Betalning och fakturering

Det är viktigt företagets in- och utbetalningar löper smidigt och effektivt. Med hjälp av våra tjänster löser du ditt företags betalnings- och faktureringsrutiner och effektiviserar verksamheten. Med vår hjälp hanterar du också företagets kassa på ett smart sätt. Effektivisera din fakturering och minska kostnaderna genom att t.ex. ta i bruk e-fakturering och erbjuda dina kunder möjlighet till SEPA-direktdebitering.

 • Flexibla betalnings- och faktureringsalternativ
 • Effektivare betalning genom automatiserade funktioner
 • starkare likviditet för företaget
 • Smidiga betalningar i euro
 • Lösningar för fakturering både i hemlandet och utomlands

Ta kontakt

Våra tjänster

 • Gireringar

  Du kan hantera även stora mängder fakturor snabbt, förmånligt och smidigt. Du kan skicka fakturor för betalning direkt från företagets leverantörsreskontra eller sköta enstaka betalningar utanför leverantörsreskontran.

  • Du sparar arbetstid och påskyndar hanteringen av betalningarna.
  • Serviceavgifterna är lägre än vid betalning på andra sätt.
  • Effektivare kassahantering innebär kostnadsbesparingar.
  • Du kan skicka alla betalningar till vilket konto som helst oavsett bank på en gång.

  Tjänstens egenskaper

  • Betalningarna skapas i leverantörsreskontran och skickas till banken via bankförbindelseprogrammet eller webbanken för företag, District.
  • Du kan skicka in material för betalning samma dag fram till klockan 18.30.
  • Fakturor kan skickas 365 dagar före debiteringsdagen.
  • Brådskande betalningar kan skickas som expressbetalningar klockan 7.00–16.15.
  • Betalningar kan också skickas som betalningsanvisningar utgående från mottagarens namn och adress, om mottagarens kontouppgifter saknas.
  • En specifikation över de betalda fakturorna syns på kontoutdraget på betalningsdagen.
 • Löner

  Stora mängder betalningstransaktioner förutsätter snabba, trygga och okomplicerade lösningar. Du kan sköta företagets löneutbetalningar behändigt antingen i företagens webbank District eller med hjälp av bankförbindelseprogrammen.

  • Du sparar tid, när du kan förbereda löneuppgifterna enligt din egen tidtabell och skicka in materialet till banken i större poster i god tid på förhand.
  • Med hjälp av tjänsten kan du vara säker på att mottagaren kan lyfta betalningen på avtalad dag.
  • Materialet kan skickas till Danske Bank 365 dagar före debiteringsdagen.
  • Betalningen finns på mottagarens konto på betalningsdagens morgon, oberoende av bank.
  • Betalarens konto debiteras dagen före betalningsdagen.
  • Materialet ska levereras senast på debiteringsdagen före kl. 18.30.
 • SEPA-direktdebitering

  SEPA-direktdebitering är ett smidigt sätt att sköta betalningen av fakturor inom eurobetalningsområdet. Du kan betala både återkommande och enstaka betalningar förutsatt att fakturautställaren erbjuder denna tjänst. Före debiteringen skickar fakturautställaren till ditt företag ett förhandsmeddelande om den kommande betalningen.

  • Företagets konto debiteras automatiskt med betalningen på förfallodagen.
  • Ingen risk för försenade betalningar.
  • Lätt att avstämma betalningarna.
  • I standardmodellen för SEPA-direktdebitering har du rätt att återfå betalningen inom 8 veckor.
  • I varje land tillämpas enhetliga regler och processer.
  • SEPA-direktdebitering använder ett gemensamt materialformat för direktdebitering i hemlandet och i alla länder inom eurobetalningsområdet.

  Ytterligare information
  Regelverket för SEPA-direktdebitering på EPC:s (European Payment Council) webbplats www.europeanpaymentscouncil.eu
  Danske Banks webbplats (på engelska): www.danskebank.com/sepadirectdebit

 • Referenstjänst

  Det lönar sig att foga referensnummer på företagets pappersfakturor. Då vet du exakt vem som har betalat sin faktura och betalningarna kommer snabbt och tryggt in på ditt konto. Med hjälp av referenstjänsten kan du dessutom sänka servicekostnaderna för betalningsrörelsen, eftersom en betalning med referens är klart förmånligare än en betalning utan referens.

  • Med hjälp av referensnumret kan du identifiera ankommande betalningar och smidigt hänföra betalningarna till rätt faktura.
  • Du kan uppdatera företagets reskontra automatiskt.
  • Uppföljningen av försäljningsfordringar effektiviseras.
  • Ditt företag sparar in på serviceavgifterna – en betalning med referens är förmånligare än en betalning utan referens.
  • Du får betalningarna med referens antingen på kontoutdraget eller så kan du hämta dem som en separat förteckning över ankommande referensbetalningar med bankförbindelseprogrammet.
  • Referensnumren förmedlas på kontoutdraget utan separat avtal eller extra kostnader.

  Du kan färdigt överföra referensnumren till kundreskontran, vilket gör det smidigt att matcha inbetalningarna mot kundreskontran.

 • Webbetaltjänst

  Webbhandeln öppnar upp nya möjligheter för ditt företag
  Webbhandeln erbjuder ditt företag en försäljningskanal, som lämpar sig för all handel över nätet oavsett bransch. Din kundkrets växer och ditt företags försäljningsområde expanderar från regionalt till riksomfattande. Webbhandeln ger möjlighet att handla också utanför normala öppettider.

  • Vi identifierar kunden på nätet för din räkning och du kan vara säker på vem som handlar med företaget.
  • När din kund köper tjänster och gör en webbetalning, finns pengarna omedelbart på företagets konto.
  • Det är enkelt att hantera webbetalningarna, eftersom du i vår webbank, District, kan göra transaktionsförfrågan eller återbetala en webbetalning eller delar av den.
  • Du får en potentiell kundkrets från vår växande skara av kunder som har våra bankkoder.

  Uppbyggnad av handelsplats
  I tjänsteleverantörens handbok hittar du anvisningar för hur du bygger upp en anslutning.

  Tjänsteleverantörens handbok (på engelska, pdf)

  Knappar för webbetalning
  Knappar för webbetalning eller länkar till dessa får inte bifogas e-postmeddelanden. Knappen för webbetalning ska finnas i ditt företags egen tjänst. Då du hämtar logon från adressen nedan behöver du inte i fortsättningen bekymra dig om uppdateringen av identifierings- och betalningsknapparna, utan de uppdateras automatiskt på företagets webbplats.

  Avtalsvillkor, tidtabeller och beskrivningar
  Här hittar du villkoren för betalningar och gireringar och tidtabellerna för materialöverföring.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.