Kort

Ur vårt sortiment hittar du säkert ett debit- eller kreditkort som motsvarar dina behov.

Ansök om kort via webbanken

Kombinations­kort

Bankkort (debit) och kreditkort (credit) i samma paket. Du bestämmer själv om du väljer att utnyttja krediten (credit) eller om dina inköp dras av från ditt konto (debet). När du betalar med kredit får du i genomsnitt 43 dagar räntefri betalningstid.

Mastercard Platinum

Mastercard Platinum

Mångsidigt kort med det lilla extra

 • Dra nytta av alla dina kreditkortsinköp – du får 0,5 % i förmån för betalningssätt direkt på ditt konto*
 • Omfattande reseförsäkring
 • Kreditlimit från 4 000 euro

Ansök via webbanken

* Förmånen för betalningssätt utgör högst det sammanlagda beloppet av de avgifter för dagliga banktjänster och finansieringstjänster som du betalat under rapportperioden.

Krediträntan för MasterCard Platinum Credit/Debit är 3 månaders euribor plus 9 procentenheter. Den effektiva räntan på kreditkortet är 18,0 % beräknad på en kredit på 4 000 euro (5.1.2024). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas jämte ränta och kostnader är 4 363,57 euro beräknat på en kredit på 4 000 euro (5.1.2024). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas och den effektiva räntan har beräknats utifrån antagandet att kredittiden är ett år och att krediten har utnyttjats fullt ut, att krediträntan är 13,0 % och att den årliga kortbetalningen 76 euro förblir oförändrad under hela kredittiden och att krediten återbetalas i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Avtalet gäller tills vidare. Räntan justeras med tre månaders mellanrum enligt referensräntan för den första bankdagen i mars, juni, september och december. För att kortet ska beviljas förutsätts att villkoren för beviljande av krediten har uppfyllts. Krediten beviljas av Danske Bank A/S, Finland filial.

Mastercard Gold

Mastercard Gold

Betala enkelt i hemlandet och på resor utomlands

 • Omfattande reseförsäkring
 • Kreditlimit från 2 000 euro

Ansök via webbanken

Krediträntan för MasterCard Gold Credit/Debit är 3 månaders euribor plus 11 procentenheter. Den effektiva räntan på kreditkortet är 20,3 % beräknad på en kredit på 2 000 euro (5.1.2024). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas jämte ränta och kostnader är 2 204,37 euro beräknat på en kredit på 2 000 euro (5.1.2024). Det uppskattade totala beloppet av den kredit som ska betalas och den effektiva räntan har beräknats utifrån antagandet att kredittiden är ett år och att krediten har utnyttjats fullt ut, räntan på krediten är 15,0 % och den årliga kortbetalningen 38 euro förblir oförändrad under hela kredittiden och krediten återbetalas i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Avtalet gäller tills vidare. Räntan justeras med tre månaders mellanrum enligt referensräntan för den första bankdagen i mars, juni, september och december. För att kortet ska beviljas förutsätts att villkoren för beviljande av krediten har uppfyllts. Krediten beviljas av Danske Bank A/S, Finland filial.

Reseförsäkring för Mastercard-kreditkort

I ditt kort ingår en omfattande reseförsäkring, som gäller alltid när du betalar minst 75 % av din resa med kreditfunktionen i ditt Mastercard Platinum Credit/Debit-kort. Försäkringen ger skydd på din resa, om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under resan, resan annulleras eller avbryts, flyget är försenat eller ditt resgods skadas.

Skadeanmälan (tryg.fi)

Inköpsskyddet

Inköpsskyddet ersätter stöld av eller skada på föremål som köpts med Mastercard-kombinationskortets kreditfunktion. Skyddet gäller 6 månader från köpet.

Kontantuttagskyddet

Kontantuttagsskyddet ersätter stöld och rån av kontanter som lyfts med bestämda kombinationskort via bankautomat inom 12 timmar från uttaget upp till 500 (Mastercard Platinum) eller 250 euro (Mastercard Gold).

Debit-kort

Med debit-betalkortet kan du ta ut kontanter och betala direkt från ditt konto såväl i hemlandet som utomlands.

Mastercard Debit

Mastercard Debit

Bankkortet för vardag och resor

 • Också behändigt vid inköp på nätet
 • Inköpen dras direkt av från ditt konto

Ansök via webbanken

Har du K-Plussa?

Genom att kombinera K-Plussa och ditt betalkort, får du Plussa-poängen och förmånerna automatiskt när du betalar med kortet.

 • Mastercard Debit
 • Mastercard Credit/Debit
 • Mastercard Gold Credit/Debit
 • Mastercard Platinum Credit/Debit

Foga K-Plussa till ditt kort i webbanken

Smart- och mobilbetalningar

Danske Banks kort kan också anslutas till Google Pay och Apple Pay samt till Garmins och FitBits enheter. Då har du ditt kort alltid till hands i din smartenhet och betalar kontaktlöst och tryggt även större inköp.

Läs mer


Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.