Finansiering för alla ändamål

Företagen behöver regelbundet finansiering exempelvis för det rörelsekapital som binds upp i den dagliga verksamheten, för att utveckla affärsverksamheten eller för investeringar. 

Vårt serviceutbud erbjuder lösningar såväl för att täcka perioder när företagets utgifter och intäkter inte håller samma takt som för att finansiera anskaffningar på lång sikt.

Intresserad?

Välj tillsammans med vår expert den form av finansiering som bäst passar dina behov.

Ta kontakt

Finansiering av rörelsekapital

Företagets kreditkort, konto med kredit eller factoring är för många mindre företag lämpliga sätt att säkerställa att företaget klarar växlingar i kassaflödet utan att äventyra likviditeten. För större företag eller företag med internationell handel baserar sig den lämpligaste lösningen alltid på kundens individuella behov.

Investeringar och finansiering

För att växa och utveckla företaget behövs ofta investeringar. Vi erbjuder ditt företag finansiering för både stora och små projekt, t.ex. anskaffning av IT-utrustning, produktionsanläggningar eller företagsfordon. Finansieringen ordnas oftast på något av följande tre sätt:

  • Lån: Företagslån används t.ex. för att finansiera utlägg för nya datorer, inredning av kontor och anskaffning av bilar. Lånetiden är typiskt 3–10 år.
  • Avbetalning: Avbetalning kan användas för att köpa maskiner och utrustning så att finansieringsobjektet utgör säkerhet för krediten. Lånetiden är typiskt 3–5 år.
  • Leasing: Leasing kan vara ett lockande alternativ i stället för ett företagslån eller avbetalning, t.ex. vid anskaffning av bilar, IT-utrustning eller fastigheter. Denna form av finansiering binder upp mindre kapital och erbjuder företaget mer flexibilitet än ett köp.

Starta företag

Det finns många olika finansieringsalternativ för dig som planerar att starta ett företag. Under uppstartsfasen kan finansieringen bestå av egna besparingar, tillgångar från vänner och familj, finansiering från investerare, crowdfunding eller offentlig finansiering (t.ex. Finnvera och Business Finland).

Mångsidiga lösningar för storföretag

Hos större företag är finansieringsbehoven mer komplexa. Våra experter på finansiering erbjuder de bästa lösningarna t.ex. i anslutning till finansiering av företagsaffärer, syndikerade krediter, företagsobligationer och aktieemissioner.

Kontakta direkt vårt lokala Finanscenter för mer information.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.