Danske Kapitalförvaltning

Danske Kapitalförvaltning är rätt tjänst för dig, när du vill göra upp din investeringsplan tillsammans med oss 
och du vill ha en placeringsfond som förvaltas av en professionell portföljförvaltare.
 Du bestämmer själv med vilken summa du väljer att börja investera antingen regelbundet varje månad eller som en engångsplacering.

Danske Kapitalförvaltning –
Individuell / Omfattande

Danske Kapitalförvaltning Individuell eller Danske Kapitalförvaltning Omfattande är rätt alternativ för dig när du redan har en samlad förmögenhet och du vill:

  • träffa en expert och göra upp din investeringsplan tillsammans med experten
  • ha en investeringslösning där tillgångarna förvaltas av en professionell portföljförvaltare
  • få tillgång till ett mångsidigt utbud av investeringslösningar (ETF:er, fonder, direkta aktier)
  • dra nytta av tilläggstjänsterna för investerare.

 
Intresserad?

Vänligen kontakta våra Placeringsrådgivare på numret +358 200 2000 
vardagar 8–18.30 (lns/msa).

Jämför alternativ

 

Individuell

Omfattande

För vem lämpar sig tjänsten?
 

Investeringarnas värde över 200 000 € och du värdesätter en tjänst som beaktar dina individuella behov.

Investeringarnas värde över 30 000 € och du vill diskutera dina investeringar också med bankens expert.

Servicekanaler
Personlig och onlinePersonlig och online 
Namngiven expert
Sakkunnigteam
Online
Investeringsobjekt 
 Index- och ETF-fonder 
Fonder 
Aktier
Skatteuppgifter och rapportering
 Realiserade vinster och förluster  
Orealiserade vinster och förluster  
Uppdaterad online-vy 
Kapitalförvaltningstjänstens pris, inkl. moms 24 %
Kapitalförvaltningsavgift*, inkl. moms 24 %0,81–1,24 % per år, minimiavgift 
200 €/mån.
1,05–1,24 % per år, minimiavgift 
20,60 €/mån.
Tilläggstjänster för investerareInnehåller Analystjänst
(värde 8,95 €/mån.)
Mot tilläggsavgift 
(från 1,95 €/mån.)
* I kapitalförvaltningsavgiften ingår handelsavgift för värdepapper, handelsavgift för fonder och kapitalförvaltningstjänstens förvaltningskostnad.  

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.