Mångsidiga digitala lösningar för ditt företag

Du får tillgång till ett omfattande urval lösningar och tjänster som tagits fram för ditt företag. Med hjälp av dem kan du enkelt och smidigt sköta företagets dagliga bankaffärer, handla på webben eller t.ex. fakturera elektroniskt.

 • District – vår webbank för företag

  Optimera din verksamhet med vår webblösning. District är ett effektivt verktyg för skötseln av företagets betalningar och kassahantering. Innehållet i District utformas efter dina behov och du kan lägga till de tjänster som du behöver vartefter som företagets behov växer.

  Företag med verksamhet över landsgränserna kan administrera sina konton i realtid i Danske Bank-koncernens länder. Dessutom underlättar vårt samarbete med internationella banker hanteringen av även komplexa bankärenden. 

 • Mobil- och tabletbanken

  Med våra bankappar för företag har du alltid full kontroll över företaget – var du än är. Våra mobil- och tabletappar ger dig snabbt en överblick över företagets ekonomi. Du behöver endast ett District-avtal och ett transaktionskonto.

 • Digital signering

  Du kan skriva under avtal digitalt med dina bankkoder och behöver inte skicka in dem till oss per post. Du kan bl.a. ingå kontoavtal och avtala om webbanken för företag. Ni kan också vara flera som signerar dokument via vår tjänst. När ett avtal är klart för underteckning, får du ett meddelande till den e-postadress som du uppgett. Du kan bekräfta avtalen med dina personliga bankkoder (inte företagskoder). Bekräftelsen kan göras med bankkoderna till alla banker i Finland och du behöver inte vara kund hos oss. 

  Öppna tjänsten från Logga in-knappen på vår hemsida eller via Districts Övriga tjänster-menyn under Externa links. Identifiera dig med dina bankkoder för att se avtal som väntar på din underskrift.

  Videoguide (svenska undertexter):

  852f6399-856e-473d-8dc8-9d5d82394050
 • Identifieringstjänst

  Identifieringstjänsten erbjuder ditt företag en tillförlitlig metod där vi identifierar dina kunder för din räkning. Du kan ingå avtal, ta emot blanketter och tryggt ge tillträde till de webbtjänster som du tillhandahåller med vår identifieringstjänst som grundar sig på Open Connect ID -standarden. Dina kunder använder sina egna bankkoder vid identifieringen.

  Förutsättningar för identifieringstjänsten
  För att använda identifieringstjänsten behöver du ett avtal om anslutning till identifieringstjänsten mellan ditt företag och Danske Bank. Efter att avtalet har ingåtts levererar vi de koder som du behöver.

  Identifieringstjänstens knappar
  Knappen eller länken till denna får inte bifogas e-postmeddelanden. Du kan hämta logon via adressen nedan. Då behöver du i fortsättningen inte bekymra dig om att uppdatera identifierings- eller betalningsknapparna, utan de uppdateras automatiskt på företagets webbplats.

  Identifieringstjänstens logo

  Avtalsvillkor

  API dokumentation (på engelska)

   

  Tjänstbeskrevning

  Identity Provider:
  Danske Bank’s Identity Provider API documentation (PDF på engelska)
  Danske Bank’s Identity Provider SandBox API documentation (PDF på engelska)
  Danske Bank’s Identity Provider SYST API documentation (pdf på engelska)

  Identity Broker
  Danske Bank’s Identity Broker API documentation (PDF på engelska)
  Danske Bank’s Identity Broker SandBox API documentation (PDF på engelska)
  Danske Bank’s Broker SYST API documentation (pdf på engelska)

   

 • E-faktura

  Med vår e-fakturatjänst kan du skicka och ta emot e-fakturor med bankförbindelseprogrammet och via District.

  Fördelar

  • Hanteringen av betalningar går enklare och snabbare när du integrerar tjänsten med företagets ekonomisystem.
  • Det manuella arbetet minskar och med det risken för fel.
  • Du kan optimera uppföljningen av företagets likviditet.
  • Bokföringsprocesserna automatiseras.

  Övergången till e-fakturering avtalas med dina fakturautställare och oss. Kontakta vår kundservice och gör upp ett avtal om förmedling av e-fakturor.

 • Danske ID -identifieringsappen 

  Danske ID är en identifieringsapp för mobila enheter.

  Ladda ner på Android   
  Ladda ner på iPhone


  Gör så här för att ta appen i bruk

  1. Ladda ner appen via din appbutik med sökordet ”Danske ID”.
  2. Ta fram säkerhetskortet och logga in. När du första gången använder identifieringsappen behöver du ditt gamla säkerhetskort i plast.
  3. Skapa en PIN-kod, som du loggar in med i fortsättningen.

   

  Säkerhetskortet i plast slopas – behändig app i stället
  Danske ID laddas ner på din mobila enhet och finns därför alltid behändigt till hands. För de kunder som inte har möjlighet att använda mobiltelefon eller surfplatta, erbjuder vi en kodkalkylator. För mer information om kodkalkylatorn, kontakta vår företagskundtjänst.

  Bankkoderna är personliga, dvs. varje innehavare av företagets webbankskoder ska ha en egen identifieringsapp eller kodkalkylator.

