Kundkännedom

Kundkännedom

Du har väl kontrollerat posten du fått från banken - där finns eventuellt en viktig begäran

Banken har till en del av kunderna skickat ett meddelande med begäran om komplettering av identifikationsuppgifterna. Vi kan till exempel be om en kopia av din identitetshandling eller fråga efter ursprunget och användningssyftet för kapital som kommer in på ditt konto. Det är ytterst viktigt att du reagerar på det här meddelandet och skickar de begärda uppgifterna så fort som möjligt för att banken kan uppfylla sin lagstadgade skyldighet.

Banken kan kontakta dig i ärendet med ett nätbanksmeddelande, med brev eller telefonsamtal.

Enligt finsk lagstiftning är banken tvungen att identifiera sin kund, att säkerställa kundens identitet med en godkänd handling och förvara den aktuella handlingens uppgifter i sitt arkiv. Danske Bank sparar kundens identifikationsuppgifter för kundens säkerhet och för att uppfylla sin lagstadgade skyldighet. Skyldigheterna hänför sig exempelvis till lagstiftningen gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som det är viktigt att både myndigheter och banker följer.

Varför frågar banken?

Banken ska identifiera sina kunder med en officiell identitetshandling och dessutom känna till behovet, kvaliteten och innehållet av kundens tjänster.

För att säkerställa säker skötsel av ärenden och erbjuda bästa möjliga tjänstepaket vill vi på Danske Bank känna alla våra kunder så bra som möjligt.

Också lagstiftningen kräver att bankerna skall identifiera och känna sina kunder samt underhålla uppgifterna så länge kundrelationen varar.

Utöver kundens personuppgifter skall banken ha tillräcklig information om kundens verksamhet, ekonomiska ställning, ärenden och syftet med användningen av tjänsterna.

Dessutom är banken enligt lag skyldig att begära uppgifter av kunden gällande kundens användning av banktjänster samt användningssyftet för och ursprunget av kapital som betalas in på kontot.

Samtliga uppgifter och handlingar som kunden ger banken behandlas konfidentiellt i enlighet med banksekretessbestämmelserna i Finland.

 

Som identitetshandling godtar Danske Bank hela och viss tid ikraftvarande handlingar:

Av finsk myndighet utfärdat
  • Finskt körkort (utfärdat efter 1.10.1990)
  • Identitetskort
  • Nationellt pass (inte främlingspass)

Av utländsk myndighet utfärdad resehandling
  • Nationellt pass (inte främlingspass)
  • Av myndighet i EU- och Schengenområdet utfärdat identitetskort (med chip, hologram eller optiska säkerhetsdetaljer)

Vad göra om banken ber om en kopia av en identitetshandling?

I vår bank har vi beslutat att förvara en kopia av identitetshandlingen i kundens dokumentarkiv för att garantera att uppgifterna är korrekta. Det här kräver både lagstiftningen ovan och dessutom personuppgiftslagen. Det finns flera olika sätt att skicka en eventuell saknad kopia - vi har velat göra det så enkelt som möjligt för kunden med beaktande av säkerhetssynpunkterna.

Du kan skicka ett fotografi eller en kopia av din identitetshandling på flera olika sätt.

Skicka uppgifterna i nät-, mobil- eller tabletbanken

I meddelandet finns anvisningar för hur du på ett enkelt och säkert sätt kan skicka uppgifterna elektroniskt. Det är säkert att skicka uppgifterna via nät-, mobil- eller tabletbanken eftersom uppgifterna skickas i en skyddad förbindelse.

För att trygga din säkerhet kan vi inte ta emot och behandla konfidentiella uppgifter som är skickade med e-post.

Per post

Du kan skicka en kopia av identitetshandlingen i returkuvertet som är bifogat med brevet.

På kontoret

Om du vill kan du genom att boka en tid också sköta ärendet på vilket som helst av våra kontor.

 

Vänligen observera att

Danske Bank aldrig ber om dina bankkoder eller kreditkortsuppgifter per telefon eller e-post. Danske Bank frågar heller aldrig på sina webbsidor eller i nätbanken efter nummer, giltighetstid eller PIN-kod på ditt kort.

Läs mer: Vanliga frågor (www.finansinspektionen.fi)​​​