Tillgänglighetet av Danske banks webbsidor

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks webbsidor (danskebank.fi) och har upprättats / uppdaterats 12.6.2024. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven. På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text (A) Några bilder saknar ett textalternativ. Om så är fallet, kommer en skärmläsare inte att kunna förklara bildinnehållet. Dessutom kan textalternativet saknas i tabeller och annat icke-textinnehåll (innehåll som inte är text).
  • 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (Förinspelad) (A) Videor och ljud saknar ibland relevanta alternativ, som transkriptioner, textning eller visuella alternativ.
  • 1.2.2 Textbeskrivningar (Förinspelade) (A) Några videor saknar textning, vilket kommer att hindra användaren från att läsa.
  • 1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad) (AA) Några videor presenteras inte med en ljudbeskrivning som förklarar vad som händer. Användare som föredrar att lyssna på ljudbeskrivningar kan sakna detaljer som beskrivs.
  • 1.3.1 Information och relationer (A) Skärmläsare och annan assisterande teknik kan missa viss relevant information om innehållsstrukturen, inklusive rubriker, bilder, texter, listor eller tabeller, anledningen är att det tekniska namnet för fälten inte definieras korrekt.
  • 1.4.3 Kontrast (minimum) (AA) Kontrasten är inte tillräcklig i vissa fall. Detta kan göra det svårare för personer med synnedsättning att läsa innehållet.
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (A) Några länkar kan ha tvetydiga förklaringar och/eller sakna en textalternativ som används av skärmläsare. Användaren kan ha svårigheter att förstå vad länken exakt leder till.
  • 4.1.1 Parsing (A) Den tekniska strukturen bakom skärmarna kan misslyckas när man använder assisterande teknik, t.ex. kan uppläsning sakna information om antalet objekt i en lista, eller tabellkolumn och radrubriker.
  • 4.1.2 Namn, roll, värde (A) Definitioner av fält saknar ibland korrekt inställning - vilket kan resultera i delvis saknad funktionalitet hos assisterande teknik.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.