Lån

Vad du än behöver hjälper vi dig att planera finansieringen av din anskaffning så att pengarna räcker till.

Ansök via webbanken   Ny kund, ring till oss

Framtidslån

Ett lån som du kan använda för att förverkliga och finansiera större drömmar.

 

Engångslån

Ett traditionellt engångslån som du kan använda för större finansieringsbehov.

 

Brukslån

Brukslånet är en fortlöpande kredit för finansiering av både planerade och överraskande utgifter i vardagen.

Studielån

Som en del av
studiestödet.
Läs mer

  

BSP-lån

Nyckeln till din första
bostad.
Läs mer

Läs mer

 • Framtidslån

  Framtidslånet passar dig, om du inte kan ställa säkerhet för lånet eller inte vill pantsätta egendom, t.ex. din bostad, som säkerhet för lånet och du drömmer om en semester, renovering eller något annat som är viktigt för dig. Du kan ansöka om lån efter din betalningsförmåga upp till 15 000 euro (för två låntagare upp till 30 000 euro).

  Ränta

  Räntan på lånet består av en referensränta med tillägg för 7–10 procentenheter. Som referensränta för Framtidslånet används 12 månaders euribor.

  Kreditens ränteuppgifter

  Lånetid och återbetalning

  Lånetiden är högst 5 år och lånet är ett annuitetslån. 

  Säkerhet

  För Framtidslånet behövs inga säkerheter.

  Priser och villkor

 • Engångslån

  • Lån med säkerhet
  • Anpassad återbetalningsplan
  • Lånebelopp över 10 000 euro

  Engångslånet är ett traditionellt skuldebrevslån som du kan använda för större finansieringsbehov. Engångslånet passar dig, om du har egendom som du kan pantsätta, t.ex. din bostad, och du behöver pengar för att finansiera ett större projekt.

  Ränta

  Lånets ränta består av en referensränta och en lånespecifik marginal. Som referensränta används 12 månaders euribor. Du kan också avtala om en fast ränta på Engångslånet.

  Exempelkalkyl

  Lånetid och återbetalning

  Vi anpassar lånetiden och återbetalningen enligt dina behov. Du kan välja mellan jämn amortering, annuitet och jämna rater som amorteringssätt för Engångslånet.

  Lånebelopp

  Från 5000 euro och uppåt inom ramen för din betalningsförmåga och de säkerheter som du ställer.

  Priser och villkor

  Vid låneförhandlingarna går vi tillsammans igenom priset och villkoren för lånet. För ändringar av lånet debiteras en avgift enligt vid var tid gällande servicetaxa. Som säkerhet för Engångslånet godkänns t.ex. bostad eller insättning på konto.

 • Brukslån

  • Limit 2000 – 10 000 euro*
  • Möjlighet till två återkommande betalningsfria månader varje år
  • Du betalar av på krediten en gång i månaden i den takt du vill och kan sedan använda krediten på nytt

  Efter att du kommit överens om Brukslånet med oss, har du ständigt tillgång till det. Du kan föra över pengar till ditt konto, betala räkningar och fördela större utgifter över flera månader. Med Brukslånet har du en betalningsbuffert för såväl överraskande som återkommande stora utgiftsposter, t.ex. bilservice. Vid behov kan du anhålla om större Brukslån via webbanken.

  Ränta

  Räntan på Brukslånet är bunden till 3 månaders euribor (365) med tillägg för 9 procentenheter. 

  Effektiv ränta

  Återbetalning

  Du kan betala av på Brukslånet med önskad amorteringspost. Om du vill kan du också när som helst betala av på lånet snabbare eller betala bort hela lånet på en gång. Det lyckas i webbanken med en vanlig girering mellan dina egna konton.

  Priser och villkor

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.