Tillgänglighetet av Danske banks webbsidor

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks webbsidor (danskebank.fi) och har upprättats / uppdaterats 28.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven. På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Vi strävar till att korrigera bristerna under året 2021. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • Webbplatsen innehåller bilder som inte har textalternativ eller textalternativ användas onödig (WCAG 1.1.1)
  • På vissa ställen har inte HTML-element använts semantiskt korrekt. (WCAG 1.3.1)
  • Namn av några forminput och andra komponenter är obegripliga (WCAG 1.3.5, WCAG 2.4.6, WCAG 2.5.3, WCAG 3.3.2)
  • Kontrastet är inte i sin helhet tillämplig (WCAG 1.4.3)
  • Förändring av textstorlek till 200% kan på vissa ställen söndra layouten. (WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.10)
  • En del av innehållet är svårt att uppfatta vid användning av tangentbord. Vissa funktionaliteter har brister med fokusordning och synligt fokus. (WCAG 2.1.1, WCAG 2.4.3, WCAG 2.4.7)
  • Syftet med vissa länkar kan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 2.4.4)
  • HTML-koden är inte i sin helhet enligt standarden. (WCAG 4.1.1)
  • Tillgängligheten i vissa användargränssnittkomponenter har brister. Till exempel radioknappen, drop-down, samt innehållet att välja datum kan inte tydliggöras automatiskt. (WCAG 4.1.2: Namn, roll, värde)