BSP-lån

Nyckeln till din första bostad

 • Genom BSP-kontot som sparförmån tilläggsränta på besparingarna
 • Statsborgen på bostadslånet, varför du inte nödvändigtvis behöver tilläggssäkerheter
 • Besparingarna på BSP-kontot ger möjlighet till lån

Ansök om BSP-lån

Mer om lånet

 • Grunläggande egenskaper

  Grunläggande egenskaper

  BSP-lånet är en del av bostadssparpremiesystemet och avsett för köp av första bostad. Du kan få BSP-lån, när du öppnat ett BSP-konto och sparat för din första bostad i enlighet med sparplanen. När du köper bostad och uppfyller BSP-sparavtalet får du statsborgen på ditt bostadslån och dessutom 4 % i tilläggsränta på dina besparingar utöver den grundränta på 1 % som Danske Bank betalar.

  Läs mer om BSP-kontot och kontovillkoren: BSP-konto

 • Villkor för BSP-lån

  Villkor för BSP-lån

  BSP-lånet består av ett räntestödslån och eventuellt tilläggslån. Det lagstadgade maximibeloppet för räntestödslånet beror på i vilken kommun bostaden är belägen.

  Kommun, Maximibelopp / EUR

  • Helsingfors, 180 000
  • Esbo, Vanda och Grankulla, 145 000
  • Övriga kommuner, 115 000

  • Med räntestödet får du ett bra skydd mot en eventuell uppgång i räntenivån. Staten betalar under de tio första åren av lånetiden 70 % i räntestöd på den andel av räntan för ditt lån som överstiger 3,8 % 
  • Lånetiden för räntestöds- och tilläggslånet avtalas alltid individuellt med varje kund
  • Som säkerhet för BSP-finansieringen räcker i allmänhet den bostad som du köper tillsammans med statsborgen

Praktiska tips och råd

 • Planera ditt sparande

  Genom att regelbundet sätta in pengar på BSP-kontot får du en bra ränta och sköter din ekonomi planenligt.

  Bostadslånet ska dimensioneras så att det lämnar rum för dig att leva normalt. Ta kontakt, så planerar vi tillsammans ett lån som passar just din ekonomi.

  Exempel
  1. Om du börjar spara genast och sparar 1 500 euro varje kvartal under två års tid, har du efter två år ett sparkapital på 12 000 euro. Låneandelen är 108 000 euro. Bostaden kostar 120 000 euro. Danske Bank betalar utöver den normala räntan på 1 % dessutom 4 % i tilläggsränta på dina besparingar.

  2. Om du sparar 650 euro varje månad under två års tid, får du ihop en egen sparandel på 15 600 euro, varvid bostadens pris kan vara 156 000 euro. Då kommer redan maximigränserna för räntestödslånet emot på så sätt att låneandelen delas upp i ett BSP-räntestödslån och ett tilläggslån.

 • Ränteavdrag

  Du har rätt till skatteavdrag för räntan på ett lån som du tagit för köp av egen bostad eller för en grundlig renovering av bostaden. Den underskottsgottgörelse som görs på förvärvsinkomsten höjs en aning på basis av räntan på ett lån som tagits för första bostad för det år bostaden tagits i bruk och för de nio följande åren.

 • Första egna hemmet

  Om det ännu inte är aktuellt för dig att ansöka om eller lyfta lån, kan du gå på bostadsvisningar och sedan komma och diskutera med oss. Vi kan då tillsammans fundera ut hur du kunde få möjlighet att flytta till ditt första egna hem.

  Välkommen på möte: Boka tid för ett möte

 • Mer spelrum med besparingar

  Bostadslånet är något som man binder sig till för flera år. Därför lönar det sig att anpassa amorteringstakten på bostadslånet så att du samtidigt kan spara och får spelrum också för andra anskaffningar och möjlighet att förverkliga dina drömmar och bygga upp en kassareserv för framtiden. Även en liten summa varje månad kan med åren växa till en rejäl pott.

 • Bedömning av husbolagets ekonomi

  Husbolagen är i olika skeden av sin livscykel. Deras underhåll har krävt och kräver också i fortsättningen olika åtgärder som är bra att känna till när du fattar köpbeslutet och uppskattar dina framtida boendekostnader. Våra låneexperter hjälper dig gärna också med att bedöma husbolagets ekonomi. Vi ger råd om vad det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid i just det aktuella objektet och vad olika punkter i bokslutet och husbolagets officiella dokument innebär.

 • Bedömning av finansieringsbehovet för renovering

  Du vill naturligtvis snabbt göra den nya bostaden till ditt hem. Det lönar sig att beakta önskade ändringsarbeten och mindre renoveringar när du uppskattar det totala behovet av finansiering.