Akava logo

Som Akava-medlem får du förmånligare tillgång till byggstenarna för ekonomisk sinnesro

Pengar eller välstånd ger inte automatiskt lycka, men det ger ekonomisk sinnesro och ekonomiskt oberoende, särskilt under osäkra tider. Därför är det viktigt att du fortsätter att öka dina besparingar och placeringar – samtidigt som du amorterar ditt bostadslån. Utnyttja alla dina förmåner!

Bostadslåneförmåner Skördekonto Förmåner för placerare Förmåner för nyutexaminerade Förmånslån

Kontrollera om du har rätt till förmånerna

Bostads­låne­förmåner 

Som medlem av förbundet får du Danske Banks bostadslån utan expeditionsavgift och regleringsprovision, varvid du vid ett lån på t.ex. 200 000 € sparar 1 200 €.

 • Mindre marginal än för dem som inte är medlem av förbundet
 • Ingen expeditionsavgift eller regleringsprovision
 • 4–12 månaders amorteringsfria perioder utan expeditionsavgift – du sparar 200 € varje gång
 • Betalningsprogram med amorteringsnivåer som passar ditt liv
 • Dagliga bankärenden upp till 50 % billigare
 • Höjning av försäkringsersättningen i Låneskydd med 40 % i ersättningssituationer
Den normala expeditionsavgiften och regleringsprovisionen för bostadslån är 0,60 % av lånekapitalet, dock alltid minst 300 euro. Detta är inte en offert från banken. Villkoren för lånet avtalas personligen. Vid prissättningen av lånet beaktas de gällande minimimarginalerna. I ditt låneerbjudande ser du priset både som medlem i förbundet och utan medlemskap. Beviljande av lån, kreditkort och amorteringsfrihet förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För att fatta ett kreditbeslut kontrollerar Danske Bank kundens personliga kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy.

Exempel på bostadslån: Om kunden tar ett bostadslån på 170 000 euro med en lånetid på 25 år och 12 månaders euribor-ränta används som referensränta för lånet, är den totala räntan på lånet 4,814 %. (Den effektiva räntan beräknad enligt konsumentskyddslagen 5,012 %). Det totala beloppet av krediten och de övriga kreditkostnaderna är 296 580,82 euro, inkl. regleringsprovisionen 1 020 euro och avgiften för automatisk kontodebitering 2,70 euro/betalningspost. Antalet betalningsposter är 300. (Uppgifterna enligt situationen 5.1.2024)

Danske Skördekonto
– Räntabelt och flexibelt kontosparande för Akava-medlemmar

3 månaders euribor -0,9 % i ränta på dina besparingar från första euron.

Ta kontakt för att öppna ett Skördekonto

Du kan också öppna ett Skördekonto i mobilbanken (på finska eller engelska)

Förmåner med placeringstjänster

 • Gratis förvaring av fonder och aktier i hemlandet och utlandet. Förmånen gäller för Danske Trade Online och aktiesparkonto – spara upp till 4 €/månad.
 • Förmedlingsprovisioner automatiskt från prisnivå 2 (0,12 %, minst. 5 euro), gäller även aktiesparkonto.
 • Bankkoder och konto för dina placeringar 0 €/mån. (normalt pris utan andra bankärenden 5,50 euro/mån.)
 • Realtidstjänst för placerare avgiftsfritt – du sparar 1,95 euro/mån.
 • Analystjänst för placerare 3 mån. avgiftsfritt, därefter -50 % på månadsavgiften (normalt pris 8,95 euro/mån.)
 • På kapitalförvaltnings- och rådgivningsprovisioner 15 % rabatt

En investerande företagarkund får dessutom en förmån inom juridiska familjerättsliga experttjänster: Ett avgiftsfritt kartläggningsbesök för den som tagit i bruk någon av de ovannämnda tjänstehelheterna och en förmån värd 100 euro när ett familjerättsligt dokument upprättas på uppdrag.

Förmånernas giltighet förutsätter ett gällande avtal om placeringstjänster för Danske Trade Online, Danske Placeringsrådgivning eller Danske Kapitalförvaltning. Om avtalet upphör, tillämpas de avgifter och avtalsvillkor enligt tjänsteprislistan som gäller vid respektive tidpunkt. För övriga tjänster tas ut en avgift enligt tjänsteprislistan som gäller vid respektive tidpunkt.

Läs mer om Danske Trade OnlineLäs mer om Danske Placeringsrådgivning

Om du redan placerar genom Danske Bank får du förmånerna genom att skicka ett meddelande till oss via mobil- eller webbanken.

