Kundkännedom

Bankverksamhet baserar sig på ömsesidigt förtroende, som föds genom individuell betjäning utifrån kundens behov. När vi känner dina behov, kan vi ge dig råd och erbjuda lämpliga lösningar för just din livssituation. Vi är enligt lag skyldiga att identifiera och känna våra kunder. Vi måste fastställa din identitet och kontrollera med dig vilka banktjänster du behöver och hur du använder dem.

Bankerna måste ha tillräckliga uppgifter om sina kunders ekonomiska verksamhet, dess omfattning samt grunderna för användningen av bankens tjänster. Uppgifterna ska hållas uppdaterade också under kundförhållandet och de ska bevaras på lämpligt sätt. 

Banken är skyldig att ställa frågor om kundernas finansiella ställning, skattskyldighet och eventuell politiskt utsatt ställning. Vid behov begärs av kunden tilläggsuppgifter om kontomedlens ursprung och användningssyfte samt dokument som bekräftar uppgifterna.

Kontroll av kundens identitet

Kundens identitet kontrolleras utifrån en giltig identifikationshandling som beviljats av myndighet, t.ex. pass eller identitetskort. I vissa situationer kan identiteten verifieras elektroniskt genom användning av ett identifieringsverktyg för stark autentisering, dvs. i praktiken bankkoder.

Om någon handlar på en annan persons vägnar eller till förmån för en annan person behöver banken också uppgifter om den andra partens identitet.

Identitetshandlingar som godkänns på kontoren

Handlingar utfärdade av finsk myndighet

  • Identitetskort
  • Nationellt pass (inte främlingspass)

Resedokument utfärdade av utländsk myndighet

  • Nationellt pass (inte främlingspass)
  • Identitetskort som utfärdats av myndighet i EU- och Schengenområdet (försett med chipp, hologram eller optiska säkerhetsdetaljer)

Danske Banks idedentifieringsprinciper 

Internationella avtal i anslutning till utbyte av skatteuppgifter

Internationella avtal om automatiskt utbyte av skatteuppgifter inverkar på vilka uppgifter banken begär av sina kunder. I enlighet med internationella förbindelser utbyter Finland automatiskt beskattningsuppgifter med de länder som omfattas av avtalen om utbyte av skatteuppgifter och annan internationell reglering.

Finland har ingått det s.k. FATCA-avtalet om automatiskt informationsutbyte med Förenta staterna. Dessutom förpliktar OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och ändringen av EU-direktivet DAC2 Finland. Syftet med informationsutbytet är att effektivisera skattekontrollen och göra det svårare att kringgå skatter.

I enlighet med de lagar och internationella avtal som godkänts av riksdagen ska banker och andra finansinstitut identifiera den skatterättsliga hemviststaten för sina kunder och lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster till Skatteförvaltningen. Kunderna ska i sin tur lämna de tilläggsuppgifter om sig själva till banken som behövs för att fastställa kundens skatterättsliga hemviststat. Skatteförvaltningen vidarebefordrar dessa uppgifter till de länder med vilka den har en överenskommelse eller någon annan förbindelse och på motsvarande sätt får Finland från andra länder uppgifter som gäller tillgångar och inkomster utomlands och som påverkar beskattningen av personer bosatta i Finland.

Vi ber dig fylla i en utredning om din skattskyldighet och meddela oss ditt eventuella utländska skatteidentifikationsnummer när du blir kund hos oss eller om ditt hemland eller beskattningsland förändras. Vi hjälper dig vid behov med den utredning som behövs, men notera att Danske Bank inte kan ge skatterådgivning. Om du t.ex. har frågor i anslutning till ditt skattemässiga hemvistland, vänligen kontakta en skatteexpert.

Utredning av skattskyldighet

Fyll vid behov i en utredning av din skattskyldighet. Kom ihåg att underteckna blanketten efter att du skrivit ut den. Du kan skicka den ifyllda och undertecknade blanketten som en skannad bilaga till ett meddelande via webbanken eller lämna in den på vårt kontor.

Intyg av privatkundens skattskyldighet (pdf)

Var på din vakt!

Kom ihåg att Danske Bank aldrig begär uppgifter om dina bankkoder eller kreditkort via e-post eller telefon. Danske Bank frågar heller aldrig på sin webbplats eller i webbanken om numret, giltighetstiden eller PIN-koden för ditt kort. Med tanke på din säkerhet använder vi inte e-post för att ta emot eller sända konfidentiella uppgifter.

Säkerställ att den anordning som du använder, om det så är en dator, pekplatta eller mobiltelefon, är skyddad, antivirusprogrammet uppdaterat och brandväggen i funktion.

Förvara och använd dina bankkoder omsorgsfullt och ge dem aldrig till utomstående personer.

Frågor och svar

Ytterligare information

Om du vill läsa mer om kundkontroll och internationellt informationsutbyte, hittar du information på Finansinspektionens och Skatteförvaltningens webbplatser:

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.