Utrikeshandel

Trade Finance till hjälp vid export och import

Danske Bank utsågs 2017 redan för sjätte året i rad till Nordens bästa bank inom Trade Finance av analysinstitutet TNS SIFO Prospera. Också i Finland rankades vår Trade Finance-tjänst som marknadens bästa.

Även om handel med västländerna upplevs som rätt tryggt, är export och import alltid förenat med risker, framför allt om företagets kunder och varuleverantörer är belägna ute i världen. Vid utrikeshandel lönar det sig också att beakta de rådande politiska och ekonomiska förhållandena i olika länder.

Vi erbjuder ett brett utbud av olika alternativ för att reducera land-, leverantörs- och kundriskerna. Trade Finance-tjänsterna omfattar bl.a. remburser, internationella garantier och inkasso. Du kan alltid vända dig till våra Trade Finance-experter för råd och hjälp.

Intresserad?

Välj tillsammans med vår expert de tjänster som passar dina behov bäst. 

Ta kontakt eller ring oss på numret 0100 2580 mån kl. 8–17, tis-fre kl. 8-16 (lna/msa).

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading