikä ajaa yritystä kansainvälisille markkinoille.


 • 2.  Tavallisimmat syyt harjoittaa tuontia

  Käsittelemme ensin tavallisimpia syitä, joiden vuoksi yritykset harjoittavat tuontia. Syyt voivat liittyä sekä hintaan että laatuun. Tuontiin voi liittyä seuraavia toiveita:

  • Sellaisten tavaroiden hankkiminen, joita ei ole saatavana kotimarkkinoilla
  • Uuden teknologian tuonti kotimarkkinoille
  • Laadukkaampien valmistuotteiden hankkiminen
  • Edullisempien tuotteiden hankkiminen

  Prosessin jatkamiselle on hyvät lähtökohdat, kun tiedät syyt, joiden vuoksi yrityksesi haluaa harjoittaa tuontia.


 • 3.  Tärkeimmät syyt harjoittaa vientiä

  Tässä on tyypillisimpiä syitä, joiden vuoksi yritys harjoittaa vientiä ulkomaille:

  • Liikevaihdon kasvattaminen
  • Riippuvuuden vähentäminen nykyisistä markkinoista
  • Uuden kysynnän luominen omille tuotteille
  • Tuottojen kausivaihtelun vähentäminen

  Myös muita, käytännöllisempiä syitä voi olla olemassa – ulkomainen asiakas on vaikkapa kuullut tuotteesta ja haluaa ostaa sen. Viennin syyt kannattaa aina selvittää itselle, jolloin voidaan varmistaa, että toiminta sopii yrityksen liiketoimintastrategiaan.


 • 4.  Kenen kanssa voi käydä kauppaa?

  Jos tuonti tai vienti ei käynnisty jonkin tahon yhteydenotosta tuotteiden ostamiseksi tai myymiseksi, on selvitettävä, kenen kanssa kauppaa voi käydä.

  Yritykselläsi saattaa jo olla aiempi liikekumppani, jolle haluat myydä tuotteitasi tai jolta haluat ostaa aiempaa enemmän. Voit ehkä joutua etsimään uusia asiakkaita tai toimittajia. Molempiin tapauksiin liittyy paljon erilaisia kysymyksiä, jotka koskevat esimerkiksi liikekumppanin vakautta ja luotettavuutta sekä mahdollisia taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia eroja. Nämä huolet ovat erilaisia tuonnissa ja viennissä, joten niitä käsitellään seuraavissa kohdissa erikseen.

  Mitä kannattaa tehdä ja mitä kannattaa välttää

  Kannattaa
  • hankkia neuvoja ymmärtääksesi paikalliset prosessit ja määräykset
  • tunnistaa laajenemisen tavoitteet ja varmistaa yrityksessäsi sisäinen ymmärrys
  • miettiä paikallisen markkinan erityishaasteita ja keinoja niiden vaikutusten vähentämiseksi
  • arvioida erilaisia markkinoilletulostratgioita
  • lisätä yrityksen johtoon kohdemarkkinan tuntevia asiantuntijoita
  • varmistaa riittävät sisäiset resurssit
  • muistaa, että prosessi voi olla pitkä ja aikaa vievä

  Älä tee näin

  • Älä mene markkinalle ilman riittävää valmistautumista
  • Älä aliarvioi kulttuurieroja ja maakohtaisia riskejä
  • Älä oleta, että tuotteesi menestyy automaattisesti uudella markkinalla
  • Älä toteuta ilman varasuunnitelmaa
  • Älä ole liian riippuvainen vain yhdestä toimittajasta tai asiakkaasta
 • 5.  Tuontiin liittyvät haasteet

  Ulkomailta tuontia harjoittavien yritysten ensimmäinen ja suurin huoli koskee sitä, tulevatko toimitukset sovittujen vaatimusten mukaisesti. Tämän voi varmistaa kahdella tärkeällä tavalla:

  • Selvitä toimittajien taustat huolellisesti, voit tutustua tarkemmin riskienhallintaan ulkomaankaupan suunnittelua ja toteutusta koskevasta tietopaketistamme.
  • Lisäksi sopimukset on neuvoteltava siten, että vähimmäisvaatimukset sovitaan yksiselitteisesti, ja että kauppahinta kattaa kaiken – valmistuksen, pakkauksen, kuljetuksen ja tuontimaksut.


  Kun kauppakumppanisi on euroalueen ulkopuolella, on valuutan valinnalla merkitystä. Kumppanin oman valuutan käyttäminen saattaa tuoda paremman hinnan tai paremmat kauppaehdot. Arvioi myös, minkälainen kurssiriski valuuttamääräisiin kassavirtoihin kohdistuu.

  Tutustu tarkemmin riskienhallintapalveluihimme

  Tuontiin liittyy myös käytännöllisempi haaste: Riittävätkö kauppakumppanisi resurssit velvollisuuksien täyttämiseen? Varmista myös, että yrityksellä on riittävä maksuvalmius toimittajien maksulykkäysten kattamiseen.

  Tuontiin liittyy myös muita huolia, joihin kannattaa varustautua. Nämä asiat voivat liittyä esimerkiksi valmistajien turvallisuus- ja ympäristöasioihin tai tuotujen tavaroiden aiheuttamien vahinkojen korvausvastuuseen.

  Menestyksellisesti alkuun

  • Asiantuntijamme auttavat prosessin joka vaiheessa
  • Edulliset ratkaisut
  • Reaaliaikainen ja kattava kuva yrityksesi taloudesta digitaalisilla ratkaisuillamme

  Ota yhteyttä asiakaspalveluumme 0100 2580 ma 8-17, ti-pe 8-16 (pvm/mpm)

 • 6.  Vientiin liittyvät haasteet

  Vientiä harjoittava yritys kantaa huolta erityisesti asiakkaan maksuista – koko kauppasumman saamisesta sovittuun aikaan. Näitä huolia voi vähentää tutkimalla asiakkaan taustat ja varmistamalla, että maksuehdot ovat selkeät ja yksiselitteiset. Lue lisää ulkomaankaupan suunnittelua ja toteutusta käsittelevästä tietopaketistamme.

  Seuraavaksi nousee esiin kysymys, onko yrityksesi valmis aloittamaan viennin. Riittävätkö resurssit ulkomaankauppaan? Entä miten vienti sopii yrityksesi liiketoimintasuunnitelmaan? Näitä asioita kannattaa pohtia ennen viennin aloittamista.

  Vientiin voi liittyä myös oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Myös tulliasiat on otettava huomioon. Tuotteen tai palvelun täytyy myös sopia paikallisille markkinoille. 

  Nämä asiat etukäteen mietittynä on hyvä jatkaa vientiretkeä.


Muut neuvomme kansainväliseen kauppaan:

Suunnittelu ja toteutus

Lue myös


Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.