Kortvalutakalkylator

Med kalkylatorn får du en uppskattning av kostnaderna i anslutning till valutaomvandlingen innan du genomför den egentliga korttransaktionen. Kalkylatorn använder vid jämförelsen Europeiska centralbankens (ECB) referenskurs. Med kostnader i anslutning till valutaomvandlingen avses i denna kalkyl skillnaden mellan Mastercards eller Visas grossistkurs som banken använder (inkl. växlingspåslag) och Europeiska centralbankens referenskurs. Skillnaden uppges både i procent och i euro.

Kortvalutakalkylator

Med kalkylatorn får du en uppskattning av kostnaderna i anslutning till valutaomvandlingen innan du genomför den egentliga korttransaktionen. Kalkylatorn använder vid jämförelsen Europeiska centralbankens (ECB) referenskurs. Med kostnader i anslutning till valutaomvandlingen avses i denna kalkyl skillnaden mellan Mastercards eller Visas grossistkurs som banken använder (inkl. växlingspåslag) och Europeiska centralbankens referenskurs. Skillnaden uppges både i procent och i euro.

 

 

Technical Failure

DUmmy error Message - Vi glæder os til mødet og har sendt dig en mødebekræftelse med alle detaljer.

Try again
ECB:s referenskurs

ECB publicerar dagligen referenskurserna för följande europeiska valutor: CHF, CZK, DKK, EUR, HUF, ISK, NOK, PLN, SEK, BGN, HRK, RON. ECB:s referenskurser publiceras endast som riktgivande information och är inte avsedda att användas vid marknadstransaktioner.

ECB

Europeiska centralbanken är centralbanken för euroområdet. ECB ansvarar bl.a. för euron och den penningpolitik som bestämmer eurons värde tillsammans med de nationella centralbankerna i euroområdet.