Omistajanvaihdosta harkitsevissa yrityksissä yrittäjäomistaja alkaa lähestyä eläkeikää, ja yrityksen liiketoiminnan siirtäminen joko uudelle omistajalle tai perheen sisällä on ratkaistava lähiaikoina.

On selvää, että näin iso päätös voi aiheuttaa huolta arjessa liiketoiminnan pyörittämisessä kiinni olevalle yrittäjälle.

Danske Bank, Etera ja Fennia teettivät keväällä 2016 laajan omistajanvaihdostutkimuksen.  Kyselyyn vastasi 500 suomalaista omistajayrittäjää, joista 50 % oli toteuttanut yrityksessään omistajanvaihdoksen. Tässä tutkimuksessa pureuduimme myös omistajanvaihdokseen liitettyihin stressiä aiheuttaviin tekijöihin.

Tutkimuksen tulokset kertovat, että omistajanvaihdoksen kaltaisen suuren muutoksen henkinen kuormittavuus osataan arvioida melko hyvin jo ennen prosessiin siirtymistä. Niistä yrittäjistä, jotka eivät vielä ole omistajanvaihdosta toteuttaneet, 40 % arvioi muutoksen joko melko tai erittäin stressaavaksi.

 

Stressiä tulee, mutta vähemmän kuin luulisi

Vastaavasti omistajanvaihdoksen toteuttaneista yrittäjistä 38 % totesi muutoshankkeen olleen henkisesti varsin kuormittava. Toteutuneiden omistajanvaihdosten osalta on kuitenkin syytä huomata, että merkittävän suuri osa, 46 %, arvioi hankkeen kuitenkin onnistuneen varsin sujuvasti – tähän uskoi vain 30 % niistä yrittäjistä, joilla muutos on tekemättä.

Omistajanvaihdosprosessi voi siis edetä raskaasti ja kuormittavasti – tai huomattavasti helpommin, kuin on ennakoitu. Ne yrittäjät, joilla omistajanvaihdos on vielä edessä, ennakoivat keskeisimmiksi stressiä aiheuttaviksi asioiksi varsin konkreettisia asioita: ostajan löytymisen, verotuskysymykset, juridisen dokumentaation varmistamisen, arvonmäärityksen ja rahoituksen. 

Omistajanvaihdospalvelumme, jonka tarjoamme yhteistyössä Eteran, Fennian, asianajotoimisto Evershedsin, ProManin ja Suomen yrityskauppojen kanssa, kartoittaa tilanteesi ja auttaa löytämään täsmälleen oikeat asiantuntijat tilanteeseesi.

Kun oikeat osaajat ovat mukana prosessissa, huomataan, että keskeiset huolenaiheet muuttuvat varsin toisenlaisiksi. Omistajanvaihdoksen toteuttaneet yrittäjät arvioivat nimittäin, että varsinaisissa toteutuneissa omistajanvaihdoksissa keskeiset pohdintaa aiheuttavat seikat liittyvät huomattavasti vahvemmin yrityksen sisäisiin asioihin. Vaikka listalta edelleen löytyvät myös kaupan ehtojen ja verotuskysymysten kaltaiset laajemmat tekijät, sinne ovat nousseet osaamisen siirtämisen ja henkilöstön tulevaisuuden kaltaiset, yrityksen tulevaisuuteen keskeisesti vaikuttavat tekijät.

 

 

Tutkimusten tulosten pohjalta voidaan todeta, että omistajanvaihdoksen henkisen kuormittavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää se, että yrittäjällä on mahdollisuus tukeutua erityisasiantuntijoiden tarjoamaan tukeen esimerkiksi verotukseen, arvonmääritykseen ja rahoitukseen liittyvissä seikoissa, jotta sekä sukupolvenvaihdoksissa että yrityskaupoissa voidaan varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus sekä henkilöstön hyvinvointi.

Suunnitteletko yrityksesi myymistä?
Ota yhteyttä omaan Danske Bankin yhteyshenkilöösi tai sähköpostiin omistajanvaihdospalvelu@danskebank.fi, ja lähdemme yhdessä omistajanvaihdospolulla eteenpäin.