Investointi-, eli osamaksurahoitus

Investointirahoitus sopii yritykselle, kun koneen tai laitteen käyttöikä on rahoitusaikaa pitempi ja yritys haluaa laitteet omaksi rahoitusajan päätyttyä. Investointirahoitus on osamaksukauppaa yrityksille. Investointirahoituksessa rahoituksen kohde toimii pääasiallisena vakuutena, ja kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun rahoitus on maksettu loppuun. Investointirahoituksella hankittaviin kohteisiin yritys voi hyödyntää julkisia investointiavustuksia ja hyötyä myös käteisasiakkaalle myönnettävistä eduista.

Rahoitusleasing

Rahoitusleasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta, jossa kohde muodostaa rahoituksen vakuuden joko kokonaan tai osittain. Rahoitusleasing sopii yhtälailla yrityksille, ammatinharjoittajille kuin julkiselle sektorille. Raskaan kaluston vuokra-aika on yleensä 2-5 vuotta riippuen rahoitettavan kohteen taloudellisesta käyttöajasta ja hankintahinnasta. Leasingrahoitus tuo ennakoitavuutta yrityksen taloudenpitoon, ja ne voidaan myös porrastaa esimerkiksi investointien tuotto-odotusten tai kausivaihteluiden mukaan.