Säkerhet

Vår webbank och dess säkerhetslösningar är utformade för att garantera att det är säkert att sköta bankärenden i webbanken. Med tekniken kan man göra mycket för att garantera säkerheten, men ensam är inte stark. Kom ihåg att skydda dig mot säkerhetshot och använda datorn och webbanken på rätt sätt.

 • Kom ihåg att uppdatera dataskyddet på din dator
 • Se upp för nätsvindel
 • Förvara dina bankkoder med omsorg
 • Följ webbankens användarinstruktioner
 • Spärra vid behov webbanken via vår spärrtjänst

För att förhindra obehörig användning samlar vi in användaruppgifter under tiden online-tjänsten används.

 • Verksamhetskydd

  Våra säkerhetslösningar är utformade för att garantera att det är säkert att sköta bankärenden i webbanken. Säkerhetslösningen skyddar kommunikationen mellan kunden och banken, och vi kan lätt och snabbt reagera på framtida nya hot. Webbankens säkerhet baserar sig på internationella standarder och den garanteras på många olika sätt.

  • Bankkoderna grundar sig på ömsesidig identifiering.
  • SSL-krypterad datatrafikförbindelse mellan banken och din dator
  • Programvaran som baserar sig på Java-teknologi garanterar att säkerhetshot på Internet avvärjs smidigare och mer effektivt än tidigare. Den Javabaserade säkerhetslösningen används bl.a. vid inloggningen, godkännandet av betalningar och i andra viktiga funktioner.
  • Vid behov kan webbankens skydd snabbt uppdateras mot nya nätattacker.

  För att logga in behöver du personliga tredelade bankkoder:

  • en personlig användarkod
  • ett lösenord som bara du känner till
  • ett nyckel-/säkerhetstal som byts varje gång

  Detta garanterar att utomstående inte kommer åt din webbank även om du tappar bort en del av dina koder. Om du misstänker att någon av delarna har kommit i utomståendes händer är det skäl att spärra bankkoderna för att undvika missöden.

 • Dataskydd

  Sörj för säkerheten på din dator genom att genomföra nödvändiga uppdateringar

  • Uppdatera alltid ditt operativsystem, din webbläsare och annan programvara med den senaste versionen som tillverkaren tillhandahåller. Vi rekommenderar den automatiska uppdatering som de flesta tillverkare tillhandahåller.
  • Kontrollera att både antivirusprogram och brandvägg har installerats på din dator.
  • Skanna din dator regelbundet för virus.
  • Använd en webbläsare med 128-bitars kryptering eller högre.

  Skydda dig mot virus, maskar och sabotageprogram genom att vara aktsam när du använder Internet och e-post samt installerar och laddar ner programvara

  • Undvik att öppna suspekta webbsidor och länkar.
  • Öppna och installera inte suspekta filer.
  • Öppna inte heller konstiga e-postmeddelanden eller deras bilagor.
  • Om du installerar programvara ska du se till att USB-minnet, CD- eller DVD-skivan härstammar från en tillförlitlig programtillverkare.
 • Se upp för nätsvindel

  De vanligaste formerna av nätsvindel är nätfiske och spionprogram som installerats på datorn.

  Nätfiske ("phishing")

  Med nätfiske menas att du ombeds ange dina bankkoder eller kreditkortsinformation i e-postmeddelanden eller på förfalskade webbsidor. När de lyckas försöker svindlarna tömma ditt konto eller handla på nätet med dina pengar. Nätfiskemeddelandena är mycket olika och ändrar hela tiden. Typiska kännetecken för nätfiske:

  • Du får ett oväntat e-postmeddelande.
  • Du känner inte igen meddelandets avsändare eller dennes e-postadress.
  • Avsändaren verkar vara en pålitlig part, såsom en bank eller kreditkortsbolag.
  • Meddelandet är inte adresserat till dig personligen.
  • Meddelandet är skrivet på dålig svenska eller engelska.
  • I meddelandet varnas du t.ex. för ett säkerhetshot eller informeras om tekniska problem som kräver omedelbara åtgärder.
  • Meddelandet kan utlova ekonomisk ersättning eller hota med att ditt konto kommer avslutas.
  • En länk eller en webbadress länkar till en sida som ber om konfidentiell information.

