Jag ska köpa bostad

Att köpa egen bostad är för de flesta den största investeringen i livet. Vi hjälper dig med tips och råd på vägen.

 • 1. Kartlägg din ekonomi

  1. Kartlägg din ekonomi

  Ta reda på dina inkomster och utgifter samt din förmögenhet. Då vet du hur mycket du kan använda till boende och till att köpa bostad.

  Hos banken bedömmer vi alltid situationen individuellt från fall till fall och på beviljandet av lån inverkar många faktorer, t.ex. dina inkomster, utgifter, skulder, besparingar och säkerheterna för krediten.

  Det viktigaste är att din betalningsförmåga är i skick, men utöver det behövs också egna besparingar eller andra säkerheter. Vi tycker det är viktigt att lånet passar din livssituation så att du samtidigt också kan göra annat som är meningsfullt för dig och förbereda dig inför framtiden på ett smart sätt.

 • 2. Egna besparingar behövs

  2. Egna besparingar behövs

  Beviljandet av lån förutsätter i allmänhet att du har egna besparingar eller kan erbjuda tilläggssäkerhet för lånet. Bostaden duger som säkerhet i storstäderna upp till högst 70–80 % av köpeskillingen. Om du behöver mer lån, t.ex. för en renovering, behöver du också annan säkerhet för det. 

  Beloppet av de egna besparingarna eller tilläggssäkerheten beror på objektet och utgör i allmänhet cirka 20–30 % av priset för bostaden.

  Som tilläggssäkerhet för lånet används oftast t.ex. föräldrarnas bostad eller annan egendom, eller försäkringsbolagets låneborgen mot avgift.

  Lånetaket reglerar dessutom beloppet av det bostadslån som beviljas och som vid köp av första bostad kan vara högst 95 % av värdet på de säkerheter som ställs för lånet. Du måste alltså ha minst 5 % av bostadens köpeskilling i egna besparingar eller andra säkerheter. För andra än förstabostadsköpare kan lånet utgöra högst 90 % av värdet på säkerheterna för lånet.

  Exempelvis:
  Bostaden kostar 200 000 euro. Den duger, i enlighet med procentsatserna ovan, som säkerhet för ett lån på 140 000–160 000 euro. Utöver bostaden behövs ytterligare 40 000–60 000 euro antingen i egna besparingar eller i form av andra tilläggssäkerheter för lånet.

  Kom och diskutera bostadsköpet med oss. Du kan också ansöka om låneborgen mot avgift, och behöver då inte nödvändigtvis be om tilläggssäkerhet t.ex. av dina föräldrar.

 • 3. BSP för dig som köper din första bostad

  3. BSP för dig som köper din första bostad

  BSP, dvs. bostadssparpremiesystemet, är avsett för dig som är 15–39 år och köper din första bostad. 

  Om du planerar att köpa ditt första egna hem, lönar det sig att börja BSP-spara. När du under minst åtta kvartal har sparat 150–3000 euro/kvartal och minst 10 % av bostadens pris, kan du få ett förmånligt BSP-lån med statsborgen. På de pengar som du sparat på BSP-kontot ger vi dig utöver den normala räntan på 1 % dessutom 4 % i tilläggsränta, när villkoren för bostadssparavtalet uppfylls och bostadsköpet görs.

 • 4. Be om en låneoffert

  4. Be om en låneoffert

  Du kan ansöka om en preliminär låneoffert som inte binder dig till någonting, men som är till hjälp när du börjar leta efter ett lämpligt objekt.

  Låneansökan: Ansök om lån i webbanken eller boka ett möte

 • 5. Bekanta dig noggrant med din drömbostad

  5. Bekanta dig noggrant med din drömbostad

  Även om du blir förtjust i bostaden med en gång, låt inte det första intrycket förblinda dig utan bekanta dig omorgsfullt med bostaden. Vi hjälper dig gärna också med att bedöma husbolagets ekonomiska ställning. Vi har gjort upp en modell för bedömning av husbolagets ekonomi som du kan använda som minneslista eller fylla i och ta med till låneförhandlingarna.

