Mångsidiga digitala lösningar för ditt företag

Du får tillgång till ett omfattande urval lösningar och tjänster som tagits fram för ditt företag. Med hjälp av dem kan du enkelt och smidigt sköta företagets dagliga bankaffärer, handla på webben eller t.ex. fakturera elektroniskt.

 • District – vår webbank för företag

  District – vår webbank för företag

  Optimera din verksamhet med vår webblösning. District är ett effektivt verktyg för skötseln av företagets betalningar och kassahantering. Innehållet i District utformas efter dina behov och du kan lägga till de tjänster som du behöver vartefter som företagets behov växer.

  Företag med verksamhet över landsgränserna kan administrera sina konton i realtid i Danske Bank-koncernens länder. Dessutom underlättar vårt samarbete med internationella banker hanteringen av även komplexa bankärenden. 

 • Mobil- och tabletbanken

  Mobil- och tabletbanken

  Med våra bankappar för företag har du alltid full kontroll över företaget – var du än är. Våra mobil- och tabletappar ger dig snabbt en överblick över företagets ekonomi. Du behöver endast ett District-avtal och ett transaktionskonto.

 • Digital signering

  Digital signering

  Du kan skriva under avtal digitalt med dina bankkoder och behöver inte skicka in dem till oss per post. Du kan bl.a. ingå kontoavtal och avtala om webbanken för företag. Ni kan också vara flera som signerar dokument via vår tjänst. När ett avtal är klart för underteckning, får du ett meddelande till den e-postadress som du uppgett. Du kan bekräfta avtalen med dina personliga bankkoder (inte företagskoder). Bekräftelsen kan göras med bankkoderna till alla banker i Finland och du behöver inte vara kund hos oss. 

 • Identifieringstjänst

  Identifieringstjänst

  Identifieringstjänsten erbjuder ditt företag en tillförlitlig metod där vi identifierar dina kunder för din räkning. Du kan ingå avtal, ta emot blanketter och tryggt ge tillträde till de webbtjänster som du tillhandahåller med vår identifieringstjänst som grundar sig på Open Connect ID -standarden. Dina kunder använder sina egna bankkoder vid identifieringen.

  Förutsättningar för identifieringstjänsten
  För att använda identifieringstjänsten behöver du ett avtal om anslutning till identifieringstjänsten mellan ditt företag och Danske Bank. Efter att avtalet har ingåtts levererar vi de koder som du behöver.

  Identifieringstjänstens knappar
  Knappen eller länken till denna får inte bifogas e-postmeddelanden. Du kan hämta logon via adressen nedan. Då behöver du i fortsättningen inte bekymra dig om att uppdatera identifierings- eller betalningsknapparna, utan de uppdateras automatiskt på företagets webbplats.

  Identifieringstjänstens logo

  Avtalsvillkor

  API dokumentation (på engelska)

 • E-faktura

  E-faktura

  Med vår e-fakturatjänst kan du skicka och ta emot e-fakturor med bankförbindelseprogrammet och via District.

  Fördelar

  • Hanteringen av betalningar går enklare och snabbare när du integrerar tjänsten med företagets ekonomisystem.
  • Det manuella arbetet minskar och med det risken för fel.
  • Du kan optimera uppföljningen av företagets likviditet.
  • Bokföringsprocesserna automatiseras.

  Övergången till e-fakturering avtalas med dina fakturautställare och oss.Kontakta vår företagstjänst på numret 0100 2580 mån–fre 8–18 (lna/msa) och gör upp ett avtal om förmedling av e-fakturor.