BSP-konto

Skaffa din första bostad som BSP-sparare. 

 • Du får en bra skattefri insättningsränta på dina besparingar
 • Du kan ansöka om förmånligt BSP-lån för första bostad och statens räntestöd för lånet
 • Du får statsborgen på ditt bostadslån

Börja BSP-spara nu

Kontakta oss

Om kontot

 • Vad är BSP?

  Vad är BSP?

  BSP, dvs. bostadssparpremiesystemet, är avsett att underlätta för unga att skaffa sin första bostad. Du kan börja BSP-spara i åldern 15–39 år genom att ingå ett BSP-sparavtal. Som BSP-sparare sparar du för din första bostad och när du köper bostaden får du en bra ränta på dina besparingar samt statsborgen på bostadslånet, förutsatt att villkoren i BSP-sparavtalet uppfylls.

 • Öppna BSP-konto

  Öppna BSP-konto

  Börja spara genom att öppna ett BSP-konto och ingå ett BSP-sparavtal. 

  Du kan öppna BSP-konto och ingå sparavtal genom att ringa numret 0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa) och välja ”Lån”. Ta fram dina bankkoder, så att vi kan identifiera dig under samtalet. Efter samtalet skickar vi till din webbank de dokument som du ska signera. 

  Om du är minderårig eller vill öppna ett gemensamt BSP-konto med din partner ska du göra det på kontoret.

 • Hur du gör en insättning

  Hur du gör en insättning

  Du ska göra en insättning under minst åtta kvartal. Sparsumman för varje kvartal kan vara minst 150 euro och högst 3 000 euro, och du kan göra insättningarna i flera poster under kvartalet. Du kan stå över ett kvartal, men minimiantalet kvartal enligt sparmålet måste ändå uppfyllas senare.

 • Tilläggsränta

  Tilläggsränta

  När villkoren i BSP-sparavtalet uppfylls, stöder Danske Bank BSP-spararen genom att i samband med bostadsköpet betala 4 % i tilläggsränta på besparingarna utöver den normala räntan på 1 %.

 • Säkerhet

  Säkerhet

  Din bostad tillsammans med statsborgen räcker i allmänhet till som säkerhet för lånet.

 • BSP-lån

  BSP-lån

  När du sparat för din första bostad inom ramen för ett BSP-sparavtal kan du ansöka om BSP-räntestödslån. 

  Läs mer: BSP-lån

 • Danske Förmånsprogram

Praktiska tips

 • Återkommande betalning

  Du har lättare att nå upp till sparmålet för varje kvartal när du inte behöver komma ihåg att föra över pengar till BSP-kontot. I webbanken kan du enkelt göra en återkommande betalning, som dras av från ditt konto varje månad t.ex. på lönedagen.

 • Efter sparmålet

  När du nått sparmålet på två år (minst 150 euro och högst 3 000 euro per kvartal), är det inget som hindrar dig att fortsätta spara på BSP-kontot. Du kan sätta in mer pengar på kontot antingen varje månad eller som större engångsbelopp. Alla dessa pengar kan du sedan använda, när det är dags för dig att köpa bostad.

 • Spara för den unga

  Också föräldrarna och far- och morföräldrarna kan hjälpa sitt 18 år fyllda barn eller barnbarn att spara till sin första bostad. För barn under 18 år gäller att insättningarna på kontot endast kan vara medel som barnet förvärvat genom eget arbete.