  Hurdana bostäder finns till salu?

  Ta del av bostadsutbudet i ditt område. Danske Banks samarbetspartner Kiinteistömaailma är din pålitliga partner i alla bostadsärenden. När du överväger att byta bostad, be Kiinteistömaailmas representant göra ett avgiftsfritt hembesök.

  Kiinteistömaailma.fi

 • 6. Dimensionera ditt bostadslån rätt

  6. Dimensionera ditt bostadslån rätt

  Att ta bostadslån är alltid ett stort ekonomiskt beslut och därför vill vi att det ska passa din ekonomi så bra som möjligt, så att du samtidigt kan förverkliga andra drömmar och också förbereda dig inför framtiden. Det är inte meningen att du ska bo i ditt drömhem men inte ha råd att leva på grund av bostadslånet.

  Bostadslån: Läs mer

 • 7. Vilka försäkringar behöver jag?

  7. Vilka försäkringar behöver jag?

  Kom ihåg att se över dina försäkringar så att de passar ditt nya hem och din livssituation. Genom att ansluta dig till Danske Förmånsprogram får du betydliga förmåner också på Fennias försäkringar.

  Med Låneskyddet tryggar du återbetalningen av lånet också i oväntade situationer i livet. Låneskyddet behövs framför allt om du ensam ansvarar för återbetalningen av lånet eller om endast den ena av er förvärvsarbetar. Om du råkar ut för en kris, kan du använda dina krafter till annat än att omförhandla lånet eller sälja ditt hem.

  Försäkringar: Läs om Fennia försäkringstjänster
  Låneskydd: Läs mer

 • 8. Få din nya budget på plats

  8. Få din nya budget på plats

  När du är installerad i ditt nya boende är det viktigt att du samtidigt sätter detaljerna i din nya budget så att du håller dig inom de ramar som du planerat. Om det sker förändringar i din livssituation, kom ihåg att utnyttja de möjligheter till flexibilitet som lånet erbjuder. Du kan alltid kontakta banken, om du funderar över din ekonomiska situation.

Vanliga frågor om köp av första bostad

 • Jag ska köpa bostad ensam. Är det möjligt?
  Naturligtvis. Inkomsterna och utgifterna uppskattas på samma sätt, oavsett om det är fråga om ett hushåll med en, två eller flera personer, och i själva verket är du inte den enda som köper ensam: enligt Statistikcentralen skaffar hela 40 % av förstabostadsköparna sin bostad ensam.
 • Hurdan bostad har jag råd med och finns det sedan pengar för att resa och förverkliga drömmar?

  Det är något som alla funderar på! Enligt vår enkät är det för merparten av förstabostadsköparna mycket viktigt eller ganska viktigt att de samtidigt som de amorterar på bostadslånet har råd att leva och förverkliga sina drömmar, t.ex. resa.

  Vi är av samma åsikt. Det lönar sig alltid att dimensionera lånet så att det finns rum också för annat i livet, eftersom få av oss har lust att sitta i en fin bostad om man inte har råd att göra något annat.

  Utöver ett rätt dimensionerat lån är det också bra att komma ihåg att även om räntorna just nu är exceptionellt låga, sträcker sig bostadslånet oftast över flera år, rentav årtionden. I något skede av lånetiden kan räntorna således utgöra en klart större kostnadspost än nu.

  Många upplever det som svårt att uppskatta utgifterna i euro. Som ett allmänt råd kan vi säga att det lönar sig att vara realistisk vid uppskattningen av sina utgifter: ta reda på vad dina pengar går till, vilka utlägg som är nödvändiga och viktiga för dig och hur mycket du har kvar i handen varje månad.

  Hur ska man kunna förverkliga sina drömmar när man har egen bostad?
  Framför allt nu när räntorna är låga borde det vara möjligt att också spara för framtida drömmar och behov. Om du ännu inte har börjat, testa t.ex. följande enkla kalkyl och börja spara med en gång:

  Räkna ut hur mycket ränteutgifterna för ditt nuvarande eller kommande bostadslån stiger per år, om räntorna är t.ex. 2 % högre. Exempelvis innebär en räntehöjning med 2 % på ett lån på 100 00 euro cirka 2 000 euro om året, dvs. ungefär 166 euro i månaden. Lägg till en början undan det!

 • Om bostädernas värde sjunker?

  Bostadspriserna lever hela tiden på marknaden, med det är inte värt att oroa sig alltför mycket för dessa variationer. Förändringen i priserna realiseras först när du säljer bostaden. Banken följer inte prisutvecklingen på just din bostad: när du sköter lånet enligt avtalet, kan du fortsätta att bo i ditt hem oberoende av fluktuationerna på marknaden.

  Hur kan jag vara säker på att jag köper en bostad som håller sitt värde?
  När du köper bostad lönar det sig för dig att beakta t.ex. framtidsutsikterna för orten och området och höra dig för om husbolaget och fastighetens skick. Det finns inga färdiga svar, men ta kontakt, så kan vi tillsammans fundera på saken!

  Om jag blir tvungen att sälja bostaden till ett lägre pris än vad jag själv betalat för den?
  När du amorterar på ditt bostadslån skyddar du dig samtidigt mot en eventuell nedgång i prisnivån. Med andra ord, även om bostadens pris skulle sjunka en aning, blir du inte i skuld så länge som du får mer vid försäljningen än du har kvar av lånet.

  Exempel:
  Du köper bostaden för 150 000 euro. Efter tre år vill du sälja bostaden och mäklaren berättar att det nyligen sålts en likadan bostad för 140 000 euro inom samma område. Du har emellertid redan i tre år amorterat på ditt lån 800 euro/månad och har 28 800 euro mindre i lån att betalat tillbaka. (Notera också kostnaderna i samband med försäljningen av bostaden, t.ex. fastighetsmäklarens arvode cirka 3 %).

 • Om räntorna stiger?

  Just nu är räntorna exceptionellt låga, men de är faktiskt fullt möjligt att de vid något skede stiger. Eftersom du betalar av på bostadslånet i många, rentav tiotals år, hinner räntorna både stiga och sjunka under amorteringstiden. Därför ska du dimensionera bostadslånet så att din ekonomi också tål en uppgång i räntorna. Vi beaktar det när vi beviljar lån.

  Jag har hört att det finns någon form av ränteskydd. Vad är de och lönar det sig att överväga att ta sådana?
  Ja, det finns olika sätt att skydda sig, t.ex. räntekorridor och fast ränta. I den s.k. Räntekorridoren överstiger referensräntan på ditt lån under korridorens giltighetstid inte den maximinivå som fastställts och vid sjunkande räntor drar du nytta av nedgången ända till den avtalade miniminivån. Låter det svårt?

  Fast ränta innebär att låneräntan avtalas för en viss tidsperiod, t.ex. 5 år. Du betalar samma ränta för lånet hela den avtalade femårsperioden och drar nytta av den fasta räntan om räntorna stiger över den avtalade räntenivån.

  Exempel: 
  Räkna ut hur mycket ränteutgifterna för ditt nuvarande eller kommande bostadslån stiger per år, om räntorna är t.ex. 2 % högre. Exempelvis innebär en räntehöjning med 2 % på ett lån på 100 00 euro cirka 2 000 euro om året, dvs. ungefär 166 euro i månaden.

 • Om jag vill åka utomlands, t.ex. till Paris för ett år?

  Livet är fullt av överraskningar och oväntade vändningar. Någonstans måste du emellertid bo och det kan i själva verket vara enklare att resa bort från en egen bostad än en hyreslägenhet.

  Du kan hyra ut din egen bostad för en kortare eller längre tid och sedan komma tillbaka hem. Och om du inte återvänder hem, kan du alltid sälja bostaden.

 • Kan jag sälja bostaden innan jag bott där i två år?

  Naturligtvis kan du sälja bostaden. Och om det går så bra att du får försäljningsvinst på bostaden ska du givetvis betala 30 % i skatt på vinsten*.

