Välkommen till Danske Förmånsprogram!

Danske Förmånsprogram har fyra förmånsnivåer. Din förmånsnivå avgörs enligt det sammanlagda beloppet av dina lån, besparingar, försäkringsbesparingar och placeringar*.

 • Med högre förmånsnivå får du också det kontopaket som passar dig till förmånligare pris.
 • Du får genast betydande förmåner, t.ex. 20 % rabatt på Fennias försäkringar.

Tillsammans med din partner
När du och din partner ansluter er till Förmånsprogrammet som ett hushåll räknas era affärsvolymer i Danske Bank ihop och ni kan båda nå en högre förmånsnivå än var för sig.

Vi erbjuder även egna förmånspaket för unga och studerande.

Välj de tjänster som passar dig
När du ansluter dig till Förmånsprogrammet kan du välja önskat kontopaket och priset är desto förmånligare, ju högre förmånsnivå du är på. I paketet ingår alla tjänster som du behöver för att sköta dina bankärenden, utan separata årsavgifter för kort.

Läs mer om förmånsnivåerna

 • Förmånsnivå 4

  När din totala affärsvolym är över 150 000 euro är du på den fjärde och högsta förmånsnivån och får dessa förmåner:

  • Kontopaket till förmånligaste pris
  • Dina samtal och webbmeddelanden har företräde när du identifierar dig med dina bankkoder
  • Du kan avtala om ett möte med vår expert på kontoret eller online också kvällstid
  • Avgiftsfri saldo- och transaktionsförfrågan via Otto.-automaterna
  • Högre försäkringsersättning i Mandatums Låneskydd
  • Betydliga rabatter och förmåner på Fennias försäkringar
  • Avgiftsfritt möte med en juridisk expert i ärenden i anslutning till familje- och arvsrätt eller förmögenhetsförvaltning
  • 50 % partnerrabatt på utvalda gemensamma juridiska uppdrag, t.ex. intressebevakningsfullmakt och upprättande av gåvobrev
  • 10 % rabatt på juridiska uppdrag i anslutning till fastighets- och bostadsaffärer
  • 100 % rabatt på betalkuverttjänsten

  Priser på förmånsnivå 4
  Danske Platinum Plus-paketet 4,50 euro/månad
  Danske Gold-paketet 3,50 euro/månad
  Danske Silver-paketet 2,50 euro/månad

 • Förmånsnivå 3

  När din totala affärsvolym är 50 000–149 999,99 euro är du på förmånsnivå tre och får dessa förmåner:

  • Kontopaket till förmånligaste pris
  • Dina samtal och webbmeddelanden har företräde när du identifierar dig med dina bankkoder
  • Du kan avtala om ett möte med vår expert på kontoret eller online också kvällstid
  • Avgiftsfri saldo- och transaktionsförfrågan via Otto.-automaterna
  • Högre försäkringsersättning i Mandatums Låneskydd
  • Betydliga rabatter och förmåner på Fennias försäkringar
  • Avgiftsfritt möte med en juridisk expert i ärenden i anslutning till familje- och arvsrätt eller förmögenhetsförvaltning
  • 10 % rabatt på juridiska uppdrag i anslutning till fastighets- och bostadsaffärer
  • 50 % rabatt på betalkuverttjänsten

  Priser på förmånsnivå 3
  Danske Platinum Plus-paketet 4,80 euro/månad
  Danske Gold-paketet 3,80 euro/månad
  Danske Silver-paketet 2,80 euro/månad

 • Förmånsnivå 2

  När din totala affärsvolym är 10 000–49 999,99 euro kommer du upp på förmånsnivå två och får dessa förmåner:

  • Kontopaket till förmånligaste pris
  • Du kan avtala om ett möte med vår expert på kontoret eller online också kvällstid
  • Högre försäkringsersättning i Mandatums Låneskydd
  • Betydliga rabatter och förmåner på Fennias försäkringar
  • 10 % rabatt på juridiska uppdrag i anslutning till fastighets- och bostadsaffärer
  • 25 % rabatt på betalkuverttjänsten

  Priser på förmånsnivå 2
  Danske Platinum Plus-paketet 7,80 euro/månad
  Danske Gold-paketet 6,80 euro/månad
  Danske Silver-paketet 5,80 euro/månad

 • Förmånsnivå 1

  När din totala affärsvolym är 0–9 999,99 euro är du på förmånsnivå ett och får dessa förmåner:

  • Du kan avtala om ett möte med vår expert på kontoret eller online också kvällstid
  • Högre försäkringsersättning i Mandatums Låneskydd
  • Betydliga rabatter och förmåner på Fennias försäkringar

  Priser på förmånsnivå 1
  Danske Platinum Plus-paketet 9,80 euro/månad
  Danske Gold-paketet 8,80 euro/månad
  Danske Silver-paketet 7,80 euro/månad

 • Danske Ung

  Förmånerna i Danske Ung är för dig mellan 18 och 27 år.

