Bostadslån
– Ansök om ett bostadslån som passar dig

Ett rätt dimensionerat bostadslån lämnar rum i din ekonomi och ger dig också möjlighet att spara vid sidan av låneamorteringarna. Med olika räntelösningar och möjlighet till flexibilitet säkerställer vi att du har ekonomisk sinnesro också vid förändringar i livet. Ansök om bostadslån eller konkurrensutsätt ditt nuvarande lån – be om en låneoffert.

Ring till oss

Logga in till låneansökan (på finska)

Förmåner för dig som har en högskoleexamen

Akava logo

Danske Bank erbjuder medlemmarna i Akavas fackförbund värdefulla förmåner på bostadslånet:

  • Mindre marginal än utan medlemskap i förbundet
  • Ingen expeditionsavgift eller uppläggningsavgift
  • Mer spelrum i ekonomin med 4–12 månader amorteringsfrihet utan expeditionskostnader*
  • Förmånliga dagliga banktjänster

* Förutsätter ett positivt kreditbeslut.

Hurdant bostadslån passar dig?

Med olika skydds- och flexegenskaper kan du anpassa ditt bostadslån efter din egen situation. Ett lämpligt bostadslån ger dig möjlighet att utöka förmögenheten också genom att spara samtidigt som du amorterar på bostadslånet.

Ränteskydd

Ju större lån du har, desto större inverkan har en höjning av räntenivån på din ekonomi. Du kan emellertid bereda dig på högre marknadsräntor genom att säkerställa att dina boendeutgifter hålls under kontroll också om räntorna stiger. Som skydd för lånet kan du välja fast ränta eller räntekorridor.

I ett bostadslån med fast ränta är räntan densamma under hela den avtalade tiden, oberoende av variationerna i räntenivån på marknaden. Räntan för ett lån med fast ränta är under den avtalade skyddstiden densamma, även om referensräntan skulle variera under skyddsperioden.

Räntekorridoren innebär att bostadslånets ränta fastställs så att referensräntan har en nedre och en övre gräns. Med en räntekorridor säkerställer du att referensräntan för lånet inte stiger över den fastställda maximinivån under den avtalade tiden, även om marknadsräntorna skulle stiga. Räntekorridor kan tas för sju eller tio år åt gången.

Amorteringsfrihet

Om du behöver tillfällig hjälp för att klara av utgifterna i vardagen, kan du ansöka om amorteringsfrihet på ditt bostadslån. Du kan också utnyttja möjligheten till amorteringsfrihet för att spara ihop till en ekonomisk buffert för att vara bättre förberedd på överraskande utgifter.

Under amorteringsfriheten amorterar du inte på lånet utan betalar endast räntorna och kostnaderna för ditt lån. Amorteringsfriheten är tidsbunden och längden avtalas alltid på förhand. Obetalda amorteringar skjuts fram på framtiden. Beroende på situationen kan lånetiden förlängas motsvarande den amorteringsfria perioden eller hållas oförändrad. Det lönar sig att beakta att om lånetiden inte förlängs, stiger den månatliga betalningsraten efter den amorteringsfria perioden.

Amorteringsfrihet förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut.

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som tryggar återbetalningen av lånet, om det sker förändringar i familjens vardag på grund av dödsfall eller olycksfall. Om du råkar ut för en kris kan du koncentrera dig på viktigare saker, när du är ekonomiskt förberedd på oväntade situationer.

Försäkringen beviljas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum), som ansvarar för försäkringen. Danske Bank fungerar som ombud för Mandatum. Finansinspektionen övervakar försäkringsförmedlingen.

Mer om bostadslånets egenskaper

Danske Banks bolagslån har sammanställts i tre olika paket: Bostadslån Basis, Bostadslån Stabil och Bostadslån Stabil Plus. Med hjälp av dessa paket kan vi erbjuda dig det bostadslån som passar dig bäst.

Bostadslån Basis är rätt lån för dig när du inte önskar ränteskydd eller avgiftsfria amorteringsfria månader eller möjlighet till ändringar i ditt lån.

Bostadslån Stabil och Stabil Plus är rätt lån för dig, om du önskar ränteskydd och avgiftsfria amorteringsfria månader och möjlighet till ändringar i ditt lån.

I Bostadslån Stabil ingår 12 amorteringsfria månader och i Stabil Plus 24. Till Stabil hör två avgiftsfria låneändringar och till Stabil Plus fyra. Dessutom får Stabil-kunderna och Stabil Plus-kunderna prisförmåner på andra lån.

Säkerhet för bostadslån

För bostadslånet behöver du en säkerhet för ditt lån. I allmänhet står den bostad som du köper eller bygger som säkerhet för lånet, dvs. antingen bostadsaktiens aktiebrev eller fastighetens bestyrkta pantbrev.

Beroende på bostaden kan lånet utgöra cirka 70 % av bostadens värde. Om du t.ex. köper en bostad som är värd 100 000 euro, räcker bostaden som säkerhet för ett lån på 70 000 euro. Den resterande andelen på 30 000 kan du finansiera med besparingar eller eventuellt med tilläggssäkerheter. Tilläggssäkerheten kan vara annan egendom eller lånegaranti som köps via banken.

Köpt lånegaranti

Danske Banks lånegaranti genomförs tillsammans med Finska Skadeförsäkring Ab. Du kan höra dig för om möjligheten till lånegaranti, när du först fyllt i låneansökan och avtalat om ett möte med vår expert.

På det maximala beloppet av lånegarantin inverkar bl.a. köpesumman och var den bostad som du tänker köpa är belägen.

Priser och villkor

När du ansluter dig till Förmånsprogrammet får du förmåner på serviceavgifterna för lån.

Detta är inte en offert från banken. Villkoren för lånet avtalas personligen. Beviljande av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För att fatta ett kreditbeslut kontrollerar Danske Bank kundens personliga kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy och det positiva kreditupplysningsregistret.

Exempel på bostadslån: Om kunden tar ett bostadslån på 170 000 euro med en lånetid på 25 år och 12 månaders euribor-ränta används som referensränta för lånet, är den totala räntan på lånet 4,472 %. (Den effektiva räntan beräknad enligt konsumentskyddslagen 4,654 %). Det totala beloppet av krediten och de övriga kreditkostnaderna är 286 394,69 euro, inkl. regleringsprovisionen 1 020 euro och avgiften för automatisk kontodebitering 2,70 euro/betalningspost. Antalet betalningsposter är 300. (Uppgifterna enligt situationen 03.06.2024)

Läs mer


Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.