  Det är en överraskande allmän missuppfattning att man går miste om hela försäljningsvinsten, om man säljer bostaden innan det gått två år eller att man då skulle vara tvungen att betala 30 % skatt på hela köpeskillingen. Så är det emellertid inte, utan skatt betalas endast på försäljningsvinsten.

  * Skattesatsen på kapitalinkomster är 30 % och för den andel som överstiger 30 000 euro 34 %. Mer ingående anvisningar om beskattningen av överlåtelsevinst finns på webbplatsen skatt.fi.

 • Tanken på att binda sig till ett lån för 20 år är skrämmande. Ska man alls våga?

  Framför allt i storstäderna är det få som har möjlighet att genast skaffa en sådan bostad där de sedan bor resten av sitt liv. I praktiken fungerar det så att du köper en bostad som du nu har råd med och som passar din nuvarande livssituation. När det blir aktuellt att byta bostad, säljer du bostaden och betalar bort ditt gamla lån. För den nya bostaden tecknas sedan ett nytt lån. Det är inte konstigare än så.

 • Om jag blir arbetslös eller stöter på andra svårigheter i livet?

  Vi på banken har sett hur livet kan förändras och vi är inte rädda för att ta upp även svåra frågor. Därför behöver du inte tveka att ta kontakt, om problemen skulle hopa sig. Det är viktigt för oss att du kan ta dig igenom också besvärliga situationer så bra som möjligt.

  Till skillnad från betalningen av hyran är tidtabellen för amorteringen av bostadslånet inte huggen i sten. Om du skött dina penningaffärer väl, ger ditt lån möjlighet till flexibilitet. I våra nya bostadslån finns färdigt amorteringsfria perioder utan avgift, som du vid behov kan ansöka om behändigt via webbanken.

  Ett rätt dimensionerat lån ger också möjlighet att spara, varvid du på förhand kan förbereda dig på förändringar i livet.

  När du bor i en ägarbostad ger dina boendeutgifter i själva verket mer rum för flexibilitet än om du skulle bo på hyra. Dessutom innehåller lånen Stabil och Stabil Plus färdiga flexibla egenskaper, såsom amorteringsfrihet och låneändringar utan separat expeditionsavgift.

  Läs mer om våra bostadslån

  Exempel:
  I egen bostad består dina boendeutgifter vanligen av vederlag, låneamortering och ränta. För ett lån på 150 000 euro är amorteringen 536 euro/månad och räntan 188 euro/månad.* Om du blir arbetslös, kan du ansöka om amorteringsfrihet och betalar då endast vederlaget och räntan för ditt boende. Då frigörs från boendeutgifterna tillfälligt andelen för amorteringen och du kan använda pengarna till annat. Under denna tid betalar du alltså inte av på själva lånet. Om arbetslösheten drar ut på tiden kan du också överväga att sälja bostaden. Om du bor på hyra betalar du för motsvarande bostad i alla situationer alltid hyran.

  * Exemplet har beräknats för ett lån på 150 000 euro med en totalränta på 1,5 % och lånetid på 20 år. 
  Källa: Låneräknare

 • Om vi äger bostaden tillsammans och skiljer oss?

  Om ni går skilda vägar kan det vara en tuff situation också med tanke på bostaden och bostadslånet. I allmänhet löses saken genom att sälja bostaden eller så att någondera av er blir kvar i bostaden och köper ut den andra. Det bästa sättet att förbereda sig på en sådan situation är att se till att lånet är rätt dimensionerat med tanke på ditt liv och din livssituation. Då råkar du inte i en situation där du har mer lån än bostaden är värd.

 • Om jag drabbas av allvarlig sjukdom eller min partner avlider?

  Framför allt om ni tillsammans tar mer lån än vad ni var för sig skulle vilja ta, är det bra att också tänka på denna möjlighet på förhand. Ett vanligt sätt att gardera sig för det allra värsta är att teckna försäkring.

  Läs mer t.ex. om Låneskyddet.