Grundläggande banktjänster

De lagstadgade grundläggande banktjänsterna erbjuder kunderna begränsade banktjänster för hantering av vardagsekonomin.

    Tjänster som ingår i bastjänsterna:
  • Dansk-konto
  • MasterCard Debit
  • Bankkoder

Bastjänsterna ger möjlighet att använda uteslutande ovan nämnda tjänster. Utöver kontot kan du välja att ta i bruk alla tjänster eller vid behov endast en del av dem.

Konsumentkunder har rätt till de bastjänster som inlåningsbankerna tillhandahåller. Till bastjänsterna hör ett betalkonto med grundläggande funktioner och kontohantering (t.ex. debitkort och bankkoder), möjlighet att ta ut kontanter och utföra betalningstransaktioner samt ett elektroniskt identifieringsverktyg. Som grundläggande banktjänster betraktas däremot inte t.ex. konton med kredit eller olika kreditkort.

Läs mer om bastjänsterna: Grundläggande banktjänster – Finansinspektionen

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.