  Danske ID och flera olika bankkoder
  För närvarande kan du använda endast en uppsättning bankkoder på en och samma mobila enhet. Det lönar sig för dig att aktivera Danske ID-appen med de bankkoder som du oftast använder och använda övriga koder med säkerhetskortet som tidigare.

  Om du har flera olika mobila enheter, kan du aktivera olika koder till din telefon och t.ex. din surfplatta. Senare under sommaren blir det möjligt att använda alla olika bankkoder på en och samma mobila enhet.

  Danske ID ersätter säkerhetskortet i plast, när ...

  Du loggar in på District
  Danske ID ersätter säkerhetskortet i plast när du loggar in på webbtjänsten för företag, District.

  Du bekräftar inköp på nätet
  Du behöver inte längre ta fram det gamla säkerhetskortet i plast när du vill bekräfta dina inköp på nätet.

  Identifierar dig i olika tjänster
  Danske ID ersätter det gamla kodkortet i plast när du identifierar dig i tredjepartstjänster, t.ex. på Skatteförvaltningens sidor.

  Förvara bankkoderna omsorgsfullt
  Överlämna aldrig dina bankkoder till någon annan. Förvara bankkodernas lösenord på ett separat ställe, helst endast i ditt minne. Banken kontaktar dig aldrig via e-post eller telefon för att be dig uppge ditt lösenord eller uppgifter i din identifieringsapp. Våra e-postmeddelanden innehåller aldrig länkar till webbtjänster.

  Om lösenordet kommer bort, kontakta omedelbart banken för att förhindra olovlig användning av bankkoderna. Ditt ansvar för eventuellt missbruk av dina bankkoder upphör, när banken har mottagit anmälan om att koderna förkommit eller hamnat i fel händer.

  Bevara ännu säkerhetskortet
  Slopandet av säkerhetskorten beror på kraven i det nya betaltjänstdirektivet som omfattar alla banker och syftar att göra betalningarna ännu tryggare och säkrare.

  Bevara ditt säkerhetskort i plast åtminstone fram till 14.9.2019. Detta mycket viktigt med tanke på situationer där det inte är möjligt att använda Danske ID – t.ex. när du ringer vår telefontjänst.


  Frågor och svar

  Hur fungerar identifieringsappen i praktiken?
  Danske ID-identifieringsappen fungerar så här:
  1. Skriv på inloggningssidan ditt användarnamn och lösenord och klicka på ’Fortsätt*’.
  2. Välj mellanbladet Danske ID och skicka begäran om identifiering till din mobila enhet genom att klicka på ”Sänd”.
  3. Öppna Danske ID-appen i din mobila enhet, knappa in din PIN-kod till appen och bekräfta inloggningen genom att svajpa ”Godkänn”.

  Efter bekräftelsen förflyttas du automatiskt till webbankens ingångssida eller den tjänst som du valt. För närvarande kan du med identifieringsappen Danske ID logga in på webbtjänsten för företag District, webbanken samt göra nätbetalningar och identifiera dig i tredjepartstjänster – t.ex. Skatteförvaltningen eller Folkpensionsanstalten.

  Varför upphör användningen av säkerhetskort?
  Slopandet av säkerhetskorten beror på kraven i det nya betaltjänstdirektivet och gäller alla banker. Målet är att göra det ännu tryggare och säkrare att betala. Säkerhetskorten slopas senast 14.9.2019.

  I vilka enheter fungerar appen?
  Appen fungerar i alla smarttelefoner och surfplattor med operativsystemet iOS (version 11.4 eller nyare) eller Android (version 5.0 eller nyare).

  Vad ska jag göra om jag inte har en smarttelefon eller surfplatta?
  Vi lanserar senare en kodkalkylator, som fungerar på samma sätt som en kodapp. Kalkylatorn är avsedd för de kunder som inte har möjlighet att använda identifieringsappen Danske ID.

  Varför ska jag bevara säkerhetskortet i plast?
  Danske ID fungerar inte genast i alla tjänster. Du behöver ännu en tid säkerhetskortet i plast, t.ex. när du ringer vår telefontjänst.

  Jag planerar att byta smarttelefon. Hur får jag Danske ID till min nya telefon?
  Ladda ner Danske ID via din appbutik till den nya telefonen och aktivera den med dina bankkoder. Du behöver säkerhetskortet första gången och därefter kan du logga in med din PIN-kod.

  Är det tryggt att använda identifieringsappen?
  Det är tryggt att använda identifieringsappen. Appen är skyddad så att den endast kan öppnas med PIN-kod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. När du använder Danske ID, berättar appen för dig i vilken tjänst som du identifierar dig. Danske ID skickar i bakgrunden koder till banken via ett skyddat nät, och koderna är därför sessionsspecifika engångskoder. Notera att övriga appar i din mobila enhet inte har tillgång till Danske ID:s uppgifter. Vi rekommenderar att du skyddar din mobila enhet genom att också alltid låsa skärmen.

  Vad ska jag göra om min telefon kommer bort eller blir stulen?
  Ring till oss för att spärra identifieringsappen i din mobiltelefon.

   

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.