Tillgänglighet på Danske Banks dokument

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller dokument i Danske Banks digitala tjänster och har uppdaterats 1.2.2024. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Kraven på dokumenten gäller ändast på det innehåll som publicerats efter 23.9.2019.
Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för dokument

Dokumenten uppfyller delvis tillgänglighetskraven.  På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Vi strävar till att korrigera bristerna under året 2021. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

 

Icke-tillgängligt innehåll

  • Några textalternativ saknas. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text)
  • Vissa dokument kan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 1.3.1 Information och relationer, 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll)
  • En del av dokumenten har ingen titel eller titeln är obegriplig. (WCAG 2.4.2 Sidans titel)
  • En del av dokumenten kan inte navigeras med bokmärken. (WCAG 2.4.5 Flera olika sätt)
  • Det huvudsakliga mänskliga språket av vissa dokument kan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 3.1.1: Sidans språk, WCAG 3.1.2: Språk för del av sida)
  • Några input har ingen etikett. (WCAG 3.3.2: Ledtexter/etiketter eller instruktioner A)

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.