Tillgänglighetet av Danske Bank Careers

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Bank Careers och har uppdaterats 19.1.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har granskat tillgängligheten tillsammans med en utomstående expertorganisation.

Danske Bank Careers tillhandahålls av en tredje part (Oracle).
Läs om tillgängligheten för Oracles tjänster (på engelska)

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven. På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Om du inte kan ansöka om ett jobb på grund av tillgänglighet, kan du ringa kontaktpersonen för det jobb du vill söka.

Icke-tillgängligt innehåll

  • Information och relationer (WCAG 1.3.1)
  • Användning av färger (WCAG 1.4.1)
  • Kontrast (minimum) (WCAG 1.4.3)
  • Förändring av textstorlek (WCAG 1.4.4)
  • Ledtexter/etiketter eller instruktioner (WCAG 3.3.2)
  • Namn, roll, värde (WCAG 4.1.2)

Intresserad?
Välkommen som kund.