Tillgänglighetet av Danske banks webbank och webbetalning

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks webbank och webbetalnings användargränssnitt och har upprättats / uppdaterats 28.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven.  På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • På vissa ställen har inte HTML-element använts semantiskt korrekt. Till exempel har innehållets layout gjorts på vissa ställen med tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Namn av några forminput och andra komponenter är inte tillgängliga och några etiketter saknas. (WCAG 1.3.5, WCAG 2.4.6, WCAG 2.5.3, WCAG 3.3.2)
  • Kontrastet är inte i sin helhet tillämplig (WCAG 1.4.3)
  • Layouten är inte flexibel. (WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.10)
  • En del av innehållet är svårt att uppfatta vid användning av tangentbord. Vissa funktionaliteter har brister med fokusordning och synligt fokus. (WCAG 2.1.1, WCAG 2.4.3, WCAG 2.4.7)
  • Navigation och andra innehåll som upprepas på flera sidor kan man inte hoppa över. (WCAG 2.4.1)
  • Syftet av vissa länkar kan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 2.4.4)
  • Några etiketter har skrivits på danska. (WCAG 2.4.6)
  • Några validionsmeddelande är inte tillgängliga (WCAG 4.1.3)