Tillgänglighetet av Danske ID

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske ID -identifieringsapp och har uppdaterats 18.6.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga mobilappar måste vara tillgängliga.
Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Appen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven. På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Vi strävar till att korrigera bristerna under året 2021. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • WCAG 1.3.1: Information och relationer
  • WCAG 1.3.3: Sensoriska kännetecken
  • WCAG 1.4.3: Kontrast (minimum)
  • WCAG 1.4.11: Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
  • WCAG 1.4.12: Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
  • WCAG 2.4.2: Sidans titel
  • WCAG 2.5.3: Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
  • WCAG 3.2.2: Vid inmatning