Kontopaket

Välj den bästa lösningen för ditt företag

Med en enda lösning alla betalningstjänster som du behöver för att sköta ditt företags dagliga ekonomi.

Danske Business

Bastjänster för företagets dagliga verksamhet

Grundlägggande banktjänster
Debit Mastercard
Rådgivningstjänster via telefon och online


Pris: 25,00 €/månad 

Danske Business Plus

Heltäckande utbud av tjänster för hantering av företagets dagliga ekonomi.

Omfattar alla tjänster som ingår i Danske Business
Mastercard Corporate Classic-kort
Konto med kredit


Pris: 32,00 €/månad

Andra konton

 • Transaktionskonto

  Transaktionskontot utgör grunden för företagets in- och utbetalningar. Du tar emot fakturerad försäljning och betalar smidigt såväl inhemska som utländska inköpsfakturor och löner. Alla alternativ som erbjuds via olika kanaler kan kopplas till transaktionskontot.

  Du kan komplettera kontot med mångsidiga betalningstjänster och funktioner. Du kan också förhandla om kontokredit för att balansera upp tillfälliga svängningar i likviditeten och lättare hantera små utlägg i verksamheten.

  • Transaktionskontot kan kopplas till olika bankförbindelseprogram eller webbanken.
  • Du kan sköta inrikes- och utlandsbetalningar från kontot.
  • Du kan följa upp transaktioner och saldot på kontot via olika förbindelsesätt.
  • Du kan lyfta kontomedlen när som helst.
  • Separat avtal om kontokredit ger behövligt rörelsekapital.
 • Valutakonto

  Med valutakontot sköter du företagets betalningar vid regelbunden handel utanför euroländerna. Du kan styra ankommande betalningar i främmande valuta till valutakontot och på motsvarande sätt betala fakturor i främmande valuta från kontot. Valutakontot minskar kostnaderna för valutaväxling.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.