  • Danske Silver-paketet för dagliga banktjänster utan kostnad
  • Du kan avtala om ett möte med vår expert på kontoret eller online också kvällstid
  • Högre försäkringsersättning i Mandatums Låneskydd 
  • Betydliga rabatter och förmåner på Fennias försäkringar

  Priser – Danske Ung
  Danske Platinum Plus-paketet 4,50 euro/månad
  Danske Gold-paketet 2,00 euro/månad
  Danske Silver-paketet 0,00 euro/månad

Välj kontopaket

 • Danske Platinum Plus

  • Danske Realtidstjänst ger dig tillgång till kurserna i realtid på Helsingfors-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsen, Kauppalehtis nyhetstjänst i realtid samt möjlighet att handla på 25 olika marknader
  • Mastercard Gold Credit/Debit Platinum-kort, inkl. en omfattande reseförsäkring samt inköps- och kontantuttagsskydd
  • När du betalar dina inköp med Danske Platinum-kortets kreditfunktion får du 0,5 % i förmån för betalningssätt, som krediteras ditt konto årligen**
  • Mastercard Debit-kort med funktion för kontaktlös betalning
  • Obegränsat antal personliga Danske-brukskonton och Sparkonton
  • Bankkoder
  • Valutaväxling utan avgift
  • Automatuttag i euro utomlands med debetkort utan avgift
  • Avgiftsfria sms-tjänster
  • Möjlighet att välja webbankskundens kontoutdrag i pappersform utan avgift
 • Danske Gold

  • Mastercard Gold Credit/Debit-kort, inkl. en omfattande reseförsäkring samt inköps- och kontantuttagsskydd
  • Mastercard Debit-kort med funktion för kontaktlös betalning
  • Två Danske-brukskonton och ett Sparkonto
  • Bankkoder
  • Valutaväxling utan avgift
  • Avgiftsfria sms-tjänster
  • Automatuttag i euro utomlands med debetkort utan avgift
 • Danske Silver

  • Mastercard Debit-kort med funktion för kontaktlös betalning
  • Danske-konto
  • Bankkoder

 

Behöver du endast begränsade bastjänster?

Konsumentkunder har rätt till de grundläggande banktjänster (bastjänster) som inlåningsbankerna tillhandahåller. Till bastjänsterna hör ett betalkonto med grundläggande funktioner och kontohantering (t.ex. debetkort och bankkoder), möjlighet att ta ut kontanter och utföra betalningstransaktioner samt ett elektroniskt identifieringsverktyg. Däremot betraktas inte t.ex. konton med kredit och olika kreditkort som grundläggande banktjänster.

Läs mer

Behöver du mer information?

Om du har frågor om Förmånsprogrammet, ringa vår kundtjänst 
0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa).

Välkommen som kund hos Danske Bank

Kontakta oss

* Som utgångspunkt vid fastställandet av affärsvolymen används medeltalet för affärsvolymen under föregående månad. Vid fastställandet beaktas följande produkter för privatkunder: insättningar i Danske Bank, marknadsvärdet på fondandelar som förvaltas av Danske Invest Fondbolag, marknadsvärdet på Mandatum Livförsäkringsaktiebolags placerings- och pensionsförsäkringar som skaffats via Danske Bank, det återstående kapitalet i obligationslån i Danske Banks värdepappersförvar, marknadsvärdet på börsaktier i Danske Banks värdepappersförvar, det återstående kapitalet i skuldebrevslån i Danske Bank, det räntebärande saldot på kreditkort, det utnyttjade saldot på konto med kredit och brukslån.

** Förmånen för betalningssätt ger dig rabatt på dina avgifter för dagliga banktjänster och finansieringstjänster, dock högst det sammanlagda beloppet av de avgifter för dagliga banktjänster och finansieringstjänster som du betalat till banken under rapportperioden. Återbäringen betalas in på ditt brukskonto (serviceavgiftskonto).

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.