Tullin tänään julkistamat tavaraviennin ennakkoluvut maaliskuulta kertovat viennin arvon nousseen 5,2 miljardiin euroon, eli 17% vuoden takaa. Liki kaikkien tärkeiden tavararyhmien vienti kasvoi, suurinta nousua tilastoitiin sähköteknisten koneiden ja laitteiden, teräksen ja öljyjalosteiden kohdalla. Myös kuljetusvälineiden, sahatavaran ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti nousi Tullin mukaan pientä viennin arvon laskua tilastoitiin paperimassan kohdalle. Vienti Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja Venäjälle kasvoi selvästi, tärkeistä markkinoista laskua kirjattiin vain viennissä Saksaan. Tuonti Venäjältä paisui öljyn hinnan mukana ja koko tavaratuonnin nousi 14% 5,2 miljardiin, eli tullitilastojen mukainen kauppatase oli tasapainossa.

Pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan ulkomaankaupan piristyminen alkuvuoden aikana kertoo talouden kasvun rakenteen vihdoin laajenevan kulutuksesta myös vientiin.

Vaikka tavaravienti jää edelleen jälkeen finanssikriisiä edeltäneistä huippulukemista, näyttäisi tavaraviennin viennin volyymi nousseen liki 10% ensimmäisellä neljänneksellä. Viime kuukausina teollisuuden luottamus ja uudet tilaukset ovat kääntyneet nousuun, mikä kertoo teollisuuden uuden kasvun orastavan Suomessa. Ranskan presidentinvaalien pyyhkäistessä osan poliittisesta epävarmuudesta pois suhdannetilanne näyttää myös teollisten investointien nousun kannalta suotuisalta. Viennin kilpailukykyongelmia ei ole silti vielä täysin selätetty ja seuraavan palkkaratkaisun olisi hyvä pysyä keskeisiä kilpailijamaita alemmalla tasolla.


Lähteet: 
http://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankaupan-ennakkotilasto-maaliskuussa-2017

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.