BSP-lån

Nyckeln till din första bostad

 • Genom BSP-kontot som sparförmån tilläggsränta på besparingarna
 • Statsborgen på bostadslånet, varför du inte nödvändigtvis behöver tilläggssäkerheter
 • Besparingarna på BSP-kontot ger möjlighet till lån

Ansök om BSP-lån

Mer om lånet

 • Grunläggande egenskaper

  BSP-lånet är en del av bostadssparpremiesystemet och avsett för köp av första bostad. Du kan få BSP-lån, när du öppnat ett BSP-konto och sparat för din första bostad i enlighet med sparplanen. När du köper bostad och uppfyller BSP-sparavtalet får du statsborgen på ditt bostadslån och dessutom 4 % i tilläggsränta på dina besparingar utöver den grundränta på 1 % som Danske Bank betalar på den del av insättningen som motsvarar en 10 % andel av bostadens köpesumma eller anskaffningspris.

  Läs mer om BSP-kontot och kontovillkoren: BSP-konto

 • Villkor för BSP-lån

  BSP-lånet består av ett räntestödslån och eventuellt tilläggslån. Det lagstadgade maximibeloppet för räntestödslånet beror på i vilken kommun bostaden är belägen.

  Kommun, Maximibelopp / EUR

  • Helsingfors, 215 000
  • Esbo, Vanda och Grankulla, 160 000
  • Tammerfors och Åbo, 140 000
  • Övriga kommuner, 120 000

  • Med räntestödet får du ett bra skydd mot en eventuell uppgång i räntenivån. Staten betalar under de tio första åren av lånetiden 70 % i räntestöd på den andel av räntan för ditt lån som överstiger 3,8 % 
  • Lånetiden för räntestöds- och tilläggslånet avtalas alltid individuellt med varje kund
  • Som säkerhet för BSP-finansieringen räcker i allmänhet den bostad som du köper tillsammans med statsborgen

Praktiska tips och råd

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading