Lån

Vad du än behöver hjälper vi dig att planera finansieringen av din anskaffning så att pengarna räcker till.

Engångslån
– Ett lån med säkerhet för större anskaffningar

Ring till oss
Logga in till låneansökan (på finska)

 

Engångslånet passar dig, om du har egendom som du kan pantsätta, t.ex. din bostad, och du behöver pengar för att finansiera ett större projekt.

För finansieringsbehov över 5000

Som ett lån med säkerhet ger Engångslånet möjlighet också till ett större lån. Om det räcker till med ett mindre lån, rekommenderar vi att du bekantar dig med Framtidslånet.

Anpassad återbetalningsplan

Vi anpassar lånetiden och återbetalningen enligt dina behov. Du kan välja mellan jämn amortering, annuitet och jämna rater som amorteringssätt för Engångslånet.

Mer om Engångslånet

Lånets ränta består av en referensränta och en lånespecifik marginal. Som referensränta används 12 månaders Euribor. Du kan också avtala om en fast ränta på Engångslånet.

Engångslånet är ett lån med säkerhet. Som säkerhet för Engångslånet godkänns t.ex. bostad eller insättning på konto.

Detta är inte en offert från banken. Villkoren för lånet avtalas personligen. Beviljande av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För att fatta ett kreditbeslut kontrollerar Danske Bank kundens personliga kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy och det positiva kreditupplysningsregistret.

Om du tar ett lån på 25 000 euro, lånetiden är 5 år och referensräntan 12 månaders euribor, är lånets totalränta 6,672 % (effektiv ränta beräknad enligt konsumentskyddslagen 7,373 %). Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader är 35 168,87 euro, inkl. uppläggningsavgift 90 euro och faktureringsavgift för automatisk kontodebitering 5,00/betalningspost, antalet poster 60 st. (Uppgifterna enligt situationen 03.06.2024)

Framtidslån
– Ett lån utan säkerhet som du kan använda för att förverkliga dina planer

Ring till oss

Framtidslånet passar dig, om du inte kan ställa säkerhet för lånet eller inte vill pantsätta egendom, t.ex. din bostad, som säkerhet för lånet och du drömmer om en semester, renovering eller något annat som är viktigt för dig.

Framtidslånet är avsett för våra kunder som har regelbundna transaktioner på ett konto i Danske Bank.

Lån upp till 15 000

Du kan ansöka om lån efter din betalningsförmåga upp till 15 000 (för två låntagare upp till 30 000). Om du har en högskoleexamen, kan du ansöka om ett Förmånslån. Största möjliga lånebelopp är då 10 000 per låntagare, och räntan är förmånligare

Mer om Framtidslånet

Räntan på lånet består av en referensränta med tillägg för 7–10 procentenheter. Som referensränta för Framtidslånet används 12 månaders Euribor. Lånetiden är högst 5 och lånet är ett annuitetslån.

Exempel på Framtidslån: Om du tar ett lån på 5 000 euro, lånetiden är 5 år och referensräntan 12 månaders euribor, är lånets totalränta 11,722 % (effektiv ränta beräknad enligt konsumentskyddslagen 15,450 %). Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader är 7 047,95 euro, inkl. uppläggningsavgift 90 euro och faktureringsavgift för automatisk kontodebitering 5,00/betalningspost, antalet poster 60 st. (Uppgifterna enligt situationen 03.06.2024)

Förmånslånet är avsett för alla våra högskoleutbildade kunder och kräver inte medlemskap i Akavas medlemsförbund.
Detta låneerbjudande (Förmånslån) är inte bindande för kunden eller banken. Beviljande av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För att fatta ett kreditbeslut kontrollerar Danske Bank kundens personliga kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy och det positiva kreditupplysningsregistret. Räntan på lånet är bunden till referensräntan 12 månaders euribor plus 4,90 procentenheter. Produkten är ett engångslån från Danske Bank.
Exempel: om du tar ett lån på 5 000 euro och lånetiden är 5 år och referensräntan för lånet är 12 månaders euribor, är den totala räntan på lånet 8,622 %. (Den effektiva räntan beräknad enligt konsumentskyddslagen är 12,027 %.) Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader 6 581,31 euro, inkl. öppningsavgiften 90 euro och den automatiska direktdebiteringen 5,00 euro/betalningspost, antalet betalningsposter 60. (Uppgifter om situationen 3.6.2024).
Det uppskattade totala kreditbeloppet och den effektiva räntan på lånet har beräknats utifrån antagandet att kredittiden är fem år och att krediten genast tas i bruk i sin helhet, att krediträntan och serviceavgifterna förblir desamma under hela kredittiden och att krediten återbetalas i 60 lika stora poster med en månads mellanrum. I kalkylen har beaktats kostnaderna för att upprätta, lyfta och återkräva krediten enligt avtalet.

Brukslån
– En fortlöpande kredit för finansiering av både planerade och överraskande utgifter i vardagen

Ansök om Brukslån via webbanken

2000 – 10 000 euro konsumtionskredit som ständigt finns till förfogande. Du kan föra över pengar på ditt konto, betala räkningar och fördela större utgifter över flera månader. Du betalar av på krediten en gång i månaden i den takt du vill och kan sedan använda krediten på nytt. Med Brukslånet har du en betalningsbuffert för såväl överraskande som regelbundna stora utgiftsposter, t.ex. bilservice. Du har möjlighet till två betalningsfria månader varje år.

Brukslånet är avsett för våra kunder som har regelbundna transaktioner på ett konto i Danske Bank.

Flexibel återbetalning

Du kan betala av på Brukslånet med önskad amorteringspost. Om du vill kan du också när som helst betala av på lånet snabbare eller betala bort hela lånet på en gång. Det lyckas i webbanken med en vanlig girering mellan dina egna konton.

Mer om Brukslånet

  • Limit 2000 – 10 000 euro
  • Möjlighet till två betalningsfria månader varje år
  • Vid behov kan du anhålla om större Brukslån via webbanken

Räntan på Brukslånet är bunden till 3 månaders Euribor (365) med ett tillägg på 9 procentenheter.

Brukslånets årsavgift är 3,5 % av den beviljade kreditgränsen.

Den effektiva räntan på Brukslånet är 21,06 % beräknad på en kredit på 2 000 euro (03.06.2024). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas jämte räntor och kostnader är 2 630,25 euro beräknat på en kredit på 2 000 euro (03.06.2024), inkl. årsavgifter 3 x 70 euro för tre år. Det uppskattade totala beloppet och den effektiva räntan på Brukslånet har beräknats enligt antagandet att kredittiden är tre år och att krediten utnyttjas i sin helhet på en gång, kreditens ränta samt serviceavgifter är oförändrade under hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka i 36 lika stora månatliga poster. I kalkylen har återbetalning av krediten i enlighet med avtalet beaktats. Referensräntan på Brukslånet justeras enligt noteringen den första bankdagen i mars, juni, september och december. Kreditavtalet ingås för tre år och det är möjligt att förhandla om att förlänga avtalet med en ny treårsperiod. Efter att avtalsperioden löpt ut har du rätt att betala tillbaka krediten med valfritt amorteringsbelopp. Detta är inte en låneoffert. Beviljandet av Brukslån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För kreditbeslutet kontrollerar Danske Bank kundens personkreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy.

Läs också


Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.