– Venäjään on helppo olla viha-rakkaussuhde, mutta minut maa vei täysin mukanaan, Jukka Norppa kertoo.

Ensimmäistä kertaa Norppa työskenteli ulkomailla lähtiessään vuonna 1989 perustamaan tehdasta Neuvostoliittoon. Tie vei Moskovan, Pietarin ja Siperian lisäksi myös esimerkiksi Ukrainaan. 

Suurimman osan urastaan Norppa on kuitenkin työskennellyt nimenomaan Venäjällä, jossa hän nykyäänkin asuu viikot. Kolme vuotta sitten Karelian Wood Company laittoi Ikean vanhan sahan taas laulamaan Karjalan Kostamuksessa. 

– Vuosi 2015 oli oikea aika investoida Venäjälle. Minua auttoi yrityksemme toiminnan käynnistämisessä se, että puhun sujuvaa venäjää ja ymmärsin paikallista työkulttuuria, Norppa kertoo.

Yritys vuokraa 300 000 hehtaaria metsää Venäjän valtiolta. FSC-sertifioidusta puusta puolet tuodaan Suomeen ja puolet viedään esimerkiksi Egyptiin, Iso-Britanniaan, Baltiaan, Tanskaan ja Japaniin. Sahatavarassakin tuotteet ovat nykyään entistä enemmän asiakkaiden toiveiden mukaan räätälöityjä.

– Suomessa esimerkiksi Hernesaaren Löyly on meidän puustamme rakennettu, Norppa kertoo tyytyväisenä.

Motivoitunut henkilöstö on avain menestykseen

Norppa tiivistää vinkkinsä kansainvälistä kauppaa suunnitteleville kolmeen. Ensimmäiseksi yrittäjällä täytyy olla rahoitus kunnossa. 

– Kassan täytyy kestää myös vaikeat ajat. Kasvuvaiheessa hyvä yhteistyö pankin kanssa on äärimmäisen tärkeää.

Toinen toiminnan edellytys on yritystoiminnan kannattavuus. Kansainvälisille markkinoille lähtemiselle täytyy olla selkeät perusteet ja tavoitteet.

Kolmantena, mutta ei toki viimeisenä, on hyvän ja motivoituneen henkilökunnan merkitys.

– Yritys ei ole koskaan valmis, vaan johdon tehtävänä on aina yrityksen kehittäminen ja henkilöstön motivointi, Norppa toteaa.

Venäläisen yrityskulttuurin lisäksi myös ruotsalainen yrityskulttuuri on tullut Norpalle hyvin tutuksi. Hän työskenteli usean vuoden ajan ruotsalaisen yrityksen kansainvälisissä tehtävissä. Ihmiset ovat kansallisuuksista riippumatta hyvin samanlaisia, mutta työkulttuureista kuitenkin löytyy eroja. 

Norpan mukaan ruotsalaisessa yrityskulttuurissa ihmisten arvostus näkyy niin, että kaikki työntekijät pyritään saamaan yrityksen päätösten taakse. Joskus tämä näkyy päätöksenteon hitautena. 

Suomalaisista kerrottu tuttu stereotypia pitää Norpan mukaan paikkaansa: suomalaiset ovat pedantteja. Aikataulut pitävät ja sovitut asiat tehdään.

– Venäjällä taas mahdottomiinkin asioihin löytyy aina ratkaisu. Työpaikkaa arvostetaan Venäjällä todella paljon. Joskus tämä saattaa näkyä niin, että mahdollisia ongelmia pyritään salaamaan yrityksen johdolta, Norppa pohtii.

Kaikista kulttuureista löytyvät siis omat hyvät ja huonot puolensa. Tiettyjä asioita voi istuttaa työkulttuuriin, mutta Norpan mukaan paikallisen kulttuurin tuntemus on avain onnistuneeseen yhteistyöhön.

Alihankkijat osaksi arvoketjua

Kansainvälisessä kaupassa täytyy löytää tasapaino omien toimintatapojen ja kohdemaan kulttuurin välille. 

– Meille on äärimmäisen tärkeää, että toimimme Venäjällä läpinäkyvästi kaikkia lakeja ja säädöksiä noudattaen. Haluamme, että alihankkijammekin ovat osa tätä arvoketjua, Norppa kertoo.

Karelian Wood Company käyttää mahdollisimman paljon paikallisia alihankkijoita. Aliurakoitsijat tekevät esimerkiksi kaikki hakkuut.

– Me toimimme Venäjällä eri tavalla kuin paikalliset yritykset eli olemme valmiita esimerkiksi rahoittamaan alihankkijoidemme investointeja, Norppa sanoo.

Norppa pitää ensisijaisen tärkeänä, että pitkistä etäisyyksistä huolimatta ihmiset tapaavat myös kasvotusten.

– Asiakkaamme ympäri maailmaa ovat käyneet tutustumassa tehtaaseemme Kostamuksessa. Teknologia helpottaa elämää ja liiketoimintaa monella tavalla, mutta mikään ei korvaa ihmisten välistä kasvokkaista kohtaamista, Norppa sanoo.

 

  • Puukauppa-alan yritys
  • Perustettu vuonna 2002
  • Tytäryhtiö Karelian Wood Company vastaa Venäjän Kostamuksessa sahan ja sen metsäosaston toiminnasta ja hakkuuoikeuksien hallinnoinnista
  • Liikevaihto vuonna 2018 oli 26 milj. €