Kortvalutakalkylator

Med kalkylatorn får du en uppskattning av kostnaderna i anslutning till valutaomvandlingen innan du genomför den egentliga korttransaktionen. Kalkylatorn använder vid jämförelsen Europeiska centralbankens (ECB) referenskurs. Med kostnader i anslutning till valutaomvandlingen avses i denna kalkyl skillnaden mellan Mastercards eller Visas grossistkurs som banken använder (inkl. växlingspåslag) och Europeiska centralbankens referenskurs. Skillnaden uppges både i procent och i euro.

Kortvalutakalkylator

Med kalkylatorn får du en uppskattning av kostnaderna i anslutning till valutaomvandlingen innan du genomför den egentliga korttransaktionen. Kalkylatorn använder vid jämförelsen Europeiska centralbankens (ECB) referenskurs. Med kostnader i anslutning till valutaomvandlingen avses i denna kalkyl skillnaden mellan Mastercards eller Visas grossistkurs som banken använder (inkl. växlingspåslag) och Europeiska centralbankens referenskurs. Skillnaden uppges både i procent och i euro.

 

Som beräkningsgrund används ditt Mastercard kort

 

Technical Failure

DUmmy error Message - Vi glæder os til mødet og har sendt dig en mødebekræftelse med alle detaljer.

Try again
ECB:s referenskurs

ECB publicerar dagligen referenskurserna för följande europeiska valutor: CHF, CZK, DKK, EUR, HUF, ISK, NOK, PLN, SEK, BGN, HRK, RON. ECB:s referenskurser publiceras endast som riktgivande information och är inte avsedda att användas vid marknadstransaktioner.

ECB

Europeiska centralbanken är centralbanken för euroområdet. ECB ansvarar bl.a. för euron och den penningpolitik som bestämmer eurons värde tillsammans med de nationella centralbankerna i euroområdet.

Kortinköp och kontantuttag i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets valutor

Vi är i enlighet med EU:s bestämmelser om gränsöverskridande betalningar skyldiga att underrätta våra kunder om de avgifter som debiteras när kunden gör kortinköp eller kontantuttag i en annan valuta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än sin egen kontovaluta. Syftet med regleringen är att säkerställa transparenta valutaväxlingsavgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdets valutor:
CHF, CZK, DKK, NOK, EUR, SEK, BGN, HUF, ISK, PLN, HRK, RON

SMS-MEDDELANDE

Frågor och svar

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.