Tillgänglighetet av Danske banks digitala tjänster för företag

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller District och har upprättats / uppdaterats 7.2.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.
Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav. På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Vi strävar till att korrigera bristerna under året 2021. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

 • Alla bilder har inte ett textalternativ. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text)
 • Videon med manual är inte textat. (WCAG 1.2.2 Ljudbeskrivning (förinspelad))
 • Vissa komponenter har ingen etikett som kunde tydliggöras automatiskt. (WCAG 1.3.1, 1.3.5, 2.4.6, 2.5.3, 3.3.2)
 • Kontrastet är inte i sin helhet tillämplig. I vissa komponenter används färg som det enda visuella sättet att förmedla information. (WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.3)
 • Layouten är inte flexibel. Förändring av textstorlek till 200% söndrar layouten. (WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.10)
 • Tooltips visas på fokus men kan inte stängas utan att flytta på visaren. (WCAG 1.4.13)
 • Vissa funkitonaliteter kan inte användas med bara tangentbord. Andra funktionaliteter har brister med fokusordning och synligt fokus. (WCAG 2.1.1, WCAG 2.1.2, WCAG 2.4.3, WCAG 2.4.7)
 • Sidans titel byts inte när man flyttar sig från en sida till en annan. (WCAG 2.4.2)
 • Syftet av vissa länkar kan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 2.4.4)
 • Språket på sidor kan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2)
 • HTML-koden är inte i sin helhet enligt standarden..(WCAG 4.1.1)
 • Vid automatisk utloggning kan varningsrutan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 4.1.3)

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading