Perheyritys on alusta lähtien pyrkinyt kansainvälisille markkinoille. Vuosikymmenten kasvun kulmakivi on ollut yhteinen kasvuhalukkuus, mikä on kansainvälistyvälle yritykselle ensisijaista.

– Jo yrityksen perustanut isäni halusi aikanaan suunnata ulkomaille. Kulttuuriperimäämme on kasvanut tietynlainen rajattomuus ja epäluulottomuus. Ketään ei ole tarvinnut puskea ulkomaille. Halua kasvaa pitää oikeastaan hillitä, yrityksen toimitusjohtaja  Mia Mantsinen kertoo.

Kasvua ei pelkästään kotimaasta löytyisikään, sillä toimialalla vastaavien laitteiden myynnissä puhutaan ennemmin tuhansista kuin miljoonista kappaleista, maailmanlaajuisesti. Pienellä määrällä on kuitenkin suuri merkitys.

– On hienoa nähdä yrityksen palvelun ja tuotteen vaikutus esimerkiksi teollisuuden kehittymisessä ja saada asiakkailta positiivista palautetta siitä, kuinka paljon olemme voineet auttaa logistiikan tehostamisessa. Meille kaikki tämä konkretisoituu puhtaana kasvuna, Mantsinen kehuu.

Kahdessa aallossa maailmalle 

Mantsinen laajensi logistiikkapalvelunsa Venäjälle 80-luvun lopulla, asiakkaiden toiveesta. Yritys oli tehostanut kotimaan metsäteollisuuden prosesseja merkittävästi, ja asiakkaat halusivat palveluosaamista vietävän myös Venäjälle, mistä he hankkivat raaka-aineitaan. Nykyisin Mantsisella on Venäjällä paikallinen organisaatio, jossa työskentelee noin 240 henkilöä eli käytännössä lähes puolet konsernin henkilöstöstä. Venäjän liiketoiminta on erittäin tehokasta ja tuottavaa.

– Venäjää pidetään usein mörkönä, mutta meille se ei sitä ole. Hieno pitkän kaaren tarinamme osoittaa, että Venäjälläkin voi menestyä pitkäjänteisellä työllä, Mantsinen kertoo ylpeydellä.

Laitevienti puolestaan käynnistettiin 90-luvun lopulla pian koneiden valmistuksen aloittamisen jälkeen. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kasvutie on ollut kevyempi, sillä alan markkinat ovat kypsemmät ja perustuotteet asiakkaille tuttuja. Täysin uusille alueille kansainvälistyvä yritys joutuu kuitenkin myymään ensin tarvetta. Näin teki Mantsinen muun muassa Latinalaisessa Amerikassa. Vasta sitten päästiin keskustelemaan tuotteista ja ratkaisuista.

– Latinalainen Amerikka on meille aivan uusi, kovan kasvupotentiaalin alue. Aloitimme rakentamaan jälleenmyyntiverkostoa siellä vuonna 2014 ja viime vuonna teimme ensimmäiset merkittävät toimitukset metsäteollisuudelle. Näyttää siltä, että pääsemme hiljalleen murtamaan paikallisen teollisuuden tapaa toimia logistiikkaketjussa. Tulemme tänä vuonna saavuttamaan alueelta merkittävän, arviolta 10 miljoonan liikevaihdon, Mantsinen kertoo.

Nyt konsernin kokonaismyynnistä noin 70 prosenttia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta, ja siitä valtaosa on laitemyyntiä.'

Laiteviennin nopea kasvu oikeiden ihmisten ja verkoston ansiota

 Koneiden jälleenmyyntiverkosto on kolminkertaistettu viimeisen viiden vuoden aikana. Kasvun lähtökohtana on ollut oikeiden ihmisten löytäminen niin omaan organisaatioon kuin verkostoonkin.

– Suomesta käsin raskaan teollisuuden hyödykkeen ja prosessin myynti on melko mahdotonta. Siihen tarvitaan paikallinen tukiverkosto ja motivoituneita ja osaavia ammattilaisia, joilla on näkemystä satamanosturin kaltaisen kalliin investoinnin myymisestä ja ylläpidosta. Laitteet ovat käyttökoneita, jotka tarvitsevat ihmisiä huoltoa ja jakelua varten. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa paikallinen läsnäolo, Mantsinen toteaa.

Matkan varrella eteen on tullut arkisia haasteita, jotka syntyvät usein melko pienistä asioista: aikaerosta, kielitaidosta, erilaisesta kulttuuripohjasta tai tavasta kommunikoida. Lisäksi Mantsinen on kaivannut kumppaniverkostonsa tukea esimerkiksi maksuliikenteen, maksujen ja valuuttakurssiriskien hallintaan sekä vientikaupan riskien hallintaan. Oman haasteensa laitevientiin tuo itse tuotekin.

– Satamanosturin elinikä on pitkä, jopa 20 vuotta. Myymme monilla mantereilla erilaisiin lähtökohtiin aivan uudenlaista konseptia, jota kukaan ei ole nähnyt livenä. Ja kun isoimmillaan  miltei 380 tonnia painavaa tuotetta ei voi helposti kuljettaa potentiaalisen ostajan luo esiteltäväksi, hyvät argumentaatiotaidot ovat arvokkaat, Mantsinen toteaa.

Perheyhtiön henki pitää kasvusta huolimatta – tehdyn työn vauhdittaminen jatkuu

Perheyhtiötausta näkyy Mantsisen arjessa arvojatkuvuutena. Yrityskulttuurin perusta ja arvomaailma ovat muovautuneet jo todella varhaisessa vaiheessa.

– Mantsinen Group nojaa isäni ja setäni loistaviin perusinhimillisiin periaatteisiin, jotka ovat samoja, kuin nykyisissä johtamismalleissa: luottamusta täytyy rakentaa arjessa päivittäin ja yrityksen suunnasta on viestittävä läpinäkyvästi. Vaikka liiketoiminta muuttaa muotoaan, ihmisiä tulee ja bisnes kasvaa, henki säilyy samana. Olemme keskustelleet arvoistamme paljon ja huomanneet, että uudetkin työntekijät ovat tunnistaneet ne nopeasti, Mantsinen kertoo.

Lähitulevaisuudessa pyritään hyödyntämään tuotekehityksen ja jakeluverkoston kehittämiseksi tehtyä työtä. Kasvua laitevalmistuksesta ja -viennistä haetaan jatkossakin.

– Eteemme tulee varmastikin uusia uudistumisen haasteita, mutta ne jäävät nähtäväksi. Tällä hetkellä tehdyn työn vauhdittaminen eteenpäin on päällimmäisenä mielessä, Mantsinen tiivistää tulevan.


  • Vuonna 1974 perustettu perheyritys
  • Raskaan teollisuuden materiaalinkäsittelyn johtava yritys. Tarjoaa logistiikkapalveluja Venäjällä ja Suomessa erityisesti metsäteollisuudelle ja valmistaa materiaalinkäsittelykoneita globaaleille markkinoille
  • Liiikevaihto 68 miljoonaa euroa
  • Käsittelee vuosittain noin 25 miljoonaa tonnia pyöreää puuta ja muuta irtotavaraa
  • Danske Bankin asiakkaana yli 10 vuotta