Förmåner för nyutexaminerade

 • Danske Platinum Plus-paketet för dagliga tjänster utan månadsavgift
 • MasterCard Platinum-kreditkortet utan årsavgift
 • Med kortets Priority Pass-funktion får du 4 avgiftsfria besök på flygplatslounger per år
 • Förmånslån utan öppningsavgift – du sparar 90 euro
 • Du får också förmåner vid bostadslån, sparande och placeringar
Förmåner för nyutexaminerade erbjuds till Akava-medlemmar inom två år efter utexamineringen i minst fem år. Förmånernas värde beror på de förmåner som utnyttjas.
Beviljande av kreditkort och lån förutsätter alltid ett positivt kreditbeslut. För att fatta ett kreditbeslut kontrollerar Danske Bank kundens personliga kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy.

Du kan spara upp till 750 euro per år på dina banktjänster

Exempelkalkyl över förmånerna när du är över 27 år och nyutexaminerad, dina bankärenden är 10 000–49 999 euro per år, kreditkortets kreditgräns är 4 000 euro, du gör placeringar 12 gånger per år och du lyfter ett bostadslån på 50 000 euro: Förmånen med Danske Platinum Plus-paketet för dagliga tjänster är 4,80 euro/månad = 57,60 euro. Förmånen med årsavgiften för Mastercard Platinum-kreditkortet är 76 euro. Förmånen med Priority Pass vid 1:a årets förmånsnivå och 2 besök är 209 euro per år. Förmånen vid placeringar (2 + 5 + 1,95) x 12 = 107,40 euro. Förmånen med regleringsprovisionen för bostadslån är 300 euro, = sammanlagt 750 euro (kalkylen baserar sig på situationen 22.8.2023)

Kontakta oss – vi ger mer information om förmånerna:
0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa)

Förmånslån – lån utan säkerhet till högskoleutbildade

 • Lånebelopp 5 000 - 10 000 euro
 • Lånetid 1–5 år
 • Marginal 4,90 % (norm. from 5 %)
 • Faktureringsavgift 5 euro
 • Öppningsavgift  90 euro

Förmånslånet är avsett för alla våra högskoleutbildade kunder och kräver inte medlemskap i Akavas medlemsförbund.

Detta låneerbjudande är inte bindande för kunden eller banken. Beviljande av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För att fatta ett kreditbeslut kontrollerar Danske Bank kundens personliga kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy. Räntan på lånet är bunden till referensräntan 12 månaders euribor plus 4,90 procentenheter. Produkten är ett engångslån från Danske Bank. Exempel: om du tar ett lån på 5 000 euro och lånetiden är 5 år och referensräntan för lånet är 12 månaders euribor, är den totala räntan på lånet 8,484 %. (Den effektiva räntan beräknad enligt konsumentskyddslagen är 11,878 %.) Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader 6 560,82 euro, inkl. öppningsavgiften 90 euro och den automatiska direktdebiteringen 5,00 euro/betalningspost, antalet betalningsposter 60. (Uppgifter om situationen 5.1.2024).
Det uppskattade totala kreditbeloppet och den effektiva räntan på lånet har beräknats utifrån antagandet att kredittiden är fem år och att krediten genast tas i bruk i sin helhet, att krediträntan och serviceavgifterna förblir desamma under hela kredittiden och att krediten återbetalas i 60 lika stora poster med en månads mellanrum. I kalkylen har beaktats kostnaderna för att upprätta, lyfta och återkräva krediten enligt avtalet.

Kontrollera om du har rätt till förmånerna

Agronomförbundet, Akavas Allmänna Grupp, Akavas sjukskötare och Taja, Akavas specialorganisationer, AKI-förbunden, Befälsförbundet, Chefer och Specialister YTY, Diakoniarbetarnas Förbund, DIFF Ingenjörerna i Finland, Fackorganisationen Ava, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Finlands Arkitektförbund, Finlands Ekonomer, Finlands Farmaciförbund, Finlands Företagshälsovårdareförbund, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF, Finlands Juristförbund, Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL, Finlands Psykologförbund, Finlands Talterapeutförbund, Finlands Tandläkarförbund, Finlands Veterinärförbund, Forskarförbundet, Försäljar- och marknadsförarproffsen, Högskoleutbildade samhällsvetare, Ingenjörsförbundet IL, KTK Teknikens Experter, Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu, Officersförbundet, Professorsförbundet, Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT, Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen, Teknikens Akademikerförbund TEK, Tradenomförbundet, Undervisningssektorns Fackorganisation

Om listan väcker frågor, kontakta ditt eget förbund direkt.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.