MiFID II – Mer detaljerad översikt på dina placeringar

Det nya MiFID II-direktivet trädde i kraft den 3 januari 2018

 

Beslutet att börja investera kan i dag vara viktigare än någonsin tidigare. Räntorna är låga och vi lever allt längre. Därför kan investering ha en avgörande betydelse, när du vill förverkliga dina drömmar eller satsa på nya affärsmöjligheter.

Investering är emellertid alltid förenat med risker. Därför är det viktigt att du som investerare har tillgång till all information som du behöver både innan du fattar placeringsbeslutet och efter det. På detta sätt har du alltid tillgång till bästa möjliga information när du tar beslut som gäller din ekonomi.

Danske Bank utvecklar sina investeringstjänster under 2018. De ändringar som införs i tjänsterna motsvarar EU:s nya MiFID II-direktiv.

Tre sätt för mer information om investeringarna

Måste jag göra något?

 • Om investeraren är en privatperson 

  De som investerar i egenskap av privatpersoner ska lämna banken uppgift om sitt medborgarskap. Dessutom ska de uppge eventuellt dubbelt medborgarskap. Därför ber vi inom den närmaste framtiden investerarna att bekräfta sina uppgifter om medborgarskap.

  Kravet baserar sig på det nya MiFID II-direktivet. Dess syfte är att underlätta myndigheternas tillsyn av investeringsmarknaden, vilket förbättrar säkerheten för alla investerare.

 • Om investeraren är ett företag, en organisation eller stiftelse

  Företag, organisationer och stiftelser som bedriver investeringsverksamhet ska skaffa ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) före 2018. Utan LEI-nummer kan de inte fortsätta handla med värdepapper och derivat på börser i Europa eller på andra handelsplatser för värdepapper.

  Kravet baserar sig på det nya MiFID II-direktivet. Dess syfte är att underlätta myndigheternas tillsyn av investeringsmarknaden, vilket förbättrar säkerheten för alla investerare.

  Mer information om LEI-numret

Information om MiFID II

MiFID II är en förkortning av Markets in Financial Instruments Directive II. Direktivet innehåller ett stort antal bestämmelser som gäller investering. Bestämmelserna gäller för hela EU-området.

Direktivet syftar till att stärka investerarskyddet, säkerställa en stabil inre marknad och öka transparensen. Alla kunder som placerar gynnas av ändringen.

MiFID II är det mest omfattande regelverket för finanssektorn i EU:s historia. För investerarna innebär direktivets ikraftträdande flera förändringar. Ändringarna trädde i kraft den 3 januari 2018 i alla banker med verksamhet inom EU.

Läs mer på Danske Banks sida om MiFID-direktivet

MiFID II-direktivet (Markets in Financial Instruments-Directive 2014/65/EU)

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.