Den nya EU-lagstiftningen förpliktar att skaffa ett LEI-nummer

Syftet med EU:s nya MiFID II-regler är att öka transparensen på investeringsmarknaden och erbjuda bättre skydd för investerarna.

I och med de nya EU-bestämmelserna ska alla företag, stiftelser och fonder ha ett giltigt LEI-nummer senast den 3 januari 2018. I annat fall kan de inte handla med värdepapper. För handel med derivatinstrument ska LEI-numret vara i kraft senast den 1 november 2017.

LEI-numret behövs också i de fall när Danske Bank gör investeringarna i företagets eller sammanslutningens namn.

Förkortningen LEI kommer från orden Legal Entity Identifier. Det är en nummerserie för identifiering av investerare i företagsform inom hela EU. 

Det är lätt att skaffa ett LEI-nummer

1.

Välj utfärdare av LEI-nummer. Se länkarna nedan.

2.

Mata in dina uppgifter på LEI-utfärdarens webbplats.

3.

Betala handläggningsavgiften. Avgiftens storlek framgår av webbplatsen för respektive instans som utfärdar LEI-nummer.

4.

LEI-utfärdaren behandlar ansökan.

5.

Danske Bank får automatiskt information om LEI-numret och du behöver inte skicka det till oss.

6.

LEI-numret ska förnyas årligen.

Utfärdare av LEI-nummer

sv.nordlei.org
www.prh.fi/sv/lei-nummer
Se alla utfärdare av LEI-nummer här.

MiFID – Direktivet om marknader för finansiella instrument

Direktivet syftar till att förbättra investerarskyddet och främja en välfungerande marknad.
Läs mer

Läs också: MiFID II-direktivet trädde i kraft den 3 januari 2018 och medför mer uttömmande uppgifter om investeringar

Frågor och svar om LEI-numret

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.