Teema: Kansainvälinen laajentuminen

Uusien markkinoiden etsiminen on luonteva tapa kasvattaa yritystä. Prosessi täytyy kuitenkin hoitaa järjestelmällisesti ensimmäisistä strategisista pohdinnoista aina riskien selvittämiseen ja arviointiin.