Information om nya serviceavgifter

Våra serviceavgifter förnyas från och med 1.11.2021.
Prisändringarna gäller paketen för dagliga banktjänster och Sparkonto.
Ändringarna förutsätter inga åtgärder från din sida eller kontakt med banken.

Hur förändras de nya paketpriserna?

Tjänsternas pris bestäms enligt förmånsnivån och det paket som valts. Du hittar uppgiften om din förmånsnivå och ditt paket i det brev som du fått eller i din webbank. På paketets pris inverkar också tidpunkten när avtalet om ditt kontopaket har ingåtts – dvs. om avtalet ingåtts före eller efter 1.9.2019.

Om du vill byta kontopaket, vänligen notera skillnaderna i paketens innehåll. I Gold- och Platinum-kontopaket som avtalats efter 1.9.2019 ingår inte kreditkort, utan för kreditkortet debiteras en separat årsavgift. Om du byter kontopaket, överförs ditt paket automatiskt att omfattas av det nya innehållet och den nya prissättningen också i det fallet att ditt tidigare paket trätt i kraft före 1.9.2019.

Läs mer: Kort

 

Avtalats före 1.9.2019

Platinum Plus

Gold

Silver

Nytt
€/mån.

Tidigare
€/mån.

Nytt
€/mån.

Tidigare
€/mån.

Nytt
€/mån.

Tidigare
€/mån.

Förmånsnivå 4

9,00

8,00

4,50

3,70

2,50

1,50

Förmånsnivå 3

10,00

9,00

4,80

3,80

2,80

1,60

Förmånsnivå 2

13,00

12,00

7,20

5,90

5,80

4,80

Förmånsnivå 1

19,00

18,00

8,20

6,90

7,80

6,80

Danske Studerande

9,00

8,00

2,80

1,80

1,80

0,00

Danske Ung

9,00

9,00

2,80

2,30

0,00

0,00

Kontopaketet omfattar

 • Två Danske-konton
 • Obegränsat antal Sparkonton
 • Mastercard Platinum Credit/Debit-kort
 • Mastercard Debit-kort
 • Bankkoder
 • Danske Realtidstjänst
 • Kontantuttag i euro med Debit-kort utomlands
 • Beställning av resevaluta
 • Webbankskundens papperskontoutdrag
 • SMS-tjänster
 • Två Danske-konton
 • Ett Sparkonto
 • Mastercard Gold Credit/Debit-kort
 • Mastercard Debit-kort
 • Bankkoder
 • Kontantuttag i euro med Debit-kort utomlands
 • Beställning av resevaluta
 • SMS-tjänster
 • Ett Danske-konto
 • Mastercard Debit-kort
 • Bankkoder

 

Avtalats efter 1.9.2019

Platinum Plus

Gold

Silver

Nytt
€/mån.

Tidigare
€/mån.

Nytt
€/mån.

Tidigare
€/mån.

Nytt
€/mån.

Tidigare
€/mån.

Förmånsnivå 4

4,50

3,50

3,50

2,50

2,50

1,50

Förmånsnivå 3

4,80

3,60

3,80

2,60

2,80

1,60

Förmånsnivå 2

7,80

6,80

6,80

5,80

5,80

4,80

Förmånsnivå 1

9,80

8,80

8,80

7,80

7,80

6,80

Danske Studerande

4,50

3,50

2,00

1,00

1,80

0,00

Danske Ung

4,50

3,50

2,00

1,50

0,00

0,00

Kontopaketet omfattar

 • Obegränsat antal Danske-konton
 • Obegränsat antal Sparkonton
 • Mastercard Debit-kort
 • Bankkoder
 • Danske Realtidstjänst
 • Kontantuttag i euro med Debit-kort utomlands
 • Beställning av resevaluta
 • Webbankskundens papperskontoutdrag
 • SMS-tjänster
 • Två Danske-konton
 • Ett Sparkonto
 • Mastercard Debit-kort
 • Bankkoder
 • Kontantuttag i euro med Debit-kort utomlands
 • Beställning av resevaluta
 • SMS-tjänster
 • Ett Danske-konto
 • Mastercard Debit-kort
 • Bankkoder

 

 

 

Ändringar i villkoren för Sparkonto

I Danske Platinum Plus-paketet ingår från början av november obegränsat antal Sparkonton och i Danske Gold-paketet ett avgiftsfritt Sparkonto. I Danske Silver-paketet ingår inget sparkonto, varvid månadspriset för ett sparkonto är 1,50 euro. För Danske Ung-kunder är Sparkontot avgiftsfritt. För uttag från Sparkonto debiteras i fortsättningen inte längre serviceavgift efter två uttagstransaktioner.

 

Du kan enklast avsluta ett överflödigt sparkonto i din webbank genom att välja ditt konto > Villkor och inställningar > Avsluta kontot. Kontrollera innan du avslutar kontot att det inte är förenat med betalningsavtal, såsom avtal om e-faktura eller återkommande betalningar.

Frågor och svar

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.