Tillgänglighetet av Danske banks webbank och webbetalning

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks webbank och webbetalnings användargränssnitt och har uppdaterats 1.2.2024. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven.  På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • På vissa ställen har inte HTML-element använts semantiskt korrekt. Till exempel har innehållets layout gjorts på vissa ställen med tabeller. (4.1.2)
  • Layouten är inte flexibel. (WCAG 1.4.10)
  • Namn av några forminput och andra komponenter är inte tillgängliga. (WCAG 2.5.3)
  • Några oväntade förändringar vid fokusering eller inmatning (WCAG 3.2.2)
  • Några validionsmeddelande är inte tillgängliga (WCAG 4.1.3)

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.