  Danske Bank kommer aldrig att fråga efter information om dina bankkoder eller kreditkort via e-post.

  Sabotageprogram

  Välkända sabotageprogram är virus, maskar och spionprogram. Vanligtvis får du virusen via e-post när du laddar filer från Internet eller besöker suspekta webbsidor. Virus sprider sig även via USB-minnen, CD- och DVD-skivor.

  För att garantera att du ska kunna sköta dina ärenden säkert över Internet bör du fästa stor uppmärksamhet vid datasäkerheten och hålla antivirusprogrammen och brandväggen uppdaterade på din dator. Utöver detta är det alltid bra att vara mycket noggrann när man godkänner betalningar på Internet.

 • Säker användning

  Förvara din personliga användarkod, ditt lösenord och säkerhetskort med omsorg och aldrig tillsammans. Du ansvarar själv för missöden som kan uppstå om dina bankkoder hamnar i fel händer.

  • Använd alltid webbanken på ett säkert ställe, t.ex. hemifrån eller från din egen arbetsstation på din arbetsplats. Öppna aldrig webbanken via en länk i ett e-postmeddelande
  • Spara inte dina bankkoder på din dator.
  • Överlämna aldrig din användarkod, ditt lösenord eller säkerhetskort till en utomstående part, även om du anser denne vara pålitlig.
  • Använd en webbläsare med 128-bitars kryptering eller högre.
  • Sköt alla dina ärenden i webbanken innan du går till andra webbsidor eller till en annan applikation.
  • Om din dator frågar om du vill spara dina bankkoder i datorns minne ska du svara nej.
  • Avsluta alltid webbanktjänsten genom att klicka på knappen "Avsluta". Töm sedan webbläsarens cache och historik och stäng ner webbläsaren. Kom ihåg att alltid göra på detta vis, speciellt när du använder webbanken på offentliga ställen, t.ex. Internetcaféer, bibliotek osv. När du använder ePunkterna vid Danske Banks kontor behöver du inte tömma cachen.
  • Om du av någon anledning inte kan klicka på knappen "Avsluta" ska du tömma webbläsarens cache och historik och stänga webbläsaren t.ex. genom att klicka på X-knappen uppe till höger på skärmen.
  • Om du misstänker att dina bankkoder har hamnat i utomståendes händer ska du utan dröjsmål spärra bankkoderna via vår spärrtjänst.
 • Spärra

  Om du misstänker att dina bankkoder (användarnamn, lösenord och/eller säkerhetskort) har hamnat i utomståendes händer, ska du utan dröjsmål spärra dem. Gå till väga på något av följande sätt:

  Spärra användningen via webbanken 24 h

  Logga in på webbanken och välj 'Spärra bankkoderna'. Klicka på knappen 'Spärra'. Användningen av tjänsten förutsätter att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord.

  Ring den automatiska telefontjänsten 24 h

  Privatkunder 0200 2571 (0,06 euro/min + lna/msa)
  Företagskunder 0100 1580 (0,39 euro/min + lna/msa)

  Om du inte har avtalat om snabbidentifiering, förutsätter användningen av tjänsten att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord. Välj 'Säkerhetstjänster' genom att välja '5' och därefter får du vidare instruktioner.

  Ring Danske Banks spärrtjänst 24 h

  0200 2585 (lna/msa)
  Berätta att du vill spärra dina bankkoder.

  Efter detta går det inte att använda vare sig webbanken eller telefontjänsten med dina koder. Du får nya bankkoder och kan börja använda tjänsterna på nytt genom att besöka Danske Banks kontor personligen.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading