Kotitalouksien tunnelmat ovat tällä hetkellä vahvat ja ennätys rikottiin jo toistamiseen vuoden sisällä: kuluttajien luottamus ratsastaa nyt kuukaudesta toiseen aallonharjalla ilma merkkiä heikkenemisestä. Myös yritysten tilannearviot olivat Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkaiseman kyselyn mukaan pääosin valoisat, vaikka toimialojen näkymissä oli havaittavissa erojakin.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kuluttajien luottamusindikaattori on ennakoinut kahden edellisen vuoden suhdannekehitystä virallisia talousennusteita paremmin. Kotitalouksien luottamus kääntyi nousuun vuoden 2016 alusta, kun useimpien ekonomistien arviot talouden kehityksestä olivat vielä varovaisia. Pikku hiljaa ennusteetkin piristyivät, mutta kuluttajabarometri oli jatkuvasti askeleen edellä. Lopulta kuluttajaluottamus saavutti viime vuoden keväällä historiallisen korkean tason samoihin aikoihin, kun ennustajat ryhtyivät kiireellä korjaamaan kasvuennusteitaan ylöspäin. Jälkikäteen voidaan sanoa, että kuluttajakyselyiden keväinen tulkinta suhdannetilanteesta oli oikea.

Tammikuussa kuluttajien luottamus säilyi järkkymättömänä. Vastaajista 14 prosenttia arvioi Suomen talouden tilanteen heikkenevän seuraavan vuoden aikana ja lähes 49 prosenttia uskoi sen paranevan. Myös luotto omaan talouteen oli vahvaa: oman talouden heikkenemiseen uskoi alle 12 prosenttia vastaajista ja arvio oman työttömyyden uhasta säilyi selvästi edeltäviä vuosia vähäisempänä. Toivottavasti kuluttajat ovat taas oikeassa, ja suhdannetilanne jatkaa yhtä vahvana kuin lukema antaa odottaa, toteaa Appelqvist. Pelkkään kuluttajien sanaan ei onneksi tarvitse luottaa, sillä myös reaalitalouden mittarit tukevat optimistista tulkintaa: maailmantalouden kysyntä on vahvaa ja kotimaassa työllisyyskehitys oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä jopa odotuksia parempaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkistaman suhdannetiedustelun mukaan vuosi 2018 lähti käyntiin pääosin valoisissa merkeissä myös yrityksillä. Useimmilla päätoimialoilla luottamusindikaattori säilyi likimain edellisen kuukauden tasolla. Merkittävää parannusta ei tullut, mutta kaikilla päätoimialoilla luottamus oli tuntuvasti pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella heijastelleen vahvaa suhdannetta. Toimialoista rakentamisen tunnelmat laskivat kuitenkin tammikuussa selvästi. Appelqvistin mukaan yksittäisestä vaisummasta mittaustuloksesta ei kannata vetää liian vahvoja johtopäätöksiä: rakentamisessa lukemat ovat vaihdelleen kuukausittain paljon, ja täytyy muistaa, että vuoden viimeinen neljännes oli rakentamisessa vahva.

Lähteet:

http://tilastokeskus.fi/til/kbar/2018/01/kbar_2018_01_2018-01-29_tie_001_fi.html

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/01/29/luottamusindikaattorit-edelleen-vahvalla-tasolla/

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.