Beställ en översikt över dina personuppgifter

Om du vill ha en mer detaljerad överblick över de personuppgifter vi har om dig, kan du beställa en översikt. Rapporten innehåller olika typer av information, såsom information om konto, kort och övriga betaltjänster, information om lån och andra produkter och tjänster.