Tillgänglighetet av Danske banks webbsidor

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks webbsidor (danskebank.fi) och har upprättats / uppdaterats 16.8.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven. På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • Webbplatsen innehåller bilder som inte har textalternativ eller textalternativ användas onödig och videon utan textalternative (WCAG 1.1.1)
  • Några videon är inte tillgängliga (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
  • På vissa ställen har inte HTML-element använts semantiskt korrekt. (WCAG 1.3.1)
  • Kontrastet är inte i sin helhet tillämplig (WCAG 1.4.3)
  • Syftet med vissa länkar kan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 2.4.4, WCAG 2.4.9)
  • HTML-koden är inte i sin helhet enligt standarden. (WCAG 4.1.1)
  • Tillgängligheten i vissa användargränssnittkomponenter har brister. (WCAG 4.1.2: Namn, roll, värde)

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading