BSP
– Nyckeln till din första bostad

BSP eller Bostadssparpremiesystemet är avsett att underlätta för dig som är 15–44 år när du skaffar din första bostad. Efter att du ingått ett BSP-sparavtal kan du spara på BSP-kontot för din första bostad. När det blir aktuellt för dig att köpa bostad får du en skattefri ränta på dina besparingar och statsborgen på ditt bostadslån, förutsatt att villkoren i BSP-sparavtalet uppfylls.

Kontakta oss

Du får skattefri ränta på dina besparingar

När villkoren i BSP-sparavtalet uppfylls, stöder Danske Bank BSP-spararen genom att i samband med bostadsköpet betala 4 % i tilläggsränta på besparingarna utöver den normala räntan på 1 %.

Danske Bank betalar tilläggsräntan på den del av insättningen som motsvarar en 10 % andel av bostadens köpesumma eller anskaffningspris.

Förmånligt BSP-bostadslån och statens räntestöd

Förmånligt BSP-bostadslån och statens räntestöd När du sparat med BSP-sparavtalet för din första bostad, kan du ansöka om ett BSP-lån med räntestöd. Med räntestödet får du ett bra skydd mot en eventuell uppgång i räntenivån. Staten betalar under de tio första åren av lånetiden 70 % i räntestöd på den andel av räntan för ditt lån som överstiger 3,8 %.

 

Bostaden och statsborgen som säkerhet

När du köper bostad och uppfyller BSP-sparavtalet får du statsborgen på ditt bostadslån. Då räcker i allmänhet bostaden som säkerhet för BSP-finansieringen tillsammans med statsborgen. Utöver det behöver du inte nödvändigtvis några tilläggssäkerheter.

Öppna BSP-konto

Börja spara genom att öppna ett BSP-konto och ingå ett BSP-sparavtal!

Du kan ingå ett sparavtal och öppna ett BSP-konto genom att ringa vår kundtjänst. Du kan öppna ett gemensamt BSP-konto med din partner eller någon annan som du sparar tillsammans med.

När du ringer vår kundtjänst, välj Lån > Annat låneärende. Ta fram dina nätbankskoder, så att du kan identifiera dig under samtalet. Vid behov reserverar vi en tid på kontoret eller skickar efter samtalet de handlingar som behövs till webbanken för underteckning.

Om du är minderårig eller öppnar ett BSP-konto tillsammans med din sambo eller make eller maka, ska du boka tid till kontoret genom att ringa vår kundtjänst. För ett minderårigt barn kan ett BSP-konto endast öppnas på kontoret tillsammans med vårdnadshavarna.

 

Ansökan om BSP-lån

När det är aktuellt att köpa bostad och du samlat de pengar som behövs för din första bostad i enlighet med villkoren för BSP-kontot, kan du ansöka om BSP-lån.

När du uppfyller BSP-sparavtalet får du statsborgen på ditt bostadslån och dessutom 4 % i tilläggsränta på dina besparingar utöver den grundränta på 1 %.

Ring till oss

Logga in till låneansökan (på finska)

Priser och villkor

Villkor för BSP-konto

På insättningen betalas 1 % i ränta, som läggs till BSP-kontots kapital vid utgången av varje kalenderår. Därtill betalas på kontot 4 % i tilläggsränta, som betalas för det år när kontot öppnats och för högst de fem följande åren. Tilläggsräntan betalas när villkoren för bostadssparavtalet har uppfyllts, sparmålet uppnåtts och BSP-lånet betalats ut. Tilläggsräntan betalas på den andel av insättningen som motsvarar 10 % av bostadens köpesumma eller anskaffningspris.

Räntan på BSP-kontot beräknas dagligen på BSP-kontots slutsaldo. Räntan beräknas enligt antalet faktiska dagar.

Du får en skattefri inlåningsränta och tilläggsränta, när du sparar på BSP-kontot i enlighet med villkoren och lyfter BSP-lån för att köpa din första bostad. Om BSP-kontot avslutas av någon annan orsak än anskaffning av första bostad, uppbärs källskatt på den ränta som betalats på BSP-kontot. Tilläggsränta betalas också även om BSP-spararen inte tar ett BSP-lån utan ett vanligt bostadslån, förutsatt att villkoren för BSP-kontot uppfylls. Tilläggsräntan betalas alltid av den bank som beviljar lånet, oavsett i vilken bank BSP-kontot har öppnats.

När du ansöker om BSP-lån ska du ha sparat 150–4 500 euro per kvartal under minst åtta kvartal på BSP-kontot och det sammanlagda beloppet av insättningarna, räntan och tilläggsräntan ska utgöra minst 10 % av bostadens köpesumma eller anskaffningspris.

Du kan öppna ett BSP-konto ensam eller med någon annan som du sparar tillsammans med. Det är också möjligt att senare ansluta en annan sparare till BSP-kontot. Befintliga BSP-konton kan också senare slås samman med en annan person före köpet av gemensam bostad.

Villkor för BSP-lån

BSP-lånet består av ett räntestödslån och eventuellt ytterligare bostadslån. Det lagstadgade maximibeloppet för räntestödslånet beror på i vilken kommun bostaden är belägen. Helsingfors: 230 000 euro; Esbo, Vanda och Grankulla: 185 000 euro; Tammerfors och Åbo: 160 000 euro; övriga Finland: 140 000 euro.

Du kan också få statens garanti för ditt ytterligare bostadslån. För ASP-lån kan du få statens garanti gratis, men för det extra lånet finns en taxa, som beror på ditt lånebelopp.

Med räntestödet får du ett bra skydd mot en eventuell uppgång i räntenivån. Staten betalar under de tio första åren av avtalstiden 70 % i räntestöd på den andel av räntan för ditt lån som överstiger 3,8 %. Lånetiden för räntestöds- och tilläggslånet avtalas alltid med varje kund individuellt. Som säkerhet för BSP-finansieringen räcker i allmänhet den bostad som du köper tillsammans med statsborgen.

ASP-lånets maximala lånetid är 25 år.

När du ansluter dig till Förmånsprogrammet får du förmåner på serviceavgifterna för lån.

Detta är inte en offert från banken. Villkoren för lånet avtalas personligen. Beviljande av lånet förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För att fatta ett kreditbeslut kontrollerar Danske Bank kundens personliga kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy och det positiva kreditupplysningsregistret.

Exempel på bostadslån: Om kunden tar ett bostadslån på 170 000 euro med en lånetid på 25 år och 12 månaders euribor-ränta används som referensränta för lånet, är den totala räntan på lånet 4,472 %. (Den effektiva räntan beräknad enligt konsumentskyddslagen 4,654 %). Det totala beloppet av krediten och de övriga kreditkostnaderna är 286 394,69 euro, inkl. regleringsprovisionen 1 020 euro och avgiften för automatisk kontodebitering 2,70 euro/betalningspost. Antalet betalningsposter är 300. (Uppgifterna enligt situationen 03.06.2024)

Läs mer


Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.