Tillgänglighetet av Danske banks webbank och webbetalning

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks webbank och webbetalnings användargränssnitt och har uppdaterats 30.6.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven.  På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • Några bilder inte har textalternativ eller textalternativ användas onödig (WCAG 1.1.1)
  • På vissa ställen har inte HTML-element använts semantiskt korrekt. Till exempel har innehållets layout gjorts på vissa ställen med tabeller. (WCAG 1.3.1, 4.1.1)
  • Kontrastet är inte i sin helhet tillämplig (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.12)
  • Layouten är inte flexibel. (WCAG 1.4.10)
  • Navigation och andra innehåll som upprepas på flera sidor kan man inte hoppa över. (WCAG 2.4.1)
  • En del av innehållet är svårt att uppfatta vid användning av tangentbord. Vissa funktionaliteter har brister med synligt fokus. (WCAG 2.4.7)
  • Namn av några forminput och andra komponenter är inte tillgängliga. (WCAG 2.5.3)
  • Några oväntade förändringar vid fokusering eller inmatning (WCAG 3.2.1, 3.2.2)
  • Några validionsmeddelande är inte tillgängliga (WCAG 4.1.3)

Intresserad?
Välkommen som kund.