Studielån

Som en del av studiestödet

 • Ansök först om studiepenning, bostadstillägg och statsborgen för studielån från Folkpensionsanstalten
 • Vänta att du får Folkpensionsanstaltens beslut
 • Ansök om studielån via webbanken

Med studiestödet kan du finansiera ditt uppehälle under studietiden och koncentrera dig på studierna i stället för att förvärvsarbeta. Du behöver ingen separat säkerhet för lånet, eftersom studielånet beviljas statsborgen. Du betalar räntorna och börjar amortera på lånet först efter att du är klar med dina studier.

Du kan använda studielånet till att finansiera nödvändiga anskaffningar eller lägga undan pengar för dina studier.

Studielånet är förmånlig kredit. Lånet är statsgaranterat och du behöver därför inga andra säkerheter eller borgensmän. Under studiestödstiden läggs räntorna till kapitalet.

Om du avlägger dina högskolestudier inom utsatt tid, kan du få stöd från Folkpensionsanstalten för återbetalningen av lånet. Läs mer om studielånskompensation och studielånsavdrag på Folkpensionsanstaltens webbplats.

FPA: www.fpa.fi

Mer om lånet

 • Studielånets belopp

  Folkpensionsanstalten fattar i allmänhet beslut om studiestöd för hela studietiden för en examen och skickar årligen ett meddelande till den studerande. Vi iakttar i lånebeslutet de garantibelopp och uttagstider som Folkpensionsanstalten meddelat. Folkpensionsanstalten kan höja garantin under pågående termin. Du ska emellertid själv be om höjning av lånet.

 • Utnyttjande av lånet

  Du kan inom ramen för lånets uttagsposter lyfta lån under läsåret antingen en gång eller som flera separata uttag.

  Uttagsposterna kan lyftas fram till slutdagen för din sista uttagspost. Den del av lånet som du inte utnyttjat före denna dag annulleras i sin helhet.

 • Ändringar i studielånet

  Kontakta oss vid behov så tidigt som möjligt, så reder vi tillsammans ut vilka möjligheter till ändringar som finns. 

  Om du betalar av på ditt studielån och fortsätter att studera utan statens studiestöd, kan du ansöka om en ändring av återbetalningstiden för amorteringarna. För eventuella ändringar av lånet debiteras en serviceavgift enligt gällande servicetaxa.

 • Betalning av räntorna på lånet

  Under studietiden betalar du ingen ränta på lånet utan den läggs till lånekapitalet, dvs. kapitaliseras. Du börjar betala räntorna och amortera på lånet först efter att du slutfört dina studier.

 • Återbetalning av studielånet

  Folkpensionsanstalten gör automatiskt upp en återbetalningsplan för studielånet, som är beroende av antalet gånger som studielånets räntor har kapitaliserats. Den månatliga betalningsposten är mindre ju fler gånger låneräntorna har kapitaliserats. På betalningsplanen inverkar också beloppet av lånekapitalet. 

  Innan du börjar amortera på studielånet kapitaliseras räntorna ännu en gång i juni eller december efter att studiestödet upphört, beroende på din sista studiestödsmånad. Efter kapitaliseringen betalar du under det följande året räntorna i två omgångar. Räntorna faktureras alltid 15.6 och 15.12.

  Återbetalningen av studielånets kapital börjar ett halvt år efter dessa två räntefakturor. För detta redogörs också i det förhandsmeddelande som du fått och vi meddelar dig i god tid före återbetalningen börjar. 

  Den beräknade återbetalningstiden för studielånet är lika många år som antalet gånger räntan har lagts till kapitalet (två gånger om året). Lånets återbetalningstid får emellertid inte överstiga 30 år.

 • Ansök om studielånsavdrag eller studielånskompensation

  Om du avlägger dina högskolestudier inom utsatt tid och har inlett studierna efter 1.8.2014, har du möjlighet att få studielånskompensation. Det innebär att Folkpensionsanstalten betalar en del av ditt studielån.

  Om du har inlett studierna före 1.8.2014 och avlägger dina högskolestudier inom utsatt tid, har du möjlighet att få studielånsavdrag. Det innebär att du betalar lika mycket mindre i skatt som studielånsavdraget.

  Fpa.fi: Studielånsavdrag
  Fpa.fi: Studielånskompensation

Praktiska tips och råd

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.