Banktjänster för barn och unga

Banktjänster för barn och unga – vad allt ingår? Läs våra tips och anvisningar för att öppna tjänster för ditt barn.

Konton

Danske Guldgrissparkonto

Ett konto för att spara och samla till ett startkapital för barnet. Föräldrar och andra anhöriga kan sätta in pengar på kontot. På besparingarna betalas utöver grundräntan på 0,25 % dessutom 1,50 % i bonusränta, om den regelbundna sparsumman varje månad är minst 30 euro.

Danske Ungdomsbrukskonto

Ett eget brukskonto för unga under 18 år. Till kontot kan du enkelt foga barnets första bankkort och barnet kan använda kontot självständigt med sina personliga bankkoder.

Öppna konto

Det snabbaste och enklaste sättet att öppna ett konto för barnet är att göra det via vårdnadshavarens webbank under Konton > Nytt konto > Konto för barn. Vårdnadshavarna får ett meddelande till webbanken, när kontot har öppnats.

För att öppna ett konto för barnet via nätet ska vårdnadshavarna vara kunder och ha egna bankkoder hos Danske Bank. Om någondera vårdnadshavaren inte är kund hos oss, är det enkelt att öppna en kundrelation på sidan Bli kund. Alternativt kan ett konto öppnas genom att boka tid till närmaste kontor.

Barn i åldern 8–14 år kan också få tillgång till tjänsten MunRahat (enbart på finska). För att öppna tjänsten krävs inget besök på kontoret. Det går också att beställa ett bankkort via tjänsten MunRahat utan att besöka kontoret. Tjänsten finns endast på finska.

Priser och villkor

Spara till barnet

Om du t.ex. vill spara och lägga undan barnbidragen för ditt barn, är fondsparande ett utmärkt alternativ. Ju tidigare du börjar spara, desto mer hinner tillgångarna samla ränta på ränta och desto större hinner potten växa sig till.

Börja fondspara

Bankkort för barnet

Du kan enklast beställa ett Mastercard Debit Online-kort för ditt barn via tjänsten MunRahat (tjänsten finns endast på finska). Om du inte har tillgång till tjänsten, kräver beställning av ett kort till barnet ett möte antingen via telefon eller på kontoret. För ett telefonmöte ska båda föräldrarna ha Danske Banks bankkoder.

Det räcker med att den ena vårdnadshavaren deltar i telefonmötet. Efter mötet får båda vårdnadshavarna barnets kortavtal till sin webbank för undertecknande. Efter det ska barnet besöka kontoret och ha med sig officiell legitimation.

Ett annat alternativ är att boka tid för ett möte på kontoret. När du sköter ärenden på kontoret ska du ha med dig en officiell och giltig identitetshandling. Minderåriga behöver vårdnadshavarnas samtycke för att skaffa ett kort. Om inte båda vårdnadshavarna har möjlighet att komma till kontoret, räcker det med en specificerad fullmakt av den andra. Fullmakten kan skickas som bilaga till ett meddelande via mobil- eller webbanken.

Allmänna kortvillkor

Ta kontakt

MunRahat

MunRahat

Med tjänsten MunRahat lär sig barn i 8–14 års åldern att använda riktiga pengar på ett ansvarsfullt sätt i den digitala världen.

Till tjänsten hör en app, varmed du enkelt kan ge ditt barn fickpengar – utan kontanter. Barnet får ett eget bankkort och en app för att hantera sina pengar. Till MunRahat-tjänsten hör två konton: ett för bankkortet och ett för att spara. Föräldrarna kan föra över pengar till barnet och övervaka användningen av pengarna via sin egen mobilbank.

Tjänsten MunRahat finns endast på finska och du kan öppna tjänsten i din mobilbank.

Läs mer om MunRahat (på finska)

Läs mer


Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.