Koronapandemian tiukimpia rajoituksia on purettu, ja kesän edetessä siirrytään yhä vapaampaan elämään. Rajoja avataan, pienet yleisötapahtumat ovat jälleen sallittuja ja ensimmäiset terassit ja kesäkahvilat ovat auenneet.

Myös muu elinkeinoelämä on osoittanut vahvoja toipumisen merkkejä – vientimarkkinat ovat kesää kohden piristyneet, osakemarkkinat ovat elpymässä keväisistä pohjalukemista ja yhä useammassa yrityksessä ollaan palaamassa täyteen tuotantokapasiteettiin. Useilla toimialoilla tämä tarkoittaa lisääntynyttä käyttöpääoman tarvetta.

 Yrityksen oma työkalupakki

Yrityksen omassa työkalupakissa on runsaasti keinoja, joilla ratkaista käyttöpääomaan liittyviä haasteita. Alla muutamia Danske Bankin asiantuntijoiden listaamia keinoja oman käyttöpääoman optimoinniksi ilman, että tarvitaan yrityksen ulkopuolista rahoitusta.


Myyntisaatavien hallinta ja maksuaikojen optimointi

Ensimmäinen ja helpoin keino on varmistaa olemassa olevien saatavien onnistunut periminen. Erääntyneet myyntisaamiset kannattaa käydä lasku ja asiakas kerrallaan läpi ja olla yhteydessä näihin asiakkaisiin. Keskustelu maksuaikataulusta tehostaa saatavien maksua ja saat myös käsityksen mahdollisista maksujen viivästymisestä – tämä auttaa sinua suunnittelemaan omaa toimintaasi. Asiakkaiden maksuaikojen neuvotteleminen lyhemmäksi on myös tehokas tapa parantaa yrityksen kassatilannetta. Vaikka asiakkaasi arvostavat varmasti kohtuullisia maksuaikoja, kannattaa miettiä onko käyttöpääoman sitominen yritykseen paras tapa kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. Esimerkiksi pienen käteisalennuksen tarjoaminen parhaille asiakkaille voi olla käyttöpääoman kannalta kannattavampi keino ylläpitää hyviä asiakassuhteita.


Omien maksuaikojen neuvotteleminen pidemmäksi

Jos sinulla on muutama tärkeä toimittaja joille yrityksesi on merkittävä asiakas, heidän intresseissään on varmasti ylläpitää hyvää asiakassuhdetta yrityksesi kanssa. Yrityksesi kannattavuus on positiivinen asia myös toimittajillesi – kannattavuus mahdollistaa kasvun, kasvu puolestaan yhteistyön kasvun. Jos maksat laskusi säännöllisesti hyvissä ajoin ennen eräpäivää, kannattaa toimittajien kanssa keskustella myös käteisalennuksesta.


Ostotoiminnan tehostaminen

Varasto on monissa yrityksissä merkittävin käyttöpääomaa sitova erä, ja ostotoiminta kasvattaa varastoa. Pienemmissä yrityksissä yrittäjä vastaa usein itse hankinnoista. Tällöin yrittäjän kannattaa pohtia ostoja kriittisesti – hankintojen eräkokojen puolittaminen tai joidenkin materiaalien tilaaminen vasta asiakkaan tilauksesta voivat pienentää merkittävästi varastoon sitoutuvaa käyttöpääomaa. Suuremmissa yrityksissä vastaava keino voi olla muodollisten hankintakäytäntöjen käyttöönotto. Esimerkiksi toimitusjohtajan hyväksynnän vaatiminen yli tietyn summarajan ylittämiin laskuihin johtaa usein luonnolliseen ostotoiminnan tehostumiseen. Edellä mainituilla toimenpiteillä varmistat, että yrityksesi liiketoiminta ei sido turhaa käyttöpääomaa ja että se kiertää riittävän tehokkaasti. Käyttöpääoman optimointi parantaa yrityksen likviditeettiä, jolloin täyteen tuotantokapasiteettiin on helpompi palata. Lisäksi se on hyvä keino suojata yrityksen kassaa tulevilta kriiseiltä.


Kaikkia haasteita ei kuitenkaan kannata kohdata yksin. Sarjan seuraavassa osassa tarkastellaan, miten pankki voi auttaa pienyritystä ja yrittäjää käyttöpääomaan liittyvissä haasteissa.

Käyttöpääomaa liiketoiminnan elvyttämiseen?

Danske Bankin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoidemme erityisosaamista myös käyttöpääoma-asioissa. Mietitään yhdessä yrityksesi tilanteeseen sopivin ratkaisu. 

Ota yhteyttä